10 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

God begynderbog til det russiske sprog

Anmeldelse

God begynderbog til det russiske sprog

Marina Kvist har formået at lave en begynderbog, som giver alle muligheden for at begynde at lære det smukke sprog, uden at det bliver uoverkommeligt.

Marina Kvist er russer fra Sankt Petersborg. Hun har boet i Danmark siden 2010 i Aalborg og er dansk gift.

De seneste år har hun undervist i russisk, blandt andet på begynderniveau, og det er erfaringerne fra denne undervisning, hun har brugt til at skrive en begynderbog i det russiske sprog.

Alt i alt vil en aktiv indsats i de ti dage give et godt grundlag for en rejse til Rusland eller begyndelse på et videre studium af sproget.

Som hun skriver i forordet: "Det kan være det russiske sprog selv, som forskrækker dig med dets cyrilliske bogstaver, hårde udtale og svære grammatiske regler. Russisk er svært – og det er det første, som jeg vil fortælle dig."

Alligevel har Marina Kvist formået at lave en begynderbog, som giver alle muligheden for at begynde at lære det smukke sprog, uden at det bliver uoverkommeligt.

Lette øvelser

Som med alle sprog, man vil forsøge at lære, kræver også russisk, at man øver sig, og bogen indeholder en lang række lette øvelser, som hjælper en på vej i det fremmede og ukendte land.

Bogen indeholder et link til en række lydfiler, som kan downloades fra hjemmesiden dansk.ru. Det er Marina Kvist selv, som har indtalt eksemplerne, som er en god vejledning i, hvordan de svære ord og lyde skal udtales.

Bogen indeholder 10 kapitler, som er tænkt som daglig træning i 10 dage.

Efter afslutning af de 10 dage har man været igennem overraskende meget stof. Alfabetet, substantiver, verber, pronominer og bøjningerne af disse i de mange kasus. Russisk har seks kasus, hvad der nok forskrækker mange, men Marina Kvist gør det ikke sværere, end det er. Der er tale om en begynderbog.

Godt grundlag for en rejse

Man når også omkring tallene, farverne, familien, uge- og månedsnavne.

Alt i alt vil en aktiv indsats i de ti dage give et godt grundlag for en rejse til Rusland eller begyndelse på et videre studium af sproget.

De enkelte kapitler er bygget op med eksempler og en udførlig ordliste over de ord, som indlæres i kapitlet. De enkelte lydfiler supplerer bogens tekster, og kapitlet indeholder en lille test, således at man kan kontrollere sin indlæring.

250 russiske ord

Når bogen er færdig, vil man have lært omkring 250 russiske ord. Man vil kunne læse tekst skrevet på russisk, og man vil kunne føre simple samtaler på russisk.

Russisk består af omkring 400.000 ord, så man vil forstå, at der stadig er noget at lære, men russere er meget villige til at forstå udlændinge, som forsøger sig på deres sprog, og den, som i Rusland forsøger sig med russisk, vil opleve en enestående venlighed og gæstfrihed.

Der er altså en god grund til at kaste sig ud i den lille bog. Det er et overkommeligt projekt, og man vil næppe fortryde indsatsen.

04. feb. 2020 - 16:49   06. feb. 2020 - 15:21

Bøger

Oluf Nielsen

Marina Kvist: 10 dage med Russisk.

Russisk lærebog for begyndere med grammatik og praktiske øvelser. Udgivet af Dansk.ru Communication 2019. Vejledende pris: 250 kr.