14 Dec 2017  

KBH: Overskyet, tåge, 2 °C

1500 palæstinensiske fangers sejr efter 40 dages sultestrejke i israelske fængsler er opmuntrende. 

Fangerne har fået en lang række af deres krav igennem såsom flere besøg, lægetjek og bedre mad.

Flere hundrede tusinde arbejder på såkaldte nul-timers kontrakter i Norden, viser nye undersøgelser.

Danmarks 320 rigeste familier skønnes at have anbragt 60 milliarder kroner i skattely. Det svarer til 25 procent af deres samlede formuer.

DONG har solgt "sin" olie- og gasforretning, lød meddelelsen i onsdags. 

Formelt set er det rigtigt. Men den forretning, der sælges, var jo oprindelig "vores", og 15 procent af produktionen kommer fra den danske undergrund.

Det første udkast til en historisk FN-traktat, der helt forbyder atomvåben, så dagens lys i mandags. 123 lande ud af FN's 193 medlemslande har siden marts forhandlet om at afskaffe disse masseødelæggelsesvåben, der dræber mennesker i flæng.

Jeg har gjort rent på fuld tid i 15 år. Det er hårdt, fysisk arbejde på grund af de mange tunge løft med spande. Lige når du står i det, mærker du det ikke. Det gør du først, når du ikke kan komme ud af sengen om morgenen.

Jeg har en dårlig skulder, som jeg døjer med efter et langt, hårdt arbejdsliv.

Pensionsalderen kunne sagtens være lavere, end den er i dag. Det ville være fint, hvis vi kunne bruge vore kampagne mod de planlagte pensionsforringelser til også at få rullet de forringelser tilbage, der allerede er indført de senere år. 

Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 15 år. Det kan jeg godt mærke i mine skuldre, knæ og ryg.

Det er vigtigt, at kunne nyde sit otium og være sammen med børnebørnene og dyrke fritidsinteresser og alle de andre ting, vi ikke har tid til, fordi vi skal arbejde.

Selvfølgelig bør vi fortsætte den bevægelse, vi har skabt for en fair pensionsalder. Jeg kender ingen håndværkere, der arbejder efter de er fyldt 60 år. De når lige at fylde 60 år, så er de færdige. Derfor bør man kunne få pension som 60-årig – eller hvis man har været på arbejdsmarkedet i 40 år.

Jeg har arbejdet som jord- og betonarbejder i 27 år. Det kan jeg godt mærke, når jeg skal ud af sengen om morgenen. 

Det bør være op til hver enkelt, hvornår man skal pensioneres. Det kommer an på, hvor slidt man er. Jeg kender ingen, der ikke vil arbejde. Men jeg kender mange, som ikke kan arbejde.

Regeringen har trukket sit forslag om højere pensionsalder. Den nyhed bliver modtaget med stor tilfredshed af LO's medlemmer, som i stigende omfang frygter at blive presset ud af arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. 

Onsdag kom Rigsrevisionens beretning med en sønderlemmende kritik af statens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. 

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS