14 Dec 2017  

KBH: Spredte skyer, dis, 2 °C

Arbejderpartiet (AP) og LO er som "to årer i en båd. Mister man den ene, ror man i ring". Sådan optrådte det norske socialdemokratis leder, Jonas Gahr Støre, på norsk LO's kongres i weekenden. "Uden fagbevægelsen visner partiet".  

Efter hårdt pres valgte Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti at tilsluttede sig kravet om en kulegravning af Skat. Det er der grund til at hilse velkommen.

Man skulle tro, at årets overenskomstresultat kaldte på eftertænksomhed blandt ledelsen i fagbevægelsen.

EU sætter løndumping i system. Løndumping er ikke, som nogen ynder at tro, en bivirkning ved EU. Det Indre Marked med arbejdskraftens, kapitalens, varernes og serviceydelsernes fri bevægelighed går netop ud på at presse lønnen ned.

I dag demonstreres og aktioneres der i 26 byer med krav om, at angrebene på den kollektive velfærd stoppes. Det er velfærdsalliancen.dk, som står bag aktionsdagen, med støtte fra en bred vifte af fagforeninger og velfærdssamfundets brugere.

Den tidligere bankmand, Emmenuel Macron, tiljubles af EU-toppen og de etablerede medier som sejrherre ved præsidentvalget i Frankrig.

Regeringen og Socialdemokratiet har på ingen måde tænkt sig at give befolkningen indsigt i, hvem der fylder millionerne i partiernes pengekasser. Det stod klart ved første behandlingen af et lovforslag om partistøtte i torsdags.

MAD – det engelske ord for galskab – er på amerikansk betegnelse på en atomdoktrin. Forkortelsen står for 'Gensidig Garanteret Udslettelse' – Mutual Assured Destruction.

Den danske ferielov skal laves om. Det sker efter krav fra EU-Kommissionen, som i 2015 meddelte, at loven strider mod EU-retten.

Kampen om arbejdstidens længde har spillet en central rolle i arbejderbevægelsens historie. Sådan var det i 1889, da en international arbejderkongres i Paris besluttede at indføre 1. maj. Og sådan har det også været op til årets 1.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS