25 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, regn, 6 °C

Åbent brev til regering og folketing

Åbent brev til regering og folketing

Så længe, der er krige og ekstrem fattigdom i store dele af Afrika og Mellemøsten, vil der være mennesker, der flygter derfra.

En båd ankommer til Mesina på Sicilien den 18. april med flygtninge fra Libyen.
FOTO: AFP PHOTO / GIOVANNI ISOLINO / Scanpix
1 af 1

SOS mod Racisme er rystet over de mange dødsfald efter forliste illegale flygtningetransporter i Middelhavet, senest er op mod 700 mennesker døde den 18. april.

Vi er rystede over, at Danmark tidligere har modsat sig, at EU overtog beredskabet svarende til Mare Nostrum, hvilket har vist sig at være katastrofalt.

Ligeledes er vi utroligt skuffede over, at Danmark ikke har villet indgå i en aftale om en solidarisk fordeling af flygtninge i EU.

Vi kræver at Danmark og de øvrige EU-lande samarbejder om at sikre asylansøgeres menneskerettigheder til at søge asyl i et andet land - inklusiv i EU.

Vi er rystede over udenrigsminister Martin Lidegårds holdning: at man først og fremmest skal gå efter menneskesmuglerne og øge overvågning og patruljering i Middelhavet, - dette har hidtil vist sig blot gøre flugtruterne over Middelhavet endnu farligere fremfor at stoppe dem.

Så længe, der er krige og ekstrem fattigdom i store dele af Afrika og Mellemøsten, vil der være mennesker, der flygter derfra. Mindst en tredjedel af bådflygtningene anses for at være politiske flygtninge.

Når de lidt mindre farlige flugtruter over land er lukket af med hegn i Grækenland og Bulgarien, er der kun de ekstremt farlige illegale sejladser over Middelhavet tilbage.

Den største hindring for flygtninge i at nå Europa og søge asyl dér, er visumkrav og bøder til flyselskaber, der fragter personer uden gyldigt visum til EU. På trods af, at flygtninge efter flygtningekonventionen, som alle EU-landene er med i, har ret til at søge asyl i et andet land.

Vi kræver at Danmark og de øvrige EU-lande samarbejder om at sikre asylansøgeres menneskerettigheder til at søge asyl i et andet land - inklusiv i EU.

Det kan gøres ved at:

  • fjerne bøder til flyselskaber, der fragter mennesker uden gyldigt visum til EU,
  • fjerne eller mindske visumkrav fra "asylproducerende lande",
  • fjerne flygtningehegnene i Grækenland og Bulgarien og rydde området mellem Grækenland og Tyrkiet for miner,
  • indføre en solidarisk asylpolitik, hvor flygtningene fordeles ligeligt til alle lande i EU
  • ophæve Dublin-forordningen,
  • genindføre et beredskab, der sikrer flygtninge i havsnød bedre end "Triton" og "Mare Nostrum",
  • oprette legale flugtruter fra Afrika og Mellemøsten til EU, og
  • genindføre mulighed for at søge asyl i Danmark fra danske ambassader i udlandet
23. apr. 2015 - 09:57   23. apr. 2015 - 10:00

Udtalelse

fra SOS mod racisme