21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

85 millioner børn udfører farligt arbejde

ILO-rapport

85 millioner børn udfører farligt arbejde

Især i områder med konflikt og katastrofe udfører børn farligt arbejde. 168 millioner børn verden over arbejder – og halvdelen af dem med farlige opgaver.

Pakistansk dreng på arbejde i væveri.
FOTO: FaiQe Sumer/Wikimedia Commons
1 af 1

Ud af de 168 millioner børn verden over, der arbejder – udfører halvdelen af dem farlige opgaver, har FN's arbejdsorganisation, ILO, opgjort.

FN ønsker at eliminere børnearbejde inden 2025, men understreger, at konflikter og katastrofer stadig dræber, lemlæster, sårer og tvinger folk til at flygte – og skubber dem ud i fattigdom og sult – hvor børn som oftest ender som ofre, skriver ilo.org.

FN ønsker at eliminere børnearbejde inden 2025, men problemet er stadig udbredt verden over.

Da børnenes skoler er blevet ødelagt og basal service afbrudt, er mange børn tvunget til at arbejde uden sikkerhed og rettigheder. Og de er særligt sårbare for menneskehandel, skriver ILO i en rapport i anledning af FN's Børnedag.

Globalt set lever 1,5 milliarder mennesker i lande, der er ramt af konflikt og vold. Årligt rammes  omkring 200 millioner mennesker af katastrofer.

ILO glæder sig dog over, at FN's konventioner om mindstealder og børnearbejde nu er blevet ratificeret af henholdsvis 169 og 180 stater i verden, selv om organisationen anfører, at en del lande ikke overholder dem, selv om de har skrevet under.

I sidste uge underskrev Indien begge konventioner, skriver det indiske dagblad, Parichay Times.

15. jun. 2017 - 09:50   15. jun. 2017 - 15:44

Børnearbejde

ah@arbejderen.dk