22 Oct 2019  

KBH: Overskyet, 12 °C

Forlis i lokalsamfundet

Teater om dansk selvforståelse

Forlis i lokalsamfundet

Det Olske Orkester præsenterer teater om Harboøre anno 1893. En præst fordømmer de druknede fiskere, fordi de ikke var troende, men det lille missionske samfund fatter ikke de lærde københavneres trang til at frelse dem fra religionen.

26 fiskere drukner i en storm ved Harboøre i 1893. De fleste af fiskerne var ikke troende, og det fordømmer præsten.
FOTO: Øyvind Kirchhoff
1 af 1

Projektteatret Det Olske Orkester har i samarbejde med Aalborg Teater produceret forestillingen SALT. Teatrets stiftere, sceneinstruktør og dramatiker Lotte Faarup og skuespiller Øyvind Kirchhoff, har stillet sig selv den opgave at give et scenekunstnerisk bud på danskernes selvforståelse gennem de sidste 300 år under arbejdstitlen "En nations selvhad – Danmark mellem skam og selvovervurdering".

Fattigdommen er til at få øje på, mens frisindet glimrer ved sit fravær, medmindre man forveksler frisind med frivolitet.

SALT er midterstykket i en trilogi, der indledtes med Sukker, der udspilles i 1700-tallets kolonitid (en forestilling jeg desværre ikke har set). Punktvis fortælles for skuespillere og publikum hændelser på St. Thomas og i Congo, som intet har med SALT at gøre bortset fra en slags regibemærkning om sammenhæng mellem trilogiens dele. Det vil så vise sig, om det følges op i sidste del "Hvem er det, der banker", som vi af gode grunde har til gode.

Konflikter i borgerskabet

SALT omhandler en tragedie i 1893, hvor 26 fiskere fra Harboøre drukner i en storm. Ulykken afføder i samtiden politiske, etiske og æstetiske konflikter i borgerskabets kultur- og religionseliter.

Disse konflikter personificeres i forestillingen i den grundtvigianske journalist Frederik Brunbjerg, der skal dække ulykken for avisen Socialdemokraten, og hans forlovede "kunstnerinden" Johanne. Parrets elitære forestillinger kolliderer med lokalbefolkningens (overtro) henholdsvis som indre mission og trolddom.

Solidaritet eller selvgodhed

Deres forsøg på at "frelse" Karen, der efter ulykken er faderløs, lider nødvendigvis skibbrud. Karen kan ikke se ud over sit eget kulturgrundlag, da hun er udannet og fysisk blind, og det samme gør sig gældende på overført niveau for journalisten og hans forlovede, der ikke kan føle reel solidaritet med underklassen, men blot (selv)godhed. Fattigdommen er til at få øje på, mens frisindet glimrer ved sit fravær, medmindre man forveksler frisind med frivolitet.

Det er ikke i teksten og dens fremførelse, forestillingen har sin styrke, selvom teksten er ledetråd til og mellem forestillingens forskellige sanselige tableauer. Det er det visuelle udtryk, der gør denne forestilling til noget særligt. Se den, og så ser vi frem til tredje og sidste del. Det er i de tredimensionelle sanselige udtryk Det Olske Orkester har sin store styrke.

25. mar. 2019 - 13:35   26. mar. 2019 - 10:20

Scene

Allan Vokstrup
4

SALT. Aalborg Teater Lille Scene. Instruktør: Lotte Faarup. Set onsdag d. 20 marts 2019.
Aalborg Teater Lille Scene. Spiller til 30.marts

Af projektteatret Det Olske Orkester, stiftet af sceneinstruktør og dramatiker Lotte Faarup og skuespiller Øyvind Kirchhoff.