20 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Malerne siger NEJ

Malerne siger NEJ

Hvis vi stemmer ja, kan vi se frem til længere arbejdstid, og de små forbedringer, der er med, skal vi selv betale. Det er ikke i orden.

Arbejdsgiverne får mulighed for at indlogere malere i beboelsesvogne, når der laves udearbejde. Kørepengekrav mod en arbejdsgiver bliver forældet efter tre måneder, i stedet for fem år, og der åbnes op for, at siddepenge efter aftale med medarbejderne ikke længere skal betales.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Alle tal viser, at der er fremgang i byggeriet og i industrien. Alligevel kan vi med det resultat, der ligger ikke få øje på konkrete stigninger, vi kan gå ud og købe dagligvarer for. 

Forliget på malerområdet lever på ingen måde op til vores forventninger. Krisen er forbi, og vi mener, at der er plads til klare forbedringer og et reallønsløft. 

Forliget på malerområdet lever på ingen måde op til vores forventninger. Krisen er forbi, og der er plads til klare forbedringer og et reallønsløft. 

Det er ikke nok, at vi lige holder skindet på næsen. Vi er færdige med at indgå kriseaftaler. 
Vi forventer reallønsstigninger og styrkelse af faget. Overenskomsten ændrer ikke ved den skæve udvikling i balancen mellem løn og profit, som er sket under krisen, og der er intet løft til byggeriets laveste elevlønninger.

Der er kommet ganske små forbedringer ind med industriforliget, men det er værd at bemærke, at de forbedringer, der er, er selvbetalte. 


Den smule, man har fået på rammen, mener vi ikke opvejer arbejdsgivernes nye muligheder for at forhøje arbejdstiden med en time om dagen, når de passer dem - med afspadsering, ligeledes når det passer dem.

Vi takker nej til en dyrt købt overenskomst uden ægte kædeansvar og med en udhuling af overenskomsten, der ikke er betalt krone for krone. 

Alle medlemmer af LO forbundene opfordres til at følge trop.

Store forringelser

Vi gik til overenskomstforhandlinger med helt klare krav om:

  • løft af elevlønningerne, 
  • værn mod social dumping, 
  • medlemsrettede goder.

Men i stedet kunne Malerforbundets forhandlingsudvalg præsentere industriens forlig påført store forringelser af den gældende Maleroverenskomst.

Forringelserne indebærer ud over øget arbejdstid at arbejdsgiverne gives mulighed for at indlogere malere i beboelsesvogne, når der laves udearbejde. Kørepengekrav mod en arbejdsgiver bliver forældet efter tre måneder, i stedet for fem år, og der åbnes op for, at siddepenge efter aftale med medarbejderne ikke længere skal betales.

Malernes Fagforening Midtjylland siger Nej : Vi vil have en elevløn der matcher resten af byggeriet, kædeansvar, akkordafsavn samt medlemsrettede goder, uden store forringelser af vores nuværende overenskomst.

Nej tak til systematisk overarbejde og en arbejdsuge på 42 timer. 
Det er ikke OK. Stem nej til OK17.

Vedtaget af Malernes Fagforening, Midtjylland 24. marts.

 

11. apr. 2017 - 08:33   11. apr. 2017 - 08:40

Udtalelse

fra Malernes Fagforening, Midtjylland