22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Hjemmehjælpsfirmaer falder på stribe

Hjemmehjælpsfirmaer falder på stribe

Det er ikke rart for ældre, når hjemmehjælps firmaet går konkurs. I Aarhus har kommunen valgt hjemmehjælpsfirmaer, der falder på stribe.

FOTO: Bille
1 af 1

Aarhus Kommune har et ansvar for, at 1100 århusianere nu er berørt af endnu en hjemmehjælpskonkurs. Kommunen valgte nemlig selv i 2014 at udbyde opgaven med at tilbyde borgerne et frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp. I stedet kunne kommunen have valgt at fortsætte med den såkaldte godkendelsesmodel for frit valg.

Konkurserne har skabt utryghed blandt knap 2000 ældre borgere og flere hundrede social- og sundhedsansatte. 

Tidligere godkendte kommunen firmaer, der kunne leve op til de kommunale kvalitetsstandarder, og kommunen betalte så firmaerne det samme beløb for at løse opgaverne, som opgaverne kostede i den kommunale hjemmehjælp.

Det kostede ressourcer at prisfastsætte ydelser, godkende, kontrollere og udføre andre af den slags bureaukratiske opgaver, men i det mindste konkurrerede firmaerne og kommunen kun på kvalitet og ikke på pris.  

Det ændrede sig, da kommunen udbød opgaven, og priskonkurrencen har haft alvorlige konsekvenser. Tre firmaer vandt i januar 2015 udbuddet af privat hjemmehjælp, som firmaerne så overtog 1. maj 2015.

Af de tre firmaer er de to nu gået konkurs. For knap et år siden gik firmaet BR Service konkurs, og det berørte dengang 811 borgere. 8. maj var det så Hjemmehjælpen Aarhus Aps., der måtte opgive at drive privat hjemmehjælp. Tilbage er nu kun firmaet Aleris.

Konkurserne har tilsammen skabt usikkerhed og utryghed blandt knap 2000 ældre borgere og blandt flere hundrede social- og sundhedsansatte. 

Da Aarhus Kommune besluttede at udbyde opgaven, var kommunens argument, at man ville spare 7.5 millioner kroner. Det var allerede i udgangspunktet et lille beløb i en stor magistrat som Sundhed og Omsorg.

Og spørgsmålet er, om der overhovedet er en besparelse tilbage, når man fratrækker udgifterne til den oprindelige udbudsforretning og de senere konkurser, som kommunen har en forpligtelse til at kompensere for?

Skulle der være en lille besparelse tilbage, synes jeg, at byrådspolitikerne bør spørge sig selv, om den er al utrygheden værd.  Flere byrådspolitikere har i de seneste dage opfordret Christiansborg-politikerne til at ændre regler på området, og det er fint nok.

I FOA synes vi for eksempel, at kravene til firmaerne bør være skrappere. Men de århusianske byrådspolitikere bør også være bevidste om deres eget politiske valg og ansvar.

17. maj. 2017 - 08:41   17. maj. 2017 - 08:50

Udtalelse

af Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Aarhus