24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Socialvæsenets opgave

Socialvæsenets opgave

Internettets teknologiske verden får mange mennesker til at fare vild i urskoven af regler og love. Men måske er det netop det, der er hensigten?

Socialtvæsenets opgave i Danmark drejer sig praktisk talt om et bestemt aktiv, og det er at hjælpe syge, funktionshæmmede, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, børn af fattige familier og pensionister.

Bureaukratiseringen og professionalismen er en særlig fare, når omsorgen for det enkelte menneske bliver overladt til et kompliceret forvaltningsmaskineri.

På det område er nutidens bureaukratisering og professionalisme en særlig fare, når omsorgen for det enkelte menneske bliver overladt til et kompliceret forvaltningsmaskineri, som tager magten over dem, der har brug for hjælp.

Mennesker, der har brug for hjælp, søger et andet menneske at henvende sig til, men i vores internets teknologiske verden farer det i stedet vild i en urskov af regler og forplumrede instrukser, som ikke engang de, der har opfundet teknologiens urskovssystem, kan give en forklaring på funktionen af.

Så mange af de mennesker, der har brug for hjælp af systemet, bliver ofte så modløse, at de opgiver på forhånd. Det er måske også systemets mening med forvirringen, så de kan spare penge til rige husejeres skattelettelser?
 

 

19. maj. 2017 - 08:10   19. maj. 2017 - 08:20

Læserbrev

af Karl Aage Thomsen, Vanløse