27 May 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Spildte muligheder

Spildte muligheder

OK-resultatet er for magert. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at stemme nej ved urafstemningen.

Forliget på industriområdet lever på ingen måde op til de forventninger, vores medlemmer med rette har haft. Op til forhandlingerne viste tallene utvetydigt, at industrien er i fremgang på alle fronter: Profitterne sætter rekord og produktiviteten er i top. Arbejdsgiverne havde allerede inden forhandlingerne svært ved at skjule deres tilfredshed og havde travlt med at advare mod at "sætte det hele over styr".

På den baggrund var medlemmernes forventninger til OK17 store. Efter syv magre år viser alle indikatorer, at der er plads til klare forbedringer og et reallønsløft.

Vi har en berettiget forventning om at få del i det produktionsresultat, vi har skabt. Men den her overenskomst ændrer ikke ved den skæve udvikling i balancen mellem løn og profit. 

Der er forbedringer: fritvalgskontoen forhøjes over tre år, der kommer fuld løn under barsel. Men prisen er høj med arbejdsgivernes nye muligheder for at forhøje arbejdstiden med en time om dagen, når det passer dem.

Forhandlerne har gjort meget ud af den seniorordning, som giver ældre kolleger mulighed for at holde 32 fridage om året. Ordningen bliver fremstillet som et stort gennembrud og et plaster på de forringede efterlønsordninger og den forhøjede pensionsalder. Men når vi læser det med småt, så er der måske ikke så meget nyt i det. Selvbetalt deltid er ikke nogen nyhed.

Vi skal selv betale

Seniorordningen koster ikke en krone for arbejdsgiverne, og den forpligter dem ikke til noget. Vi skal selv betale hele gildet. Og det kan vise sig at blive dyrt for den enkelte på lang sigt. Ordningen giver mulighed for at hente den manglende løn på fritvalgskontoen og pensionsordningen.

Konsekvensen er lavere pensionsudbetaling senere, og det kan koste et indhug i den skattefrie bonus fra efterlønsordningen.

Som det fremgår af protokollatet, så er det en "kan" aftale. Det er ikke noget, som vi har ret til, det er helt op til arbejdsgiveren, om han synes det kan passe ind i produktionen.

Til gengæld er der ikke noget "kan", når det gælder større fleksibilitet. Her får arbejdsgiveren alene retten til at diktere tvungent overarbejde. Selvom overarbejdet skal afspadseres inden for 12 måneder - når det passer ind i produktionen - så er en forlængelse af arbejdsdagen ikke lige det, hverken unge eller ældre kolleger har brug for at få trukket ned over deres hverdag.

Så situationen kan sagtens blive, at når en ældre kollega pænt beder om en seniorordning, så kan svaret være, at han skal på overarbejde i næste uge, hvis det er det, arbejdsgiveren har brug for.

Og hvor mange arbejdsgivere har interesse i at indgå seniorordninger, hvis de samtidig har behov for at pålægge medarbejderne tvungent overarbejde? De to "nyskabelser" stritter i hver sin retning. Resultat afspejler på ingen måde de økonomiske realiteter i jernindustrien. OK17 er simpelthen for ringe.

Derfor opfordrer generalforsamlingen medlemmerne til at stemme nej ved urafstemningen. Vi opfordrer samtidig alle til at bruge deres stemmeret uanset, hvad de har tænkt sig at stemme.

Vedtaget på generalforsamlingeni i marts.

11. apr. 2017 - 08:43   11. apr. 2017 - 08:50

u

fra Dansk Metal Horsens