24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Nedskæringer i postvæsenet

Nedskæringer i postvæsenet

Privatiseringen af postvæsenet skaber dårlig service. Postvæsenet bør komme på finansloven på samme måde som andre offentlige opgaver.

FOTO: Wikimedia Commons
1 af 1

I forbindelse med nedskæringer i Post Nord Danmark undrer det mig, at ikke flere borgere og politikere reagerer.

Er man som borger ikke interesseret i et velfungerende postvæsen med dag-til-dag levering og vel og mærke til en rimelig betaling? Det må være et velfungerende samfunds pligt at kunne levere dette.

Lad Post Danmark komme på finansloven, som sygehusvæsen, politi og militær. De har jo heller ikke noget grundlag for at akkumulere overskud. 

Hvorfor bruge penge på at fritstille tjenestemændene? De er en værdifuld medarbejderstab for virksomheden. Politikerne skulle hellere beslutte, at post er en service for borgerne, og at "Maren i kæret" og alle andre i Danmark har ret til at få post fra dag til dag til en rimelig pris.

Tilbage til Post Danmark

Så kære politikere, skrot svenskerne og lad posten vende tilbage til Post Danmark, med Dronning Magrethe som logo og Post Danmark tilbage på Finansloven, så staten betaler en del af underskuddet.

Militæret eller politiet er jo heller ikke virksomheder, der skal give overskud, men sat i verden for borgerne.

Liberal Aliance er inde på at udlicitere postomdelingen, men det er jo prøvet, og ikke lykkes for nogle private virksomheder, ikke en gang med unge mennesker på frikort, hvor timelønnen er meget lav, så hvilke private virksomheder ville kunne akkumulere overskud, som situationen ser ud?

Man kunne frygte useriøse private virksomheder ville byde ind, med følge af dårligt arbejdsmiljø, som ville nedbryde medarbejderne, fordi virksomheden satte nogle urealistiske krav til dem i forsøg på at drive en virksomhed som gav overskud.  

Posten var i tidernes morgen på finansloven, inden politikerne ville se profit. Det gik godt i mange år, mens der var masser af breve og pakker.

Nu har elektroniske medier udkonkureret det fysiske brev. Så af samfundshensyn burde staten træde til igen, og give nogle af de mange milliarder, de har tjent på Post Danmark, tilbage til borgerne via en solid statsdrevet postvirksomhed til gavn for erhvervsliv og borgere. Istedet for at risikere, at useriøse virksomheder byder ind og driver rovdrift på medarbejdere med dårligt arbejdsmiiljø og nedslidning som følge. 

Postomdeling hver dag

Der bliver færre og færre breve til postomdeling grundet digitale medier, og det vil blive lavere endnu, så det vil være umuligt at lave forretninger på det grundlag.

Derfor lad Post Danmark komme på finansloven, som sygehusvæsen, politi og militær. De har jo heller ikke noget grundlag for at akkumulere overskud.

Lad os få postomdelingen tilbage med dag-til-dag-levering til en rimelig pris. Det vil også gavne mindre blade, foreningsblade med små oplag at få dem omdelt til en pris, de kan betale.

Det vil også kunne betale sig for virksomheder at sende reklamebreve direkte til deres kunder, til en rimelig pris.

I erhvervslivet har man konstateret, at et fysisk brev er bedre end en e-mail, som er nem at slette uden at læse den. En omstrukturering i Post Danmark med flere mindre omdelingscentre vil mindske CO2-forureningen og brændstofforbruget - med mindre køretid og mere omdelingstid.

Jens Nikolajsen er pensioneret overpostbud og tidligere tillidsmand på Næstved Postkontor.

 

19. maj. 2017 - 08:15   19. maj. 2017 - 08:20

Læserbrev

af Jens Nikolajsen, Lundby