21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 26 °C

Urbane utopier og forandringsvinde

Byernes liv og fremtid

Urbane utopier og forandringsvinde

"Byer i opbud" er et ambitiøst, men også inspirerende værk om de økologiske katastrofer og sociale konflikter, som kapitalismen har skabt. Og om en modstrøm i form af folkelige initiativer for selvbestemmelse over deres egne og deres bykvarterers liv.

Retten til byen, til selvbestemmelse, til at blokere hus-udsættelser, besætte tomter, organisere kooperativer og økologisk egenproduktion. Og oprør mod finanskapitalen og spekulation i jord og boliger.
FOTO: PSJ
1 af 1

Et menneskes kamp mod magten er erindringens kamp mod at glemme. (Milan Kundera)

Vi kender det kortvarige raseri som offer for eller vidne til en uretfærdighed. Vi ser vel en kvalitet i forglemmelsen, som træder i stedet - med nye indtryk, oplevelser, mennesker. Og fortrænger naget og hævnfølelsen.

Kan Sjællands udpinte, monokulturelle landbrugsjord gøres til offentlig ejendom for mindre end den årlige landbrugsstøtte og den enorme gæld?

Men det er kun på det personlige plan en slags menneskelighed: Når forglemmelse også fortrænger indignationen, ildhuen og oprørstrangen til fordel for vanen, resignationen og den laveste fællesnævner, er håbet for alvor ude.

Det er nemmere at forestille sige enden på verden end at forestille sig enden på kapitalismen.(Frederic Jemeson).

Voksende (atom)krigsfare, bristefærdig gældsboble, accelererende klimakatastrofe...

Det er Peter Schultz Jørgensens fortjeneste, at han tager dette opgør med den sociale og historiske forglemmelse, der følger af fragmenteringen af den kollektive erindring, IT-centralernes og mediernes ensretning og atomisering af individets orienteringsevne: Tingsliggørelsen og privatiseringen af al natur og menneskelige relationer, og markedsføringen af dem som varer.

Det er et ambiøst, altomfattende mål, forfatteren har sat sig:

Utopien om det fælles

"I spændingsfeltet mellem DET FÆLLES og DET ANTI-FÆLLES er der på historiens lange linier foregået en tiltagende og stadig mere raffineret privatisering af natur og produkterne af menneskers arbejde, af territorium og af mennesket selv."

Forfatteren ser DET FÆLLES som eneste udvej af civilisationskrisen, at "det mulige, nødvendige og umulige" trods alt har fået et momentum: kampen for et andet samfund.

Han hylder utopien, forestillingen om et andet samfund uden udbytning, med samvirke mellem natur og menneske, med integration af by og land, af mennesker i produktivt og kreativt samvirke. I lokale selvforvaltende, demokratiske fællesskaber, som er forbundet regionalt og endog globalt i netværk.

Ud med den private akkumulations destruktive vækst. Konflikten mellem produktionens samfundsmæssighed og den private tilegnelse, og mellem interessen i produktivitet og minimering af omkostningerne til arbejdskraftens reproduktion, skal løses med  fælleseje fremfor privateje, brugsværdi frem for bytteværdi og lokalt baseret øko-økonomi grundet på de involveredes virkelige, artikulerede behov og fælles viden.

Eksperimenter der udfordrer

Forfatteren hylder utopien, forestillingen om et andet samfund. Han viser, at denne drøm er gammel. Mange eksperimenter er gjort, helt frem til arbejderes og bønders kooperativer. Erfaringerne er måske glemte eller, har udartet sig til Arla Foods. Men der findes nye urbane eksperimenter og oprør i byrum som Bologna, Bronx og Barcelona. De støder mod mure, men anstøder også magten.

Med et megaswop kan Sjællands udpinte, monokulturelle landbrugsjord gøres til offentlig ejendom for mindre end den årlige landbrugsstøtte og den enorme gæld. Utopi? Vel ikke, hvis mange nok siger STOP.

Mange citater og refrencer kunne være lagt i bokse, og der er mange opremsninger af vanskelige begreber - og en både forrygende og forvirrende blanding af filsofi, teori, kommentarer, interviews, analyser, case-stories og (bevægende) reportager. Og forlaget burde have investeret i korrekturlæsning. 

Men der manes til eftertanke og inspireres, så det batter.

 

14. nov. 2017 - 09:47   05. jul. 2018 - 15:49

Bøger

Arne Lennartz
Anmelder
4

Peter Schultz Jørgensen: Byer i opbrud 

510 sider, rigt illustreret. kr. 295,-

Forlaget Bogværket 2017, kdh@bogvaerket.dk, www.bogvaerket dk.

Tlf. 21 20 17 77.

Personlig kontakt: 42 20 50 99.

 

Annonce