04 Jun 2020  

KBH: Overskyet, let regn, 13 °C

Endnu et urealistisk projekt

Anmeldelse

Endnu et urealistisk projekt

EU besidder et “uforløst progressivt potentiale”, mener Malte Frøslee Ibsen, som i sin bog “Den nye Internationale” argumenterer for, at EU skal omformes. Det er en blind vej.

FOTO: European Union
1 af 1

Der er for tiden vældigt populært at udgive bøger om, hvordan venstrefløjen og fagbevægelsen skal opgive modstanden mod EU og i stedet arbejde for at omforme EU.

Malte Ibsen rammer helt ved siden af skiven i forsøget på at argumenterer for nødvendigheden af en "ny demokratisk Internationale".

En sådan bog er Den nye Internationale af Malte Frøslee Ibsen. Målet er en forandring af EU fra monopolernes EU til en “demokratisk, social, retfærdig og grøn Europæisk Union” – for nu at citere forfatteren. Det er unægtelig lidt af en mundfuld.

Malte Ibsens budskab er, “at vi har brug for EU til at mobilisere et effektivt politisk svar på de globale kriser, som de europæiske nationalstater er ude af stand til at håndtere hver især. EU besidder et uforløst progressivt potentiale, idet Unionen kan tjene til at udbygge og styrke den demokratiske selvbestemmelse i en globaliseret verden”.

På den baggrund opfordrer forfatteren venstrefløjen i Europa til at danne en ny Internationale – en demokratisk Internationale, da nationalstater og parlamenter “ikke alene er i stand til at opretholde den demokratiske suverænitet og sikre deres egen legitimering i en globaliseret verden”.

Inspiration

Sin inspiration finder forfatterne fra alle mulige politiske strømninger, der har “fremlagt deres budskab til at indfri EU’s progressive potentiale”.

Her nævnes Jürgen Habermas, (som erklærede, at Emmanuel Macron har skænket Europa en historisk chance), og Thomas Piketty, (som er fortaler for etablering af en ny europæisk folkeforsamling, der skal inddrive en ny europæisk minimumskat). Og “sidst men ikke mindst den franske præsident Emmanuel Macron”, for at citere forfatteren selv. Jo, den lille solkonge der har travlt med at nedkæmpe det folkelige oprør i Frankrig. Et eklatant rod af forskellige politiske og filosofiske retninger som ender ud i rene abstraktioner.

Som eksempel på potentialet i demokratiseringen nævner forfatteren spørgsmålet om europæisk mindsteløn. “Samtidig bør den europæiske fagbevægelse arbejde for fastsættelsen af en fælles minimumsløn på 60 procent af den nationale gennemsnitsløn i hele eurozonen”. 

En fælles europæisk mindsteløn vil massivt forstærke løndumping og ræset imod bunden i flertallet af de europæiske lande. I Danmark vil det ikke alene være ødelæggende for “den danske model”, overenskomstdækningen og fagforeningernes ret til konflikt, men også medføre en massivt øget fattigdom i arbejderklassen.

Hermed lægger forfatteren sig i samme spor som Jacob Mathiassen, som i bogen Drømme og Støv også gør sig til fortaler for ikke bare fælles europæisk mindsteløn, men fælles europæiske overenskomster og globale fagforeninger.

>> LÆS OGSÅ: Hed debat om muligheden for at skabe et arbejdervenligt EU

En blind vej

Malte Ibsen selv erkender, at “Unionen ikke bliver en erstatning for de europæiske nationalstater. Dette skyldes ikke blot, de europæiske befolkninger ikke ønsker at nedlægge nationalstaterne til fordel for en føderal europæisk stat a la den amerikanske. Det skyldes også, at de europæiske medlemsstater er og givetvis vil vedblive at være de primære institutionelle rammer for demokratisk selvbestemmelse i Europa”. Så rigtigt, så rigtigt.

Fornægtelsen af det nationale spørgsmål og kampen for national selvbestemmelse og demokrati bliver derfor så meget mere underlig i min optik. En selvbestemmelse som ikke er i modsætning til frivillig og ligeværdig international solidaritet og samarbejde. Snarere tværtimod, så er det forudsætningen.

Selv om forfatteren slår ned på en række meget relevante udfordringer i tiden, rammer Malte Ibsen helt ved siden af skiven i forsøget på at argumentere for nødvendigheden af en “ny demokratisk Internationale, hvis formål er at udløse EU's progressive potentiale”. I den sammenhæng er Den nye Internationale endnu en bog, som søger at lokke venstrefløjen ind på en blind vej.

19. sep. 2019 - 13:34   20. sep. 2019 - 16:24

Bøger

Jan Mathisen
Medlem af Kommunistisk Partis landsledelse

Malte Frøslee Ibsen: Den nye Internationale. Hvorfor venstrefløjen skal omfavne Europa og demokratisere verden. 207 sider. 160 kroner. Gyldendal.