23 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Følg briterne ud af EU

Følg briterne ud af EU

Med Brexit ser verden anderledes ud. Det viser, at det er muligt at bryde med EU, og det er en mulighed vi ikke må lade gå fra os.

Det bliver tydeligere og tydeligere, at EU ikke kan løse de problemer ,som hober sig op i EU, og flere og flere indser, at EU ikke er en løsning på problemerne, men selv er årsag til mange af dem. 

Når befolkningerne spørges, om EU skal have mere magt, så stemmer de nej. Danmark stemte nej til at fjerne Retsundtagelsen i 2015, briterne stemte med deres Brexit i 2016 nej til EU.

Deltag i diskussionen om et Danmark udenfor EU og gør noget med din EU-modstand.

Flere og flere kan se, at EU's indre marked ikke kun er et gode, som vi ellers igen og igen hører fra magthaverne og EU-eliten. EU's indre marked med sine såkaldte fire friheder, kapitalens, tjenesteydelsernes, varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed, har også udviklet en femte frihed, nemlig den grænseløse kriminalitets fri bevægelighed. EU's såkaldte friheder er ikke til gavn for alle.

Rundt om i EU ser den brede befolkning, at deres rettigheder og velfærd undergraves af disse "friheder", og protesterne vokser sig større og bredere. Det har naturligvis skabt bekymring i Bruxelles, og senest har briternes Brexit har sendt chokbølger igennem systemet. 

Med Brexit ser verden anderledes ud. Det viser, at det er muligt at bryde med EU, og det er en mulighed vi ikke må lade gå fra os.

I Folkebevægelsen mod EU ser vi ikke en udmeldelse af EU som en trussel, tværtimod. En udmeldelse af EU er retten til selvbestemmelse og en mulighed for at lave aftaler med resten af verden og naturligvis også med det resterende EU uden EU's snærende regler.

Derfor vil Folkebevægelsen mod EU invitere alle interesserede til at diskutere de mange muligheder der er udenfor EU, som for eksempel nordisk samarbejde, EFTA, OECD og så videre. Vi håber at rigtig mange vil deltage i den diskussion.

Tiden er inde til at indse, at EU er en fejlkonstruktion, der ikke kan repareres. Deltag i diskussionen om et Danmark udenfor EU og gør noget med din EU-modstand.

Danmark ud af EU!
 

 

14. feb. 2017 - 08:41   14. feb. 2017 - 08:50

Udtalelse

fra Folkebevægelsen mod EU, Esbjerg