19 Feb 2018  

KBH: Let skyet, 3 °C

På Holbæk Sygehus er forholdene på det medicinske afsnit nu så kaotiske, at de ansatte frygter for patienternes sikkerhed.

Den største oprustning siden Den Kolde Krig. Det er i al beskedenhed udkommet af det nye forsvarsforlig, som tilfører hele 12,8 milliarder til militærbudgetterne over de næste seks år. 

Hør hvor vi gungrer!

Sådan sagde musen til elefanten, og sådan siger et flertal i Folketinget nu i et forsøg på at tækkes den amerikanske præsident Trump.

Det vakte berettiget opsigt, da det i weekenden kom frem, at Skive Kommune fremover vil kræve, at kontanthjælpsmodtagere i praktik eller aktivering skal møde personligt op på en Sundhedsklinik om morgenen, hvis de føler sig syge. Her skal en sygeplejer

Et næsten enigt Folketing besluttede i 2009, at de kommunale vandværker skulle omdannes til selvstændige aktieselskaber. Som konsekvens blev vandværkerne værdisat og dermed også skattepligtige. Konsekvensen ser vi nu.

I dag starter det årlige topmøde for den globale erhvervselite og dens politikere i skisportsbyen Davos i Schweiz. Det er World Economic Forum der inviterer.

Der var ros fra "Business Region Midtjylland", da regeringen onsdag offentliggjorde sin højt profilerede udflytning af statslige arbejdspladser. Og det er der næppe noget at sige til.

EU skriver i floromvundne vendinger i Lissabontraktatens artikel 21, at Unionens ageren på den internationale scene bygger på respekt for demokrati, menneskerettigheder, FN-pagten og folkeretten.

Det er en markant afspejling af Danmarks forhold til USA, at den danske regering har opgivet at få USA til at betale oprydningen for sine militæraktiviteter på Grønland.

Overenskomst?! Nej tak, det har vi ikke brug for her!

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS