22 Oct 2019  

KBH: Overskyet, 12 °C

Valg og grænseland

Historisk roman

Valg og grænseland

Med tysklandsarbejderen Frederik rejser læseren gennem historien fra 1864 til 1960'erne med krige, personlige valg og konsekvenser.

Romanens hovedperson Frederik oplever som tysklandsarbejder rædslerne under bombardementerne af Kiel i 1944.
FOTO: Fra bogens forside
1 af 1

"Tysklandsarbejderen" af Linda Lassen er en familieroman, der starter i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den seks-årige Frederik bor på Als. Ham følger vi, indtil han skal pensioneres som 65-årig.

Befolkningens opdeling i dansksindede og tysksindede beskrives i romanen, og genspejles i Frederiks familie på Als. 

Frederiks forældre er landbrugere, men han vælger bagerfaget, bliver gift, får børn og ret tidligt, egen forretning på Fyn. Sønderjyllands status som grænseland og befolkningens opdeling i dansksindede og tysksindede beskrives i romanen, og genspejles i Frederiks familie på Als.

Frederiks brødre er nazi-sympatisører og melder sig som soldater i den tyske hær. 

Bortforklaringer

For at forsørge sin familie tager Frederik, som er arbejdsløs, til Tyskland flere gange under krigen. Her bliver han medlem af DNSAP, bortforklarer sagen for sig selv og holder det skjult.

Arbejdet i Kiel betyder, at hans kone og børn i Danmark klarer sig, og han beskrives som en ansvarsfuld, flink og venlig mand. En opportunist, der gjorde som mange andre og arbejdede for besættelsesmagten.

Krigens gru

Bombardementerne af Nordtyskland og Kiel tager til i 1944, og de voldsomme nedslag, ilden og bygninger, der styrter sammen, giver Frederik traumer for livet. Under en sådan rædselsnat  bliver en lille pige undfanget med Frederik som far og en tysk veninde som mor. Også herefter må Frederik træffe nogle valg.

Bogen fortæller om datteren Fridde og hendes tyske familie, og derved hører vi også om udviklingen i efterkrigstidens Tyskland. Hun bliver konfirmeret i 1960, skriver dagbog, hvor vi følger hende som en tænksom og klemt pige de næste otte år.

Forfatterskab og samfund

Jeg opfatter bogen som en god familieroman, der beskriver den historiske og samfundsmæssige udvikling i arbejderklassens livsvilkår. Hårdt arbejde, sparsommelighed og knaphed kendetegner tilværelsen for de fleste af bogens mange personer. Først omkring 1960 får man bil og råd til egen bolig.

Kronologisk inddeling i afsnit og kapitler letter læsningen, men persongalleriet er stort, og det kan være svært at holde rede på hver enkelt. Heldigvis kan læseren støtte sig til en navneoversigt, ligesom forfatteren har udarbejdet litteraturliste.

Forfatteren Linda Lassen er født i 1948 og vokset op på Fyn. Hun bor nu i Gråsten. Hun skriver både for børn, unge og siden 2007 også romaner for voksne.

Andre af forfatterens bøger for voksne, "Men sko må jeg ha", handler ligeledes om Sønderjylland efter nederlaget i 1864, medens  "Forsvar for Martha"  tematiserer landbokvinders hårde liv i første halvdel af 1900-tallet og deres mange børn og fødsler.

27. mar. 2019 - 11:20   29. mar. 2019 - 09:32

Bøger

Inge Torkild-Hansen
Anmelder
4

Tysklandsarbejderen - Frederiks Valg. Af Linda Lassen. Forlaget Hovedland. Pris: 270 kr.