28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Forsker beskylder tillidsfolk for at sove i timen

Opsving uden lønfest

Forsker beskylder tillidsfolk for at sove i timen

I betragtning af den lave arbejdsløshed og de fulde ordrebøger burde lønningerne være steget meget mere, end det har været tilfældet. Tillidsfolk og fagforeninger har sovet i timen, mener arbejdsmarkedsforsker.

Danske arbejdere har ikke fået de lønstigninger, opsvinget ellers gør muligt.
1 af 1

Tillidsfolk og fagforeninger har ikke kendt deres besøgelsestid under den nuværende højkonjunktur. Så skarpt formulerer arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen den seneste lønudvikling.

Det er, som om tillidsfolk og fagforeninger ikke rigtig har forstået, at vi ikke længere lever i en krisetid. De presser slet ikke arbejdsgiverne hårdt nok.
Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker

Lønudviklingen halter nemlig bagefter, i forhold til hvad der skulle være opnåeligt under det nuværende opsving, de voksende overskud i virksomhederne og den tilhørende efterspørgsel efter arbejdskraft, mener Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit.

– Det går imod alle nationaløkonomiske naturlove, hvad vi ser nu, siger han til dagbladet Politiken.

Han vurderer, at de gennemsnitlige lønstigninger skulle være steget med 3,5 procent det seneste år – i hvert fald ifølge de økonomiske lærebøger. Men ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings seneste lønstatistik er lønningerne i gennemsnit kun steget med 2,5 procent.

– Det er, som om tillidsfolk og fagforeninger ikke rigtig har forstået, at vi ikke længere lever i en krisetid. De presser slet ikke arbejdsgiverne hårdt nok til at dele ud af deres voksende overskud, siger Henning Jørgensen til Politiken.

Ifølge DA-statistikken er det endda gået tilbage for arbejderne i DA's medlemsvirksomheder i årets første tre måneder. Her har lønudviklingen på årsbasis kun været 2,4 procent, mod 2,5 procent i sidste kvartal af 2018. Når gennemsnittet alligevel fastholdes på 2,5 procent, skyldes det, at funktionærernes løn i gennemsnit er steget med 2,6 procent.

Begrebet funktionær dækker blandt andet over arbejdsledere som værkførere, men ikke direktører. Til sammenligning har topdirektørerne i Danmarks 25 mest handlede aktieselskaber på børsen haft en årlig lønstigning på ni procent, ifølge de seneste tal.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jun. 2019 - 10:05   04. jun. 2019 - 11:05

Lønstatistik

he@arbejderen.dk
Lønudvikling i DA-virksomheder

Generel lønstigning i DA-virksomhederne, fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019:

Arbejdere: 2,4 procent

Funktionærer: 2,6 procent

Tilsammen: 2,5 procent

På hovedbrancher:

Fremstilling: 2,4 procent

Bygge og anlæg: 3,4 procent

Service: 2,3 procent

Kilde: DA's lønstatistik, maj 2019