22 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Hvedekorn, en plads for digterne

Tidsskrift for poesi

Hvedekorn, en plads for digterne

Mange unge digtere har i tidens løb debuteret i Hvedekorn, som er et litterært tidskrift. Men også ældre digtere præsenteres, og emnerne varierer fra kærlighed, savn til den moderne bankverden.

Hvedekorn er et litterært tidskift for poesi.
FOTO: Fra bladets forside
1 af 1

Mange unge digtere har debuteret i Hvedekorn, som er et litterært tidskrift. Fra Hvedekorn 2/2018 anmeldes her et par af digtene.

Inger Christensen fik i sin tid afvist digtet Frostkrystal, men det er nu taget op igen.

Men først lidt om Hvedekorn. Tidsskriftet kom i 1920 til verden under navnet Klinte med det formål, at udklækkede digtere gennem årene kunne debutere i et tidsskrift for poesi.

Kendte poeter

Blandt kendte debutanter kan her i flæng nævnes: Inger Christensen, Tove Ditlevsen, Halfdan Rasmussen, Broby-Johansen, Klaus Rifbjerg, Broby-Johansen, Benny Andersen, Peter Laugesen, Dan Turéll, Lone Hørslev med flere. Men ikke blot debutanter har digte i Hvedekorn, også digtere længere oppe ad alderens stige, opnår at få digte i tidsskriftet, hvilket vil fremgå af nedenstående anmeldelse af Hvedekorn.

I en kortvarig periode hed tidsskriftet Ung Dansk Litteratur. Da forfatteren Viggo F. Møller blev redaktør 1930-51, ændrede bladet navn til Vild Hvede. Inden han forlod bladet, gav han det navnet Hvedekorn. Med Poul Borum i redaktørstolen fra 1968-1996 fandt tidskriftet sine ben. Hvedekorn blev et kendt tidsskrift. Den nuværende redaktør siden 2008 hedder Lars Bukdahl.

Følelser på is

Hvedekorn - poesi og kunst - 2/2018 har både debuterende og tidligere digtere repræsenteret. Her er nogle anmeldelser af udvalgte digte.  

Inger Christensen (1935-2009) fik i sin tid afvist digtet Frostkrystal, men det er nu taget op igen. Frostkrystal er et reversibelt digt, hvilket betyder et digt der vender tilbage til sit udgangspunkt. Typisk for hende med krav til både form og indhold for at udfordre sig selv. Hun var en fin lyriker. Hendes digte lever stadig og ånder endnu.

Frostkrystal

Jeg: tydelig vinter

vinteren tyder sit hjerte
hjertet tyder sin sne
sneen tyder sin kulde
kulden tyder sin sol
solen tyder sin kulde
kulden tyder sin sne
sneen tyder sit hjerte
hjertet tyder sin vinter

vinter tydelig: jeg

Ufrivilligt savn

Et interessant digt kommer fra Oskar Sjøgren (1986). Digtet er uden titel. Digtet udvikler sig roligt og i sit eget tempo i savnet af en elsket, som måske ikke er mere. Der er kun en lille sætning, der sår tvivl om, hvorvidt den elskede skulle være død. Det er sætningen: "Jeg ved ikke hvordan jeg kan passe på dig når det ikke er mig du vil passes på af." Savnet er smukt beskrevet.

En anden, der er værd at lægge mærke til, er Gerd Laugesen (1979). Hans digt hedder På Prinseøen, og er en nænsom beskrivelse om forskelle mellem to mennesker med forskellige nationaliteter, som gerne vil hinanden i den enes land. Som kender til sammenhold mellem forskellige etniciteter, og modsætninger, som alligevel er for "mærkelige". Men de har en tredje mulighed, hvis de ikke kan blive forenet, hvor de helst vil være.

Originalitet og humor

En ganske ung digter, Elias Strandby (1999), har også skrevet et digt uden titel. I dette digt udnævner han sig selv til syndebuk, både med humor og en stor portion selvironi, storhedsvanvid og beskrivelse af dels særlig adfærd og voldelig adfærd med en økse. For eksempel skriver han om at komme til at sluge en flue i et glas vand. Samtidig med at postulere, den må have lidt druknedøden, mens han sov, kommer han ind på, hvordan dens vinger og øjne krøller sig sammen til noget usagt i spiserøret, som noget helt andet end biler.

Han udtrykker sig barokt og ustyrlig morsomt både i form og indhold. Hans stil leder tanken hen på en manisk person, eller et menneske på stoffer. Han skriver: "Vi gik rundt om huset, hen i dine naboers indkørsel, den lå din benlængde fra deres bil."

Elias Strandby illuderer disses sprogbrug og fremkalder hele tiden latteren, fordi han uafladeligt kæder begivenheder fra hver sin verden sammen, som er det en hverdagsagtig måde at kommunikere på. Det er et absolut læseværdigt digt. Meget originalt, begavet og fantasifuldt. Og han er kun nitten år. Godt gået.

Ramme plet med få ord

En digter, der evner at sige det med få ord, er Bent Svart (1936). Han er repæsenteret med to korte digte Han gik gennem stuen og Metaforer. Så kort og præcist kan dét beskrives, som andre bruger mange sider til. Det andet digt er finurligt.

Han gik gennem stuen

han gik gennem stuen
men gav sig ikke til kende
de andre mærkede ingenting
kun jeg så ham

han tænkte i mig

Metaforer

jeg ville digte
om et bekymret hjerte
men øjeblikket
var ikke til metaforer

du var for tydelig               

Bankverdenen er motivet hos digteren Morten Espersen (1978). Han har fundet en original og anderledes måde at beskrive de mildest talt utiltalende måder, bankverdenen agerer på, som var det et Casino, de drev. Det er det måske også. Ikke mindst beskriver han konsekvenserne godt.

Endelig har dramatikeren og skuespilleren Line Knutzon (1965) bidraget til Hvedekorn med Samuels Sang. Traditionel festsang i anledning af Samuels Navnefest. Hendes sang er en alt andet end traditionel sang. Et smukt digt indbyder også til sang. Det begynder i verden og ender med at flyve. Den side rummer hun også.

Hvedekorn præsenterer mange forskellige digtere, og tidskriftet udkommer fire gange årligt.

13. dec. 2018 - 12:20   13. dec. 2018 - 13:07

Tidsskrift

Hellen Gade
Anmelder
4

Hvedekorn 2/2018. Litterært tidsskift for poesi. Udgivet af forlaget Rosinante. Omslag: Emil Alenius Boserup. 64 sider. Vejl. pris: 125,00 kr.