01 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Klimaets politiske økonomi

Anmeldelse

Klimaets politiske økonomi

Anders Bjerre Mikkelsens hovedærinde er at slå fast, at klimakrisen hænger uløseligt sammen med kapitalismen og dens iboende tvang til hele tiden at søge profit, der kan investeres i ny produktion, der kan skabe ny profit og så fremdeles.

Profitmotivet er årsag til, at vi er konfronteret med en dybtgående klimakrise, der truer selve civilisationens eksistens, mener Anders Bjerre Mikkelsen.
FOTO: Amit Dave/Reuters/Ritzau Scanpix
1 af 1

Anders Bjerre Mikkelsen (ABM) har igennem mange år været en ihærdig og vidende skribent om klimaspørgsmål, blandt andet i Arbejderens spalter. Nu har han så begået en fin lille bog med titlen Klima på afveje – en samfundsskabt krise. Måske en lidt bedre titel havde være "Klimaets politiske økonomi" – for det er i virkeligheden det, bogen handler om.

Det er en vigtig pointe, at klimakampen, den sociale kamp og fredskampen må kædes nøje sammen, for i realiteten er det tre aspekter af samme sag.

Dens hovedærinde er at slå fast, at klimakrisen hænger uløseligt sammen med kapitalismen og dens iboende tvang til hele tiden at søge profit, der kan investeres i ny produktion, der kan skabe ny profit og så fremdeles i en evigt ekspanderende vækstøkonomi.

Det er denne indbyggede tvang, der konstant presser systemet til at drive rovdrift på såvel menneske som natur – og som nu betyder, at vi foruden kapitalismens kendte skyggesider som udbytning og ulighed nu også er konfronteret med en dybtgående klimakrise, der truer selve civilisationens eksistens.

Teknologiske fix

Derfor kan vi ikke løse klimakrisen uden at gå til selve problemets rod, nemlig kapitalismen, men det betyder så også, at vi samtidig er nødt til at forholde os til kapitalismens øvrige skavanker. Her peger ABM især på den sociale ulighed, som er en uomgængelig følgesvend til kapitalismen, samt kampen om ressourcer og territorier, der betyder, at kapitalismen konstant må være på krigsstien. Derfor må klimakampen, den sociale kamp og fredskampen kædes nøje sammen, for i realiteten er det tre aspekter af samme sag.

Det er en vigtig pointe i en situation, hvor mange fejlagtigt tror, at man kan reducere klimasagen til noget med flere vindmøller, solceller og el-biler – altså rene teknologiske fix. Det kan man ikke. For som ABM gør opmærksom på, så er det umuligt at få sultne mennesker til at gøre noget ved klimaforandringer, ligesom en helhjertet international klimaindsats trives dårligt i skyggen af oprustning og krigstrusler. Bogen giver mange gode eksempler på, hvordan de tre aspekter – klima, ulighed og krigstrusler – er forbundet på kryds og på tværs.

Socialismen som alternativ

Bogens afsluttende kapitel hedder ’En bæredygtig verden’. Her slår ABM fast, at der kun findes et gennemtænkt alternativ til kapitalismen, som også rummer konkrete historiske erfaringer: socialismen. Her redegør ABM for forskellige opfattelser af socialismen og vejen hertil, særligt refererer han til den relativt nye økosocialistiske retning, som ikke mindst Enhedslisten i Danmark bekender sig til.

Personligt synes jeg, dette kapitel er det mest interessante i bogen, men at det havde fortjent en mere grundig behandling. For sagen er jo desværre den, at den socialistiske bevægelse – såvel i den socialdemokratiske som kommunistiske variant – har et stort medansvar for, at vi er havnet i den klimakrise, der nu tårner sig op foran os. Indtil for ganske nylig har natur og miljø nemlig haft en underordnet plads i den socialistiske tænkning, der i stedet ret ukritisk har hyldet produktivkræfternes udvikling, det vil sige menneskets beherskelse af naturen.

Godt nok understreger ABM i starten af bogen, at dette ikke kan tilskrives Karl Marx, der tværtimod tidligt udviklede en økologisk forståelse af menneskets samspil med naturen, men denne forståelse kom i arbejderbevægelsen højst til at spille andenviolin, når det kom til at formulere de politiske strategier og doktriner.

For os, der stadig tror på socialismen som alternativ til kapitalismen, er denne del af vores historiske bagage også vigtig at blive klog på. Men det kan måske blive myreflittige Anders Bjerre Mikkelsens næste bogprojekt!

12. nov. 2019 - 12:10   15. nov. 2019 - 12:56

Bøger

John Holten-Andersen
lektor emeritus og medlem af NOAH's bestyrelse

Anders Bjerre Mikkelsen er pensioneret civilingeniør og ph.d. i kemi.

Anders Bjerre Mikkelsen: Klima på afveje – en samfundsskabt krise.
105 sider. 199 kroner. Frydenlund.