19 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Antologi med viden og perspektiv

Anmeldelse

Antologi med viden og perspektiv

Forfattergruppen Alssund har skrevet en antologi over temaet genforening. Her er dels en gennemgang af det historiske forløb og dels en række skønlitterære tekster.

Det er snart 100 år siden, at kong Christian den 10. red over den indtil da dansk-tyske grænse på den hvide hest og ind i det Sønderjylland, der siden 1864 havde været en del af Tyskland.

Datoen var den 10. juli 1920 og det, der siden – i Danmark – har været kendt som genforeningen, var et resultat af en folkeafstemning i området, som blev afholdt i februar måned 1920 og viste et overvældende flertal for, at området fremover skulle være en del af Danmark.

Når der overhovedet blev afholdt en folkeafstemning, var det et resultat af Tyskland og Østrig-Ungarns nederlag i Første Verdenskrig. I forbindelse med fredskonferencen efter krigen blev det besluttet, at der i en række af de tyske og østrigske grænseområder skulle være folkeafstemninger om, hvilket land områderne fremover skulle tilhøre.

Udover det dansk-tyske grænseland var der folkeafstemninger i grænselandet mellem Tyskland og Polen og i grænselandet mellem Østrig/Jugoslavien og mellem Østrig og Ungarn.

I anledningen af 100-året for genforeningen er der og vil der blive skrevet meget. Forlaget Hovedland har udgivet en antologi med tekster og fortællinger om temaet genforening. Her er dels en gennemgang af det historiske forløb omkring folkeafstemningen, dels en række skønlitterære tekster om genforeninger. Alle bidragsydere er fra forfattergruppen Alssund.

Én af teksterne er "En ulige genforening" skrevet af Karsten Skov, der handler om et møde mellem to soldaterkammerater, der begge var med på tysk side i Første Verdenskrig. Den ene er en dansksindet sønderjyde, den anden en tysk soldat fra Köln-området. Mødet finder sted i 1950, altså på god afstand af Første Verdenskrig, og er en rørende historie om, hvordan livet udviklede sig for henholdsvis sønderjyden og tyskeren.

En fin lille antologi, der giver både viden og perspektiv.

17. mar. 2020 - 17:34   18. mar. 2020 - 12:01

Bøger

Hanne Rosenvold

Heling og deling. Fortællinger og tekster om genforeningen.

Skrevet af forfattergruppen Alssund og redigeret af Hans Christian Davidsen. 243 sider illustreret. 230 kr (vejl.) Forlaget Hovedland.