21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Hverdagens poesi

Hjertevarm digtsamling

Hverdagens poesi

Efter en periode i europæisk lyrik, der er karakteristisk ved en jeg-centreret kultur, er det befriende at læse Hellen Gades nyeste digtsamling "Lad livet slippe ind".

Hellen Gade har udgivet sin anden digtsamling med titlen " Lad livet slippe ind".
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Efter en periode i europæisk lyrik, der er karakteristisk ved en jeg-centreret kultur, er det befriende at læse Hellen Gades nyeste digtsamling "Lad livet slippe ind".

Hellen Gade blander stilarterne, endda indenfor samme digt, og hun slipper som regel helskindet fra det. 

Samlingen indeholder 44 digte, som er temmelig uensartede, ind imellem nærmest uharmoniske. Man finder ingen gængse stiltræk som rim og versefødder.

I nogen af digtene har hun anvendt en surrealistisk/absurd teknik, som er en af knækprosaens virkemidler, i andre en ren impressionistisk. Begge teknikker bidrager til digtenes originalitet, og der udgår en stor hjertevarme fra dem, uden indholdet mister sin kant.

Normalt ser man efter et tema, en ensartethed, men man kan ikke sætte Gades digte i bås. Hun blander stilarterne, endda indenfor samme digt, og hun slipper som regel helskindet fra det. Opbygningen virker lidt ubehjælpsom, men indholdet/budskabet er komplekst.

Giver læseren billeder 

Den litterære kvalitet bunder i hendes evne til med sine sætningskonstruktioner at danne billeder, som lever i læserens bevidsthed. I et digt, hvor hun skildrer det dagligdags, det trivielle, slutter hun overraskende således:

det anderledes er 
måske
som når døren binder

Med de mest dagligdags ord sætter hun her to modsætninger op mod hinanden: det ens - og det anderledes. I andre digte leger hun med lys og mørke og i det helt fantastiske digt med titlen "Åndernes hus" sender hun sin læser ud i natten - og digtet slutter:

Stille!
Taskenspillerne har et forfaldent afdrag på
natten
Kræver pant i timernes dans

Samlingen rummer som nævnt også digte, som er den reneste lyrik. Titeldigtet er et af dem. Det har en livsfilosofisk pointe, det er et særegent og fint digt, men et fineste af alle finder jeg i digtet "Glimt af sølv i et smil". Det er hverdagens poesi fundet i en:

spand af forzinket jern, mat med blanke
stænk i metallet,
som glimt af sølv i et smil

Da jeg læste det digt, blev jeg hensat til et maleri af L. A. Ring!
Og i tilgift kommer forfatterens sociale og samfundsengagerede holdning frem.

For at sige det kort: de sidste syv digte hører ikke hjemme i denne digtsamling. De har karakter af programtekster, det sidste er nærmest et manifest.

Det er desværre også galt med bogens grafiske udtryk. Teksten er uskønt placeret, og det generer læseren, at der mangler sidetal.

Digtene er alt for gode og unikke til, at den slags må trække bogens værdi ned.

13. jul. 2018 - 13:05   14. aug. 2018 - 11:50

Digtsamling

Helle Due
Anmelder
4

Lad livet slippe ind. Digtsamling af Hellen Gade.
Kan købes per efterkrav hos Hellen Gade på telefon 51528482 for 75 kr.