23 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Arbejdsmiljøet forringes på sygehusene

Arbejdsmiljøet forringes på sygehusene

Personalet er i forvejen så presset, at udsigten til endnu en produktivitetsstigning på to procent er skræmmende.

FOA's afdelingsformænd i Region Midtjylland er stærkt utilfredse med, at regeringens og Danske Regioners nye økonomiaftale kræver, at produktiviteten på sygehusene endnu engang skal stige med to procent.

Danske Regioner burde have opnået et bedre forhandlingsresultat, når et flertal i Folketinget har markeret, at de er parate til droppe produktivitetskravet.  

Formændene er enige om, at personalet længe har stået i en situation, hvor det har været uforsvarligt at løbe hurtigere, og hvor de skrappe produktivitetskrav har skabt et stadigt ringere arbejdsmiljø. Den nye aftale vil derfor forringe en hverdag på sygehusene, der i forvejen er meget presset.

De frygter også, at travlheden får personalet til at begå fejl og fører til uværdige situationer for patienterne.

FOA-formændene er skuffede over, at regeringen snakker om et bedre sundhedsvæsen og samtidig fastholder et produktivitetskrav, der øger stress og nedslidning blandt de ansatte samt risikoen for utilsigtede hændelser i patientbehandlingen.

De undrer sig også over, at Danske Regioners midtjyske formand Bent Hansen er tilfreds med aftalen og mener, at den sikrer patienterne bedre forhold.

De midtjyske FOA-formænd fastholder, at et krav om en produktivitetsstigning på to procent vil betyde forringelser. Og de mener, at Danske Regioner burde have opnået et bedre forhandlingsresultat i en situation, hvor et flertal i Folketinget har markeret, at de er parate til droppe produktivitetskravet.    

Underskrevet af: Carsten Haglund - FOA Holstebro, Inge Jensen Pedersen - FOA Aarhus, Lone Dybdal - FOA Horsens, Marianne H. Christensen -  FOA Herning, Patrick Olesen - FOA Skive, Ulla Gram - FOA Silkeborg-Skanderborg, Vibeke Pedersen - FOA Viborg. 

15. jun. 2017 - 08:46   15. jun. 2017 - 08:50

Udtalelse

fra en række afdelingsformænd fra FOA i Region Midtjylland