21 Feb 2020  

KBH: Let skyet, 6 °C

Vigtig bog om økonomiens virkelighed

Et opgør med finanskapitalismen

Vigtig bog om økonomiens virkelighed

Økonom og professor emeritus, Katarina Juselius, fra København Universitet giver i sin netop udkomne bog ”Økonomien og virkeligheden” en masse bud på, hvordan vort nuværende samfund kan tage et opgør med finanskapitalismen.

De økonomiske modeller, som blandt andre Finansministeriet bruger, er en betydelig magtfaktor i det politiske liv, påpeger Katarina Juselius.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

De fleste har nok en fornemmelse af, at finanssektoren spillede en negativ rolle i den krise, vi blev ramt af i 2008, uden at de helt præcist kan forklare, hvad der gik galt.

Derfor er det mit håb, at læseren – med eller uden økonomisk uddannelse – vil bruge denne bog til at undre sig over det, der sker i verden – og reagere på det.
Katarina Juselius, økonom og professor emeritus

Mange af os er også mistroiske overfor de økonomiske argumenter, som ministeriets økonomer kommer med, men det kan være svært at gennemskue, hvad der er forkert ved deres præmisser og dermed også de konklusioner, de når frem til.

Den mangel på indsigt og dokumentation afhjælper økonom og professor emeritus Katarina Juselius fra København Universitet i sin netop udkomne bog ”Økonomien og virkeligheden”. Hun giver også en masse bud på, hvordan vort nuværende samfund kan tage et opgør med finanskapitalismen.

Sund fornuft

Økonomen Ha’Joon Chang har udtalt, at 95 procent af al økonomi blot er sund fornuft, men ifølge Katarina Juselius fortaber den sunde fornuft sig ofte i abstrakte og uigennemskuelige formuleringer. Hun mener, det kan være forklaringen på, at økonomerne alt for sjældent får kvalificeret modspil i økonomisk-politiske forhold. Det håber hun, at hendes bog kan være med til at rette op på.

”Det er uomtvisteligt, at de økonomiske modeller er en betydelig magtfaktor i det politiske liv. Det er også uomtvisteligt, at kritikken af dem er blevet mere og mere højrøstet... især efter finanskrisen” konstaterer hun og fortsætter.

”Derfor er det mit håb, at læseren – med eller uden økonomisk uddannelse – vil bruge denne bog til at undre sig over det, der sker i verden – og reagere på det.”

På cirka 100 sider fortæller hun i et almindeligt sprog om både svaghederne og manglerne ved regeringens regnemodeller samt om de katastrofale konsekvenser, som dereguleringen af finanssektoren i 1983 førte til.

Stoffet lyder svært, men både økonomer og lægmand ud i økonomi kan få stort udbytte af at læse bogen.

Ligevægt

De dominerende modeller og økonomiske teorier – mainstream – fokuserer traditionelt set kun på en form for inflation, nemlig priserne på forbrugsvarer, og samtidig har de som udgangspunkt, at markedet sørger for ligevægt også på det finansielle marked.

Sådan er virkeligheden ikke mere, konstaterer Katarina Juselius, for i forbindelse med liberaliseringen af finanssektoren i 1983 skete der et skift, men ”det var de færreste økonomiske modeller, der tog højde for dette skift”. Hun konkluderer, at mange af de økonomiske problemer, som verden står overfor i dag, ikke kan beskrives og løses på tilfredsstillende vis med de nuværende teorier.

Mainstream modeller undervurderer den finansielle sektor, men Katarina Juselius’ forskning viser, at den finansielle spekulation tværtimod har en tendens til at drive priserne væk fra ligevægtstilstanden og spiller en aktiv rolle i at skabe og udløse kriserne. Krisen i 2007 ser hun i overvejende grad som en konsekvens af mange ubalancer, der fik lov til at udvikle sig i mange år uden politiske indgreb.

Hun er enig i, at regnemodellernes værdisæt støtter den blå bloks politik, men hun mener, at det er endnu større problem, at modellerne ikke ”i tilstrækkelig grad tager højde for ubalancer i den reale økonomi”. Ubalancer som netop bliver fremmet af finansiel spekulation, samtidig med at mainstream teorierne undervurdere den finansielle sektor

I Danmark har konsekvensen været, at man har skønnet, der vil være en vækst på 2,4 procent i økonomien i gennemsnit om året, men i virkeligheden har den kun været på én procent.  Den økonomiske politik og argumenterne for den har altså baseret sig på et helt andet økonomisk fundament end, hvad der har været virkeligheden.

Ulighed

Det er ikke bare vækstens størrelse, der er blevet ramt. Efter dereguleringer af finanssektoren i 1983 ”tyder resultaterne på, at fagforeningerne er blevet betydelige mere magtesløse og får en langt mindre andel af produktivitetsstigninger, hvis overhovedet nogen. En konsekvens af dette er stigningen i ulighed”, konstaterer Katarina Juselius på baggrund sine analyser af virkelighedens økonomi.

Et af de liberale partiers mantra er, at hvis de rige får skattelettelser, så kaster det job og bedre lønninger af til de fattigste – den såkaldte trickle- down effekt. Men det har heller ikke hold i virkeligheden – tværtimod.

”Det er vanskeligt at fortolke resultaterne anderledes, end at finansiel deregulering har begunstiget arbejdsgiverne (og kapitalisterne) på bekostning af arbejdstagerne, og at skattelettelser mest af alt har resulteret i en trickle-up økonomi”. Det er altså især de rige, der har haft gavn af skattelettelser.

Sidst i bogen kommer Katarina Juselius med ideer til, hvordan vi kan ”fordele de enorme formuer mere ligeligt”, undgå nye boligbobler samt fokusere på grøn vækst i stedet for vækst i BNP. De er alle gennemsyret af, som hun skriver, ”at vi i alt for langt tid har accepteret, at finansindustrien ikke behøver reguleres mere gennemgribende”.

Bogen kan varmt anbefales, men dens manglende omfang betyder selvfølgelig, at der er spørgsmål, som den ikke besvarer, og sammenhænge som stadig står åbne. Forfatteren er økonometriker og hun holder sig til, hvad data underbygger, og resultaterne står stærkt specielt i forhold til, hvad de dominerende økonomiske teorier påstår.

30. sep. 2019 - 13:28   30. sep. 2019 - 15:32

Bøger

Carl-Aage Jensen
Anmelder

Katarina Juselius: Økonomien og virkeligheden. Et opgør med finanskapitalismen. 130 sider. 199,95 kroner. Fås også som E-bog. Informations Forlag. 

Om forfatteren:

Katarina Juselius (f. 1943) er økonom, økonometriker og professor emeritus ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, hvor hun var professor fra 1985 til 2014. I 1990erne var Katarina Juselius den ottende mest citerede økonom i verden.