13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Abonnementsvilkår for Arbejderen

Abonnementsvilkår for Arbejderen papiravis gældende fra 13/6 2014 - 01/5 2019. Se abonnementsvilkår for webabonnement nederst på siden.

Levering og udkomst

Budlevering: I områder med budlevering leveres avisen om morgenen via Bladkompagniet

Postlevering: Avisen leveres af Post Danmark sammen med brevomdelingen

Udkomst: Avisen udkommer tirsdag til fredag. Avisen udkommer ikke i ugerne 28, 29, 30, mellem jul og nytår, samt helligdage og dage hvor Post Danmark ikke leverer.

Leveringssted: Avisen leveres samme sted som Post Danmark leverer. Korrekt levering af avisen kræver at der er adgang til en postkasse eller at der er en brevsprække i døren. Ved levering fra Bladkompagniet kan man tilkøbe levering på etagen. Er der ikke postkasse eller brevsprække er det en usikker levering og udeblivelse godtgøres ikke.

Abonnementsnummer: Hver abonnent tildeles et abonnementsnummer. Kendes du ikke dette dette nummer bedes du opgive dit fulde navn og adresse ved henvendelse til abonnementsafdelingen.

Betaling: Abonnementet betales forud og opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort ( til betaling i bank, netbank eller online) eller via Nets (Betalingsservice). Betaling skal ske senest sidste rettidige indbetalingsdag.

Pris: Abonnementets pris fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles via avisen og hjemmesiden og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet. Der er nedsat pris for tilmelding til Nets (BetalingsService).

Varighed: Abonnementet er gyldigt i den periode der er betalt for. Dit abonnement er fortløbende og fortsætter til det opsiges. Et 3 ugers introduktionsabonnement udløber automatisk efter prøvetidens ophør, hvis du ikke ønsker at købe et abonnement.  

Fortrydelsesret: Nye abonnenter har fortrydelsesret indtil abonnementet er betalt. Efter betaling er der ingen fortrydelsesret.

Opsigelse: Efter tre måneder kan Arbejderen opsiges med tre måneders varsel og halvdelen af købssummen kan refunderes. Efter seks måneder kan opsigelse ske med måneds varsel og med fuld returret for de måneder hvor avisen ikke leveres. Opsigelse af abonnement skal ske til telefon 30 20 01 20 eller abo@arbejderen.dk

Manglende eller forsinket levering af avisen: Hvis avisen udebliver - og du giver os besked - godtgør vi på først mulige opkrævning. Vi vil meget gerne have besked om udeblevne aviser - kontakt os ved udeblivelse så vi kan få leveringen i orden og eventuelt reklameret overfor distributøren. Hvis avisen ikke udkommer i en udkomstuge, vil den blive godtgjort. Hvis avisen ikke kan leveres på grund af force majeure ( vejrlig og andet) godtgøres ikke. Forsinkede aviser og udeblevne enkeltsektioner godtgøres ikke. Aviser sendt til udlandet godtgøres ikke.

Godtgørelse: Godtgørelse finder sted ved enten at forlænge abonnementet svarende til det udeblevne antal aviser, eller ved tilsendelse af et eksemplar af den udeblevne avis, efter aftale.

Datahåndtering: Oprettelse af abonnement forudsætter overgivelse af adressedata til en bladdistributør. Opretter du dig på betalingsservice, vil dine kontooplysninger blive videregivet til Nets. Disse data bliver ikke yderligere videregivet. Ønsker du at få slettet dine data efter abonnementets ophør, kan du rette henvendelse til abonnementsafdelingen på abo@arbejderen.dk.

Øvrige: Abonnementsdata på tidligere abonnenter gemmes til senere brug. Disse kan slettes, hvis det ønskes. Alle oplysninger behandles fortroligt og bliver ikke videregivet. Arbejderen kontakter fra tid til anden husstande med tilbud. I overensstemmelse med gældende lov kan du frabede dig dette på Arbejderens telefon 30 20 01 20 eller hos CPR-registret. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er tilgængelige på Arbejderens hjemmeside. Ved henvendelse sender vi gerne abonnementsvilkårene per brev eller mail.

 

Abonnementsvilkår for Arbejderen.dk gældende fra d. 01/05/19

Abonnementsnummer: Hver abonnent tildeles et abonnementsnummer. Kender du ikke dette nummer bedes du opgive dit fulde navn og adresse ved henvendelse til abonnementsafdelingen.

Betaling: Abonnementet betales forud og opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort (til betaling i bank, netbank eller online) eller via Nets (Betalingsservice). Betaling skal ske senest sidste rettidige indbetalingsdag.

Pris: Abonnementets pris fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles via avisen og hjemmesiden og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Varighed: Abonnementet er gyldigt i den periode der er betalt for. Dit abonnement er fortløbende og fortsætter til det opsiges.

Fortrydelsesret: Nye abonnenter har fortrydelsesret indtil abonnementet er betalt. Efter betaling er der ingen fortrydelsesret.

Opsigelse: Efter tre måneder kan Arbejderen opsiges med tre måneders varsel og halvdelen af købssummen kan refunderes. Efter seks måneder kan opsigelse ske med måneds varsel og med fuld returret for den resterende periode.

Opsigelse af abonnement skal ske til telefon 30 20 01 20 eller abo@arbejderen.dk.

Datahåndtering: Til opkrævning og kommunikation om abonnementet i dets løbetid opbevarer vi navn, adresse, tlf.nr. og email-adresse. Opretter du dig på betalingsservice, vil dine kontooplysninger og cpr.nr. blive videregivet til Nets. Disse data bliver ikke yderligere videregivet. Ønsker du at få slettet dine data efter abonnementets ophør, kan du rette henvendelse til abonnementsafdelingen på abo@arbejderen.dk.

Øvrige: Kontaktinformation til tidligere abonnenter gemmes til senere brug. Disse kan slettes, hvis det ønskes. Alle oplysninger behandles fortroligt og bliver ikke videregivet. Arbejderen kontakter fra tid til anden husstande med tilbud. I overensstemmelse med gældende lov kan du frabede dig dette på Arbejderens telefon 30 20 01 20 eller hos CPR-registret. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er tilgængelige på Arbejderens hjemmeside. Ved henvendelse sender vi gerne abonnementsvilkårene per brev eller mail.