21 Feb 2020  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

Parforholdets forlorne glimmer

Strindbergs knivskarpe analyse

Parforholdets forlorne glimmer

Nu i 2019 forundres man over, hvor dramatisk holdbar dialogen er i Strindbergs "Kreditorer". Spørgsmålet er, om skuespillets budskab også er tidssvarende i vores senmoderne globale virkelighed?

Kreditorer af August Strindberg iscenesat på Aalborg Teater. Her med skuespillerne Camilla Gjelstrup og Niels Anders Manley. Desuden medvirker Martin Ringsmose.
FOTO: Lars Horn
1 af 1

Endnu engang oprulles det borgerlige parforholds væsen for os. Det sker på Aalborg Teaters lille scene i en scenografisk modernisering af August Strindbergs tragikomedie "Kreditorer", der oprindeligt havde premiere på Skandinavisk Forsøgsteater (Dagmar Teatret) i København i 1889.

Hvor udbytningen skaber kapital, så skaber parforholdets udbytning tomhed.

Nu i 2019 forundres man over, hvor dramatisk holdbar dialogen er, og hvor få justeringer af tekst og regi, der skal til for at gøre sprog og begreber tidssvarende. Spørgsmålet er, om skuespillets budskab også er tidssvarende i vores senmoderne globale virkelighed?

Familien eller individet

"Kreditorer" er skrevet i Det Moderne Gennembruds (1870-90) indfasning i Symbolismen med skiftet i fokus fra "at sætte problemer til debat" til et mere indadvendt "sjæleligt gennembrud" til tider mystisk okkult. Det okkulte er Strindberg dog ikke i berøring med endnu.

Kreditorer ligger i forlængelse af Brandes' grundtanke om, at det ikke er familien, der er samfundets grundpille, men individet, og individet er suverænt. Ligeledes er den skrevet i forlængelse af Strindbergs selvbiografiske roman "En dåres forsvarstale", der fortæller om hans forhold til sin daværende kone, skuespillerinden Siri von Essen.

Det rene driftsøkonomi

I "Kreditorer", som titlen henviser til, beskriver Strindberg det borgerlige parforhold som en driftsøkonomisk relation: man giver og tager, bytter og stjæler, men i modsætning til fabrikkens økonomi, hvor udbytningen skaber kapital, så skaber parforholdets udbytning tomhed.

Hos Strindberg er det ikke som Fassbinder angsten, der æder sjæle op, men parforholdets intellektuelle, følelsesmæssige og driftsmæssige bytteforholds krav om balance i regnskabet. Begge er om end suveræne individer så kreditorer i hinandens sjæle.

Skraber i Me Too kampagnen

Hvis der er relevans i endnu engang at genopføre "Kreditorer", kan den ligge i redskab til refleksion i forhold til #me2 kampagnen, der i sit eget glimmer ikke kan se sit eget grundlag og væsen.

Lise Marie Birchs scenografi understøtter fint som en fjerde aktør Martin Nyborgs bearbejdelse af forlægget, og som sædvanlig stiller Aalborg Teater med en velspillende trio bestående af Camilla Gjelstrup, Niels Anders Manley og Martin Ringsmose, der formår at skabe en stigende intensitet i relationerne i takt med afklædningen af parforholdets forlorne glimmer skrider frem.

13. maj. 2019 - 11:28   13. maj. 2019 - 11:41

Scene

Allan Vokstrup
4

Kreditorer. Drama af August Strindberg (1849-1912). Lille Scene, Aalborg Teater. Har haft premiere. Set 8.maj.

Sidste spilledag: 15. juni 2019
Se mere: aalborgteater.dk