30 May 2017  

KBH: Overskyet, dis, 14 °C

Rss Feeds

Tillidsrepræsentant Hanne Staal fik en advarsel for at gå til Embedslægen med kritik af forholdene på plejecenteret Bøgeskovhus i Aarhus. Nu har Forenede Care trukket advarslen tilbage.

Byg eller bevar – mød politikere til debat om Amagers fremtid!

Foreningshuset Sundholm 8 og Frivilligcenter Amager inviterer til en direkte dialog mellem politikere, institutioner og borgere i Amager Vest.

Der vil især være fokus på to emner:

Amager Fælled – byudvikling, grønne områder og boligbyggeri.

Sundholm – er der plads til frirum for socialt udsatte i en by, der vokser og fornys?

Kandidater til borgerrepræsentationen og civile aktører debatterer – og du kan være med.

Føreløbigt program lørdag den 3. juni:

13:00 Dørene åbnes

Danmarks 320 rigeste familier skønnes at have anbragt 60 milliarder kroner i skattely. Det svarer til 25 procent af deres samlede formuer.

Hvad er det egenlig, kommunister mener med enhedsfront og folkefront? Hvad var Dimitrovs betydning? Hvad menes der, når kommunister taler om et parti af en ny type? Hvorfor har partiet altid ret?

Bliv klogere på strategi og taktik!

Oplægsholder: Arne Cheller.

Dato og tid: onsdag 31/5 klokken 19:30.

Sted: Frederikssundsvej 82, København NV.

Arrangør: Kommunistisk Parti i Danmark.

Samtidig med at NATO i sidste uge holdt topmøde, blev der afholdt protestoptog i København imod NATO's oprustning og krigsforberedelser.

I Cafe Oskar i Aarhus nu på fredag den 2. juni klokken 16 er der fernisering på en udstilling af Kirsten Folke Harrits: Transformation – fra godsbanegård til kulturproduktionscenter.

Aarhus Godsbanegård, opført 1920-22, blev fra 2010 til foråret 2012 omdannet til et produktionscenter for kultur. Processen har været tosidig: Dels restaurering og ombygning af de oprindelige bygninger med respekt for en kulturarv, dels en nybygning der udfordrer den oprindelige arkitektur.

Denne proces har Kirsten Folke Harrits fotograferet.

Om Silkeborg for Fred:

Verden over ser vi mange regionale konflikter, hvor Danmark – som medlem af NATO – på forskellig vis indgår aktivt. Og nu lægges der op til massiv oprustning i Europa.

Men vi mener, der er en anden vej – en fredens vej med dialog og samarbejde om at skabe fred og afrustning.

Det er sjældent at finde dette synspunkt i pressen eller i udsagn fra det officielle Danmark, men vi tror på folkelig støtte til at afvise krigen som metode til at løse verdens konflikter.

Regeringens forslag om en ny Forberedende Grunduddannelse vil ikke kunne fastholde den gruppe af unge, som den er tiltænkt, mener Produktionsskoleforeningen og Uddannelsesforbundet.
Udenrigsministeren har uld i mund i en række svar om CETA-aftalen forud for torsdagens afstemning i Folketinget. Vigtige spørgsmål om Danmark mulighed for at prioritere hensynet til miljø over hensynet til investeringer står fortsat hen i det uvisse.
Den 27. maj er det 40 år siden, punk-bandet Sex Pistols udgav deres mest kendte sang, "God Save the Queen". Sangen var med til at ændre britisk kultur og fik indflydelse langt udenfor Englands grænser.
– Tænk, hvis en brøkdel af alt det, som højreekstremister har lavet i Venezuela,var indtruffet i et et europæisk land. Så have omverdenen fordømt det som terrorisme – ikke talt om politiske protester, siger Paul Dobson fra Venezuelas Kommunistiske Parti i et interview om krisens årsager og mediernes forvrængede rapportering.

DONG har solgt "sin" olie- og gasforretning, lød meddelelsen i onsdags. 

Formelt set er det rigtigt. Men den forretning, der sælges, var jo oprindelig "vores", og 15 procent af produktionen kommer fra den danske undergrund.

Socialdemokraternes tåbeligheder er den første forhindring, når vi skal håndtere de langsigtede udfordringer fra EU’s handelspolitik.
Man er nødt til at tage ansvar og deltage i et forpligtende samarbejde for at sikre arbejdsmiljøet. Replik til Christian Juhl.
Der blev lyttet alt for lidt til medlemmerne under overenskomstforhandlingerne. Det har udløst alvorlige protester mod fagbevægelsens ledere.
Den britiske EU-modstand er på march og har lært os ordet BREXIT. Også vores friheder er på spil, og vores kamp hedder nu DAXIT.
En ny kampagne har bredt sig via videoer på Facebook. Sygeplejerskerne bag kampagnen har et klart budskab: Kravet om effektivisering på to procent hvert år skal væk.
NATO's og Trumps krav om, at medlemslandene skal bruge to procent af BNP på militæret, er ikke bare økonomisk absurd. Det er en direkte trussel mod vor sikkerhed, siger en af verdens førende eksperter på militærindustrien.

Murerne i Murergade dækker igen op til de røde blades gadefest. Det er lørdag den 10. juni fra klokken 14 til 20.

Det er sjette gang, og programmet er fuld af gode ting til alle sanser – først og fremmest den politiske sans.

Claus Westergreen, formand for 3F BJMF, taler om den faglige kamp efter OK 2017

Forhandlinger mellem 132 lande har ført til FN's første udkast til et globalt forbud mod atomvåben. Danmark er imod projektet, hvilket undergraver landets moralske troværdighed, mener norsk ekspert.

Traditionen tro afholdes der grundlovsarrangementer den 5. juni rundt om i landet. 

Folkebevægelsen mod EU afholder en række arrangementer rundt om i landet, men også organisationen SAND fejrer grundlovsdag. Arbejderen giver her et udpluk af de arrangementer, som dagen byder på.

København

Folkebevægelsen mod EU’s Københavnsudvalg holder Grundlovsfest på Gammel Torv i Købenahvn fra klokken 13.

Hvor er det trist at se en seriøs avis optræde i USA's råbekor mod de progressive kræfter i Latinamerika.

Det første udkast til en historisk FN-traktat, der helt forbyder atomvåben, så dagens lys i mandags. 123 lande ud af FN's 193 medlemslande har siden marts forhandlet om at afskaffe disse masseødelæggelsesvåben, der dræber mennesker i flæng.

I dag er Danmark selv besættelsesmagt, i fuld gang med at træde andres frihed og menneskerettigheder under fode.
De to partiers kritik af Løkkes planer om højere pensionsalder rammer dem selv lige i nakken. De er bundet af det forlig, de har indgået med regeringen.
Dansk Metal og 3F håber på flere arbejdspladser i våbenindustrien. Så længe det militære udstyr er lovligt at producere, ser ingen af de to faglige sammenslutninger problemer i, at danske arbejdere producerer krigsmateriel.
Væksten i det offentlige forbrug var helt nede på 0,1 procent sidste år. De offentligt ansatte er pressede til det yderste, men finansministeren mener, at det går rigtig godt.
EU-kommissionens såkaldte søjle for sociale rettigheder skal gøre social- og arbejdsmarkedspolitikken til en del af fundamentet for Den Økonomiske og Monetære Union og EU's Indre Marked.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS | Seneste nyt Abonnér på Arbejderen RSS | Indland Abonnér på Arbejderen RSS | Udland Abonnér på Arbejderen RSS | Arbejde & Kapital Abonnér på Arbejderen RSS | Idekamp Abonnér på Arbejderen RSS | Kultur