07 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Push afslører kynisk boligspekulation verden over

Dokumentarfilm

Push afslører kynisk boligspekulation verden over

Instruktøren Fredrik Gerttner viser med sin film Push, hvordan firmaer som Blackstone spekulerer sig til formuer på at lade boliger stå tomme. Det sker også i Danmark.

Korea big dark Buildings.
FOTO: Filmbazar
1 af 1

Sidste efterår begyndte aviserne at skrive om den amerikanske kapitalfond Blackstone, som i stor stil var gået i gang med at købe udlejningsejendomme op i København med det formål at renovere dem for derefter at sætte lejen op til det to- eller tredobbelte.

I et brev til den danske regering gjorde FN-rapportøren Leilani Farha opmærksom på, at den er ansvarlig for reguleringen af boligmarkedet. 

To af disse ejendomme kom især i søgelyset, Holckenhus i den Indre By og Den sønderjyske Landsby på Frederiksberg.

Holckenhus, fordi den indeholder 13 historiske atelierer, som dermed var i fare for at forsvinde. De var blevet etableret, da huset blev opført i 1896, og en række kendte malere som blandt andre P.S. Krøyer, Emil Nolde, og Agnes og Harald Slott-Møller havde deres atelierer der.

Den sønderjyske Landsby, fordi beboerne protesterede imod Frederiksberg Boligfonds planer om salg. Det er nu udsat indtil videre, fordi der er fundet et skøde fra 1932, hvori der står, at kommunen og beboerne har forkøbsret til boligerne. For Holckenhus' vedkommende er der ikke fundet nogen løsning, hvad ateliererne angår.

Blackstone for boligretten

Samlet har Blackstone i København købt 164 ejendomme med cirka 2800 lejligheder. Efter at de har overtaget dem, er der indbragt over 50 sager for boligretten, hvor beboerne blandt andet klager over dårlig vedligeholdelse og chikane. Det er også kommet frem, at Blackstone ligefrem har tilbudt lejere et større beløb for at fraflytte lejligheder.

>> LÆS OGSÅ: Beboere organiserer sig mod Blackstone

Blackstones samarbejdspartner er firmaet 360 North, hvis direktør frem til maj var boligspekulanten Nils Jansson. Nu har Blackstone opkøbt firmaet, og Jansson er røget ud, hvilket uden tvivl skyldes den megen omtale, han har fået om sit virke som boligspekulant i 00'erne, hvor hans firma, CPH Ejendomme, opkøbte ejendomme og renoverede dem. Men han var også med til kunstigt at oppuste priserne på ejendomme, hvilket førte til, at en række banker led tab på over en milliard kroner, og Eik Bank gik konkurs, da Jansson blev erklæret konkurs.

For at få lejerne ud undlod et firma i Toronto at vedligeholde en ejendom, men beboerne reagerede med huslejestrejke.

Efter konkursen måtte Jansson ikke eje noget, men det forhindrer ham ikke i at bo i et dyrt hus, som på papiret ejes af andre. Fra 2013-17 var han konsulent for Ejendomskoncernen NDP, som nu har anlagt sag imod ham og en samarbejdspartner for misbrug af firmaets midler til private formål. Det skulle dreje sig om et betydeligt millionbeløb.

For Blackstone er København kun en lille investering. I 2011 ejede firmaet ingen ejendomme overhovedet, men i dag er det verdens største ejendomsfirma, som over hele verden har ejendomme til en samlet værdi af 457 milliarder dollars, svarende til mere end 3000 milliarder kroner. Deres princip er: Køb, fiks og sælg uden at tage noget hensyn til de mennesker, der bor i lejlighederne. Det gælder kun om hurtigt at tjene store profitter, uden hensyn til at ganske almindelige mennesker jages ud af storbyerne, fordi de ikke kan betale de høje huslejer.

Filminstruktør skubber til sagen

På den københavnske dokumentarfestival i marts-april vistes filmen PUSH af den svenske instruktør Fredrik Gerttner, der fik Politikens publikumspris for den. Den handler om, hvordan kapitalfonde og heriblandt Blackstone optræder kynisk rundt om i storbyer som Toronto, Santiago de Chile, Barcelona. Amsterdam, London og Berlin.

Alle steder må lejerne flytte fra deres lejligheder, fordi de bliver chikaneret, eller fordi de ikke længere har råd til at betale den høje leje efter renoveringer. For at få lejerne ud undlod et firma i Toronto at vedligeholde en ejendom, men beboerne reagerede med huslejestrejke.

I London er der eksempler på ejendomme, der har stået tomme i årevis, fordi der spekuleres i, at ejendomspriserne hele tiden stiger, og at man på et eller andet tidspunkt kan hente en stor profit hjem. Det påvises også, at en række pensionsselskaber har skudt penge i Blackstone, og at nogle af disse selskabers kunder er blevet tvunget ud af lejligheder, som selskaberne er medejere af.

Dansk regering svarede aldrig

Her er kun nævnt nogle enkelte af filmens mange eksempler på den kyniske spekulation. Det er FN-rapportøren Leilani Farha, som beskæftiger sig med menneskerettigheder og især retten til en bolig, der fører os rundt i denne jungle.

>> LÆS OGSÅ: FN anklager Danmarks regering for at tillade huslejestigninger

Da filmen havde premiere, besøgte hun København og udtalte her, at boligen er en menneskeret, ikke en handelsvare.

I et brev til den danske regering gjorde hun opmærksom på, at den er ansvarlig for reguleringen af boligmarkedet. Hun mente ikke, at regeringen levede op til sin menneskerettighedsforpligtelse, når den tillod, at kapitalfonde pressede beboere ud med renovering og huslejestigninger. Her hentydede hun til boligreguleringslovens § 5 stk. 2, der giver mulighed for at sætte lejen op efter en renovering af lejligheder. Netop den paragraf som Blackstone udnytter.

Den afgående regering svarede aldrig på brevet, men man må håbe, at en ny regering hurtigt vil fjerne § 5 stk. 2 og vedtage love, der forhindrer kapitalfonde i at opkøbe udlejningsejendomme og spekulere i dem.

18. jun. 2019 - 13:53   20. jun. 2019 - 09:07

Film

John Poulsen
Anmelder

PUSH. Instrueret af Fredrik Gerttner. Har haft premiere.