18 Jun 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Til forsvar for livet og freden i verden

Til forsvar for livet og freden i verden

Bolivias regering advarer mod at følge USA i dets overtrædelser af folkeretten. Og FN må forsvare sine principper om at beskytte folkene mod krig.

Bolivias ambassadør Juan Pablo Chain (yderst til højre) citerede fra denne udtalelse, da han lørdag den 22. april talte på Sankt Hans Torv i København ved Moder Jords Dag Festival 2017.
FOTO: Sven Erik Simonsen
1 af 1

Vi lever i en verden, hvor det er våbnene, der taler. En verden, hvor våbenkapløb fører os mod en afgrund, hvorfra ingen vej fører tilbage. Vi ser dertil med stor bekymring, at det internationale system repræsenteret ved FN bliver svækket. De Forenede Stater (USA) tager ensidige beslutninger i strid med FN-pagten.

Vi er overbeviste om, at fred, som er et barn af social retfærdighed og af respekten for Moder Jord, er den eneste måde, hvorpå vi kan redde livet. 

Vi ser med stor bekymring, at FN bliver svækket. USA tager ensidige beslutninger i strid med FN-pagten.

Bolivia er et land befolket af mange kulturer. Vi har med vores grundlov erklæret os for pacifister og et land fri for udenlandske militærbaser på vort territorium. I anledning af den dramatiske situation i verden og for at forsvare disse principper og værdier udsender vi dette manifest til forsvar for livet og verdensfreden:

  • Vi fordømmer kraftigt enhver form for invasion eller magtanvendelse, og vi kræver at enhver uenighed løses helt og aldeles med fredelige midler.
  • Vi kræver respekt for folkenes ret til fred, suverænitet og selvbestemmelse.
  • Vi kræver, at alle de igangværende krige stopper, og at de, som er under forberedelse, løses  med politisk dialog og forhandlinger, der respekterer principperne om suverænitet, territorial integritet og selvstændighed for alle lande.
  • Vi kræver forbud mod brug af masseødelæggelsesvåben både nukleare, kemiske og biologiske.
  • Desuden kræver vi et verdensomspændende forbud mod produktion af sådanne våben samt destruktion af de eksisterende, inklusive atomvåben.
  • Vi kræver et stop for våbenkapløbet, som gør død og drab til en givtig forretning, og stjæler de økonomiske ressourcer, som bør bruges til kamp mod sult og fattigdom.
  • Vi appellerer til De Forenede Nationer om ikke at være et instrument, der legitimerer enkeltstaters invasioner og operationer. I stedet må organisationen forsvare sine principper og målene om at beskytte fremtidige generationer mod krigens svøbe, der har bragt menneskeheden helt ufattelige sorger.
  • Vi kræver, at de ansvarlige for invasion af byer og ødelæggelse af stater yder erstatning for de skader, som de har forårsaget.
  • Menneskeheden må koncentrere sine anstrengelser om at bekæmpe ulighed, respektere Moder Jords rettigheder og skabe en verden, der ikke splitter og deler den globale familie. Vi skal skabe en verden, hvor naturressourcerne kontrolleres af folkene i de enkelte lande, og hvor dækning af menneskers grundlæggende behov anerkendelse som en kollektiv rettighed.
  • Vi kræver respekt for alle religioner og alle kulturer. Mangfoldighed er en af vores vigtigste værdier. Vi må alle bidrage til en kultur for fred.

Vedtaget på et møde 18. april i alliancen CONALCAM i Bolivia. CONALCAM er en national alliance mellem MAS-regeringen og en lang række organisationer og folkelige bevægelser. Navnet er en forkortelse for Coordinadora Nacional por el Cambio; altså ’National koordination for Forandring’. CONALCAM blev stiftet den 22. Januar 2007. Både præsidenten og vicepræsidenten er medlemmer af CONALCAM og deltager i møderne sammen med repræsentanter for godt 20 organisationer og bevægelser. Blandt de vigtigste er landarbejdernes organisation (CSUTCB), bondeorganisationen og alliancen af Bolivias kvinder med rod blandt de  oprindelige folk (Bartolina Sisa), Bolivias interkulturelle samfund (CSCIB), Sammenslutninger af Bolivias oprindelige folk (CIDOB og CONAMAQ) og Bolivias faglige LO.

11. maj. 2017 - 08:56   11. maj. 2017 - 09:00

Udtalelse

fra Bolivias regering og sociale bevægelser