23 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Træk dansk militær ud af Syrien

Træk dansk militær ud af Syrien

Den 20. januar besluttede Folketinget at udvide det danske krigsmandat i Syrien og Irak og sende landtropper ind i Syrien, og et par dage efter blev fregatten Peder Willemoes afskibet til Middelhavet, hvor den skal støtte amerikanerne i krigen fra søsiden.

Selvom denne beslutning rent faktisk først var sat på Folketingets dagsorden den 9. februar. Folketinget sender igen danske soldater ind i en håbløs krig i Mellemøsten, der ikke vil skabe fred, men kun forlænge krigen.

Indsættelsen af danske tropper kan kun forlænge krigen og skade muligheden for at opnå en forhandlingsløsning.

Hvilke grupper Danmark kommer til at alliere sig, med holdes hemmeligt. Dette sker samtidig med, at der er forhandlinger om våbenhvile og fred i Syrien. Indsættelsen af danske tropper kan kun medvirke til at forlænge krigen og skade muligheden for at opnå en forhandlingsløsning.

Der findes ikke et FN-mandat for krigen, og de danske soldater kommer til at operere sammen med jihadister og mulige terrorister, herunder også grupper, der har en tæt tilknytning til al-Qaeda og Det muslimske Broderskab.

Vi kan igen stå i en situation, som da amerikanerne satte danske fly til at bombe den syriske regeringshær, så IS med dansk luftstøtte kunne indtage en vigtig stilling. Syrien er ødelagt af seks års krig. En optrapning og forlængelse af krigen vil betyde mere død og ødelæggelse og flere flygtninge.

Syrien har desperat brug for, at der bliver våbenhvile og en fredsaftale. I stedet for at optrappe og fortsætte krigen burde Danmark understøtte fredsprocessen. Hensynet til syrerne må veje højere end USA’s, Saudi-Arabiens og Qatars ønske om at opsplitte Syrien og få en sunnikontrolleret korridor i det østlige Syrien.

Desværre er forsvarsminister Claus Hjorts prioritering netop at opnå denne opsplitning af Syrien. Derfor er det nødvendigt, at vi som almindelige fredselskende danskere protesterer overfor folketinget.

Stop Danmarks krigsdeltagelse. Ingen kampfly, fregatter eller tropper til Syrien. Stop krigen. Nej til opsplitning af Syrien. Følg folkeretten og respekter Syrien som en suveræn nation.

14. feb. 2017 - 08:42   14. feb. 2017 - 08:50

Udtalelse

Aarhus mod Krig og Terror