19 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Kampen om byens jord

Anmeldelse

Kampen om byens jord

Peter Schultz Jørgensen har skrevet en ny bog, som vækker til eftertanke og er et nyttigt redskab for alle, der interesserer sig for boligpolitik og byplanlægning. Det, som betragtes som en naturgiven ting, den private ejendomsret til jorden, bliver sat til debat og set i et historisk perspektiv.

Mange steder i Danmark har man fortrængt vandet og gjort det til landbrugsjord.
FOTO: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
1 af 1

Byplanlægger Peter Schultz Jørgensen har skrevet en tyk bog med titlen Byernes Jord på godt 400 sider, med fokus på jorden og hvem der ejer den. Hvordan ejerskabet til jorden har ændret sig historisk, og om hvordan byernes jord bliver forvaltet. Hvordan globaliseringen og neoliberalismen ændrer vores byer og skaber nye vilkår for indbyggerne.

Vi kommer gennem en tidsrejse om kampen om jorden. Vi hører om, hvordan det i dag står til i de store byer, og hvilket fremtidsperspektiv der er.

Bogen vækker til eftertanke. Det, som betragtes som en naturgiven ting, den private ejendomsret til jorden, bliver sat til debat og set i et historisk perspektiv.

Jorden har ikke altid været privatejet. Og der er intet, der siger, at den vil være det i fremtiden. Der peges også på, at der i nogle samfund stadig er kollektiv ejet jord, for eksempel i Grønland. Ligesom nogle storbyer har meget kommunalt ejet jord. Det er eksempelvis Amsterdam og Singapore.

Der er to citater i bogen, som sætter ens tanker i gang.

Mark Twain udtalte: "Køb land – de laver det ikke mere" med henvisning til, at jord er en begrænset ressource.

"Hvordan kan man eje et stykke land", spørger en kvinde fra Yokonfolket i Canada og tilføjer:  "Det er jo ligesom at sige, at du kan eje en sky".

Her er bogens tema slået fast. Vi kommer gennem en tidsrejse om kampen om jorden. Vi hører om, hvordan det i dag står til i de store byer, og hvilket fremtidsperspektiv der er.

Bogen er inddelt i fire store afsnit: At lave jord, At lave ejendom, At lave penge, At lave om.

At lave jord

I det første afsnit om at lave jord er der eksempler på, hvordan man gennem historien har tørlagt tidligere vandområder, og nu bruger dem til landbrug og byudvikling.

Der er eksemplet med Lammefjorden i Odsherred, der for godt 100 år siden blev tørlagt og i dag bruges til intensivt landbrug. Det er et eksempel på, at man mange steder i Danmark har fortrængt vandet og gjort det til landbrugsjord. Fjorde er blevet tørlagte, vandhuller er fyldt op og så videre. Alene for at skaffe mere jord til et mere og mere intensivt landbrug.

Det er ikke kun landbruget, der har brug for ny jord. Det er også sket i mange store byer, blandt andet i København. Meget af den jord, som byen København ligger på, er tidligere havbund. Det er for eksempel byggeriet på Amager Fælled og de aktuelle  storstilede planer om at etablere flere holme i Øresund til kommende byudvikling.

At lave ejendom

I det næste afsnit om at lave ejendom beskrives, hvordan jorden historisk er blevet til ejendom.

Vi følger den historiske udvikling, hvor kirke, konge og adel henover middelalderen og reformationen overtog mere og mere af den fælles jord. Hvordan landsbyfællesskabet blev ændret til private jordlodder gennem landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet.

Med fremvæksten af den private ejendomsret til jorden blev hele landet matrikuleret. Matriklerne blev rammerne for den kommende byudvikling. Men det er også en spændetrøje for en progressiv udvikling.

At lave penge

I det næste afsnit tager Schultz Jørgensen fat på at beskrive, hvordan jord bliver til penge. Vi får en teoretisk gennemgang af jordrenten. Og bliver sat ind i, hvordan teorien har udviklet sig historisk med bidrag af blandt andre Adam Smith, Henry George og Karl Marx.

I dette afsnit bliver vi sat ind i, hvordan byens jord gennem den neoliberale politik bliver offer for spekulation, og hvilke konsekvenser det har. Vi ser, hvad det betyder for byudvikling og byplanlægning, når kapitalfonde overtager ejendomme.

Vi hører om Københavns Kommunes udsalg af ejendomme og jord og konsekvenserne for byens borgere. Denne udvikling er med til at presse de fattige ud af byerne. Bolig- og bypolitik bliver et klassespørgsmål.

At lave om

I det sidste afsnit i bogen tages der fat på, hvem den samfundsskabte by tilhører. Når prisen stiger på jord og ejendomme, så skyldes det i høj grad det kollektive samfundsmæssige arbejde. Forfatteren kommer med nogle historiske og nutidige eksempler på, hvordan fællesskaber kan "erobre" byen og dens jord.

Det er interessant at høre om, hvordan socialdemokraterne i København op gennem første halvdel af 1900-tallet førte en progressiv bolig- og jordpolitik. Bystyret købte jord og byggede boliger til arbejderne.

Et andet historisk eksempel er fra Wien, hvor det socialdemokratiske bystyre efter Første Verdenskrig og frem til begyndelsen af 30’erne opførte godt 60.000 kommunale lejligheder i bebyggelser med forskellige servicefunktioner som for eksempel børnehaver, vaskerier og restauranter. Det var billige boliger, hvor omkring en tiendedel af byens indbyggere boede i. En af de kendte kommunale ejendomme er Karl Marx-Hof.

I Wien føres der stadig en progressiv boligpolitik, så der er plads til ganske almindelige mennesker. Men også andre storbyer sørger for, at jorden er på kommunens hænder. Vi hører om, hvordan det foregår i to så vidt forskellige byer som Amsterdam og Singapore. Og hvad betydning det har for prisen.

En brugsbog

Byernes Jord er et nyttigt redskab for alle, der interesserer sig for boligpolitik og byplanlægning. Den kan være et godt redskab for dem, der er aktive i boligbevægelsen. Den giver god viden om at bo, hvad der er muligt andre steder – selv under kapitalismen.

Der er andre udviklingsveje for vores byer end den, som vi oplever i dag under de neoliberalistisk felttog mod byernes indbyggere. Det sker i vores egen hovedstad, hvor Blackstone og andre kapitalfonde køber ejendomme op med den konsekvens, at de oprindelige beboere presses ud, og hvor kommunen sælger jord og overlader byudviklingen til selskaber som By & Havn.

08. nov. 2019 - 13:20   11. nov. 2019 - 12:19

Bøger

Svend Erik Christensen

Peter Schultz Jørgensen: Byernes Jord. 412 sider. Illustreret. Pris 278 kr. Forlaget Bogværket.

Peter Schultz Jørgensen har skrevet kritiske analyser af de vilkår, som globalisering og neoliberalisme skaber for by og land. "Byernes Jord" er en opfølgning på hans to tidligere bøger: "New York og kampen for byen" samt "Byer i opbrud – om det anti-fælles, det fælles og det næste samfund".