27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Tillidsfolk frygter nedskæringer ved DONG-salg

Ansatte har krydset smertegrænsen

Tillidsfolk frygter nedskæringer ved DONG-salg

Tillidsfolk på DONG's kraftværker frygter, at Goldman Sachs får overdraget så stor indflydelse på driften af DONG Energy, at det vil gå ud over såvel arbejds- som forsyningssikkerheden.

Her på Avedøreværket er arbejderne i forvejen hårdt pressede af de nedskæringer, som er gennemført forud for DONG-salget. Tillidsmand Mark Grønning frygter, at det nu bliver endnu værre.
FOTO: DONG Energy A/S
1 af 1

EU-kommisionen gav mandag grønt lys til, at investeringsbanken Goldman Sachs via skattely-selskaber i Luxembourg køber sig ind i det hidtil offentligt eller tildels brugerejede danske energiselskab DONG Energy. Men lyset blinker rødt blandt tillidsfolkene på DONG's kraftværker, der allerede i efteråret 2013 oplevede massefyringer som forberedelse til en børsnotering af DONG.

- Vi har nu krydset smertegrænsen, og vi kan ikke længere nå alle de nødvendige opgaver. Vi oplever også, at de optimale langtidsholdbare løsninger må fravælges, fordi der tænkes kortsigtet.  Alle oplever for mange opgaver og for lave budgetter til at løse opgaverne. Vi frygter, at situationen kan blive endnu værre, nu hvor der kommer nye ejere, som har et andet krav til afkast, end staten ville have, og som skal trimme DONG til en børsnotering, siger tillidsmand på Avedøreværket Mark Grønning til Berlingske Business

Også Bjarke Løth Petersen, der i 22 år frem til 2012 var tillidsmand på H.C. Ørstedsværket, frygter Goldman Sachs' indflydelse.

- Goldman Sachs lyder ikke som en ejer, man gerne vil have, når man ser på deres rolle i finanskrisen. Jeg frygter, at der kun vil blive tænkt kortsigtet frem mod en børsnotering, men der er behov for langsigtede løsninger. Pengene kommer før alt andet i DONG i dag, og det har skader kvaliteten. Jeg frygter for forsyningssikkerheden, siger han til Berlingske.

Enhedslistens finansordfører Frank Aaen nikker genkendende til tillidsfolkenes bekymringer.

- Jeg talte selv med nogle af DONG-tillidsfolkene her før jul, og det var det samme indtryk, jeg fik. Vi fik også bred opbakning fra tillidsfolkene til at rejse problemerne i Folketinget, siger Frank Aaen til Arbejderen.

DONG Energys kommunikationschef Karsten Anker Petersen kan godt forstå, at folk er bekymrede.

- Men vi skal drive en sund forretning, så vi sikrer, at der også er arbejdspladser i morgen og i overmorgen i DONG Energy, og samtidig sikrer vi et ordentligt afkast til vores ejere, siger Karsten Anker Petersen, der ikke vil udelukke nye nedskæringer. Han mener heller ikke, at forsyningssikkerheden er DONG Energys ansvar.

DONG Energy har igennem det sidste års tid frasolgt en del af sine virksomheder, især i udlandet, som led i en større strategiplan, der ifølge DONG-direktør Henrik Poulsen har til formål "at skabe et godt afkast til vores aktionærer".

At det først og fremmest er aktionærernes krav til afkast, som er DONG Energys opgave, går i øvrigt igen i de svar, finansminister Bjarne Corydon har givet til Folketingets Finansudvalg på spørgsmål, som Enhedslisten har stillet.

Her afviser han, at DONG som statsligt selskab skal spille nogen som helst rolle i den danske energipolitik. Tværtimod skal den store indflydelse, som Goldman Sachs får på ledelsen af DONG, DONG's investeringspolitik med mere, "sikre, at selskabet drives bedst muligt til fordel for også de eksisterende aktionærer", og være "beskyttelse mod at staten i kraft af sin aktiemajoritet træffer beslutninger, der ikke lever op til normale kriterier for forretningsmæssig drift".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. jan. 2014 - 09:15   13. jan. 2014 - 13:06

DONG

he@arbejderen.dk
Om DONG Energy
  • DONG Energy blev grundlagt som aktieselskabet Dansk Naturgas A/S den 27 marts 1972, med den danske stat som eneejer. Navnet blev ændret til Dansk Olie og Naturgas A/S i 1973 og forkortet til DONG i 2002. Efter en fusion mellem DONG og fem kommunalt ejede energiselskaber i 2006 skiftede DONG navn til DONG Energy. DONG Energy er i dag en af Nordeuropas energi-sværvægtere.

  • I 2004 indgik VK-regeringen sammen med Socialdemokraterne, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en aftale om at sælge 49 procent af aktierne i DONG. Salget og den tilhørende børsnotering er dog blevet udskudt flere gange. Ifølge aftalen med Goldman Sachs skal DONG børsnoteres inden 2018.

  • Med salget til Goldman Sachs ejer staten nu 61 procent af aktierne i DONG Energy, Goldman Sachs 19 procent, ATP fem procent og PFA to procent. Resten ejes af en række forbruger- eller offentligt ejede energiselskaber.