28 Jan 2021  

KBH: Overskyet, 1 °C

Mere end en beskidt historie

Anmeldelse

Mere end en beskidt historie

Jens Malling bog bygger på en årelang journalistisk kritisk dækning af et mineprojekt i Armenien, der med dansk statsgaranti stillet af Eksportkreditfonden skulle give gode afkast til PensionDanmarks kunder og sikre FLSmidth en ordre på 350 millioner kroner.

FOTO: Jens Malling
1 af 1

Free-lance journalisten Jens Malling dedikerer sin bog Kobberminen i Armenien til "ofrene for den danske stat (Danmarks Eksportkredit), FLSmidth, Vallex, PensionDanmark, VTB, Aurubis, den svenske stat (Exportkreditnämden) og Lydians aktiviteter i Armenien i håbet om, at hensynet til landets befolkning en dag vil blive sat højere end hungeren efter profit".

Følgerne af mineprojektet blev fatale med ødelæggelser af miljøet, tvangsekspropriering imod internationale regler og brud på menneskerettighederne.

Bogen bygger på en årelang journalistisk kritisk dækning af et mineprojekt, der med dansk statsgaranti stillet af Eksportkreditfonden skulle give gode afkast til PensionDanmarks kunder og sikre FLSmidth en ordre på 350 millioner kroner.

>> LÆS OGSÅ: Danske virksomheders forretninger truer mennesker og miljø i Armenien

På trods af advarsler fra det armenske civilsamfund, uafhængige forskere og NGO'er blev projektet igangsat af de tre danske aktører i samarbejde med det armenske mineselskab Vallex (ejet af den armenske oligark Valery Mejlumyan) og den russiske finansieringsbank VTB. Følgerne blev fatale med ødelæggelser af miljøet, tvangsekspropriering imod internationale regler og brud på menneskerettighederne.

Imidlertid blev de danske skatteydere holdt skadesløse, PensionDanmark fik en god fortjeneste på en risikofri investering, og FLSmidth fik en god profitabel ordre med betaling ved kasse et.

>> LÆS OGSÅ: Værdifuld natur ødelagt

Fortielse

Eksportkreditfonden trækker sin finansiering til det armenske mineprojekt tilbage den 15. oktober 2017, lige før at Ekstra Bladet har indvilget i at offentliggøre dele af Jens Mallings dækning. Indtil da har kun Arbejderen og Eftertryk i Danmark vist interesse for afsløringerne.

At fortielsens politik hersker i den borgerlige presse, kan ikke undre, men at Jens Mallings arbejde modarbejdes af Danwatch, den kritiske journalistiks selvbestaltede vagthund, er lige så meget sprængstof som selve dækningen af finansieringseventyret i Armenien burde være.

Jeg formoder, at Jens Malling ikke har kunnet skaffe finansiering til en opdateret omskrivning af materialet. Den foreliggende bog består af justerede udgaver af artiklerne bragt i diverse nyhedsmedier og i Danmark især i den gamle papirudgave af Arbejderen, og lige netop det er bogens problem. Godt nok bringes artiklerne kronologisk, men de daværende tekniske og redaktionelle restriktioner (antal anslag, baggrund, væsentlighed og nyhedsværdi) skaber alt for mange gentagelser og for megen reportage til, at en intensiv fortløbende læsning bliver rigtig spændende.

>> LÆS OGSÅ: Mineprojekt sender Armenien for menneskerettighedsdomstol

Sen-imperialisme

Jens Malling har jo et materiale til en fantastisk Case Story om sen-imperialisme. Hvorfor har den danske stat en Eksportkreditfond? Det har den, fordi Danmark – ifølge internationale aftaler herunder EU-lovgivning – IKKE må skabe konkurrenceforvridning og give direkte statsstøtte til danske virksomheder.

Med Eksportkreditfonden har vi et instrument, der vasker statsstøtte hvid via aftaler mellem pensionsselskaber, finansieringsbanker, danske firmaer og dubiøse firmaer i lavindkomstlandene, hvor korruptionen er stor og civilsamfundets røst og magt lille.

>> LÆS OGSÅ: Kobbersmelteri udgør alvorlig sundhedsfare

VTB-bank, der i 2017 overtog Vallex, er eksempelvis Ruslands største finansieringsbank med 20 forskellige kreditinstitutioner, der hjælper de russiske oligarker med at opbygge deres formuer udenfor Rusland. Hvorfor fortier pressen den stædige grundige kritiske journalistik, og hvorfor bliver Danwatch pludselig en modspiller til den berørte befolkning i Armenien og en medspiller til deres udbytning, når den vil forhindre offentliggørelse af Jens Mallings arbejde? Den bog ville jeg gerne læse og forære mine børn og børnebørn til jul. Den findes desværre ikke.

Så vi må nøjes med Kobberminen i Armenien – og Danmarks brud på menneskerettighederne. Køb den, men læs den i de små bidder, den oprindelig er skrevet i. Overskuddet fra salget af bogen går til Armenian Environmental Front www.armecofront.net.

31. okt. 2019 - 13:01   01. nov. 2019 - 14:29

Bøger

Allan Vokstrup
Anmelder

Jens Malling: Kobberminen i Armenien – og Danmarks brud på menneskerettighederne. 136 sider paperback. 110 kr (vejl.) Forlaget Trembita. 2019. Kan købes gennem Saxo.

Alle Arbejderens artikler af Jens Malling om projektet i Armenien kan læses her