24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Krigen fortsætter i Syrien. På godt et år er styrkeforholdet markant forandret. Den syriske regering har sammen med sine allierede overtaget kontrollen med alle større byer.

Når man på BBC's hjemmeside søger på navnet 'Alfred de Zayas' er svaret, at der ikke er fundet noget.

Den overenskomstkamp, vi lige nu ser udspille sig, handler om langt mere end nogle flere kroner i til de offentligt ansatte.

Enten er forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen så uvidende om atomvåbensituationen i verden, at han er helt ukvalificeret til at være minister, eller også lyver han. Det sidste er mest troligt.

I sidste weekend blev der afholdt en sikkerhedskonference i München med deltagelse af forsvarsministre, politikere, administrerende dirketører og meningsdannere.

Socialdemokratiet fortsætter ufortrødent deres forsvar for partiets flygtningeplan. Det handler om at hjælpe de lavtlønnede, lyder det nu. Alle dem, der mærker konsekvenserne af integrationsproblemerne i de sociale boligområder.

Skiftende danske regeringer har aldrig holdt sig tilbage fra at opstille store målsætninger. Lilleputlandet Danmark skal helst være verdens bedste til det hele, hører vi i taler ved alle højtidelige lejligheder. 

Det bliver skræmmende at følge med i rapporterne den kommende weekend fra den internationale sikkerhedskonference i München. De tyske værter fra regeringen, militæret, rustningsindustrien og finanskapitalen nærmest savler af forventning.

Danmarks udvikling fra et samfund med en udbygget kollektiv velfærd til et land med ekstrem ulighed og stadigt flere træk af lavtlønskapitalisme har sat dybe spor, også i den danske folkeskole.

16-timers-vagter og skiftende arbejdstider – nat, dag og aften – i op til 15 dage uden fri.

Det har været virkeligheden for ansatte i vikarfirmaet Adecco, udlejet til hovedentreprenøren på metrobyggeriet Copenhagen Metroteam (CMT).

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS