23 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

Rss Feeds

Stilladsarbejder Jeff D. Falkenberg, hans kolleger og andre arbejdere på BIO4 er tit syge med dårlig mave. Nu vælger Jeff D. Falkenberg at sige jobbet op.
Det europæiske fattigdomsnetværk EAPN har de sidste to måneder gennemført en kampagne for en værdig kontanthjælp. Netværket udpeger EU's indre marked som årsag til øget fattigdom og ulighed.
Selvom jeg er født i Danmark af en dansk mor, har boet i Danmark siden 1979, og er dansk gift og har danske børn, fik jeg for nylig afslag på min ansøgning om dansk statsborgerskab.
Valutafonden vil ikke længere dække de markante underskud i økonomien i de forskellige EU-lande.
Lørdag den 8. september er der global march for klimaet for at sende et samlet opråb til politikere og til dletagerne i Global Climate Action Summit i Californien.
Heidi Røhls arbejdsplads ville godt ansætte hende i fleksjob efter trafikulykke. Men kommunen sagde nej. Kort inden Ankestyrelsen gav Heidi ret i hendes klage, mistede hun sit arbejde.
Leverer en hospitalssygeplejerske merarbejde? Det mener jeg, hun gør. Der er vel ingen, der vil hævde, at hun får den fulde værdi af sin arbejdskraft refunderet?
Der bliver delt flyers ud og hængt plakater op i en lang række almene boligblokke. På næste lørdag mødes de for at få flere med i kampen mod den såkaldte ghettoaftale. LLO og BL bakker op.

Så skete det igen. En dansk toppolitiker gik direkte fra et ministerkontor til en toppost i erhvervslivet. Præcis som Karen Hækkerup også gjorde i 2014, hvor hun forlod Justitsministeriet til fordel for Landbrug & Fødevarer.

De københavnske byggefagforeninger klør på for at tegne overenskomster med striben af udenlandske firmaer på byggeriet af BIO4.
Københavnske gadefejere konfronterer politikerne med konsekvenserne af planerne om at fyre hver tredje gadefejer.
Ny sager på BIO4 bliver ved at dukke op. Lang sagsbehandlingstid betyder, at afgørelser i foreløbig fire sager på stilladsområdet trækker ud.
En forhøjet risiko for kræft får nu Serbien til at nedsætte en parlamentarisk og videnskabelig kommission, der skal undersøge konsekvenserne af NATO's brug af forarmet uran under bombardementerne i 1999.
I forbindelse med Ghettoplanen bruger regeringen en argumentation, der er hentet fra tider, hvor godsejere og herremænd var magtudøvende.
Borgmesteren og et byrådsmedlem i Århus er blevet frikendt for injurier i den såkaldte sms-sag. Men det betyder på ingen måde, at de er uskyldige.
En ny og repræsentativ meningsmåling viser, at hvis danskerne stilles over for alternativet om et nordisk forbund i stedet for fortsat EU-medlemskab, vælger danskerne det nordiske forbund.
Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 vil betyde nye nedskæringer og forringelser i den kommunale velfærd og på de pressede sygehuse.

Hen over hovedet på beboere og boligforeninger besluttede et flertal i Aarhus Byråd tirsdag aften at nedrive 12 boligblokke i henholdsvis Gellerup, Toveshøj og Bispehaven samt sælge en boligblok med 120 familieboliger.

Et flertal i Aarhus Kommune er klar med en plan, der skære andelen af almene boligområder ned i tre boligområder. Tusindvis af beboere skal tvangsflyttes.
Støtte kan indbetales til konto: 1551 2254506, mærket Kranførerne.

I dag, den 20. juni, er det FN’s Verdensdag for Flygtninge. I den anledning demonstrerer Kvinder i Sort for 12. år i træk for asyl til de afviste asylansøgere, som fortsat ikke kan tilbagesendes, og som har årelange ophold i asylcentrene bag sig.

Den veluddannede, ressourcestærke patient får i mange tilfælde en mere optimal behandling på sygehuset, end den ufaglærte med et dårligt socialt netværk, viser ny undersøgelse.
Hvis man har en fysisk sygdom, som ikke lige kan diagnosticeres, risikerer man, at den bliver gjort til en Funktionel Lidelse (FL). Det gælder for eksempel elektromagnetisk overfølsomhed.
Jernbanearbejdernes strejke i det franske statslige jernbaneselskab SNCF er et meget vigtigt kapitel i en social tragedie, som ødelægger det Frankrig, vi kender.
Aftalen, som SF, S og DF har indgået med LA's boligminister Ole Birk Olesen, betyder, at fattige smides ud af deres almene boliger, som derefter enten skal rives ned eller privatiseres.
Det nye udstationeringsdirektiv, der nu er nået enighed om i EU, vil ikke betyde "samme løn for samme arbejde samme sted". Dertil er der for mange kattelemme.
Alt tyder på, at Danmark vil blive stemt ned ved vedtagelsen af to EU-love, som åbner for mere social dumping og endnu mere EU-indblanding i danske overenskomster.
EU-kommissionen har fremsat en række lovforslag, der griber ind i danske arbejdsmarkedsforhold og overenskomster. Den danske regering stemmer imod flere forslag, men flertallet er sikret i EU-systemet.

I sidste uge afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Green Desert-sag.

Beboere på tværs af forskellige boligområder er gået sammen og har dannet "Almen modstand – Forsvar beboerdemokratiet", en partipolitiske neutral gruppe, hvor alle er velkomne.

Gruppen står bag en beboerkonference den 30. juni i København – i Korsgadehallen klokken 12 til 17 – under overskriften: Forsvar beboerdemokratiet! Stop privatisering af vores almen ejendom! Sammen om lige rettigheder uanset adresse og etnicitet! Arrangørerne skriver i indbydelsen:

"Kære beboer!

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS | Seneste nyt Abonnér på Arbejderen RSS | Indland Abonnér på Arbejderen RSS | Udland Abonnér på Arbejderen RSS | Arbejde & Kapital Abonnér på Arbejderen RSS | Idekamp Abonnér på Arbejderen RSS | Kultur