23 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

Mere til debatten om skatten

Mere til debatten om skatten

Det er moralen, der påvirkes, når SKAT ikke opfylder sine opgaver. Hvorfor skal JEG betale skat, hvis andre kan slippe?

Hjort Frederiksen og Kristian Jensen har i fællesskab ødelagt skattevæsenet. De er i hvert fald hovedsynderne. Her er de på vej til nytårstaffel hos dronningen.
FOTO: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
1 af 1

Som revisor de sidste 50 år og som forhenværende skatteordfører er det med bedrøvelse, jeg ser degenerationen i skattevæsenet. Efter gentagne fyringsrunder er der stort set kun fjolserne tilbage. Dem, der kunne få job andet steds er rendt! Nogle få begavede idealister forsøger at holde skansen. Men de er for få!

Når Lars Olsen skriver i Jyllandsposten, at der er smuttet 20 milliarder ud af statskassen via negativ moms, tror jeg tallet er lidt i overkanten. Tallet for de mistede 12 milliarder i udbytteskat er korrekt.

En af mine bekendte fik en bøde på 25.000, der heller aldrig blev opkrævet, og som nu er forældet. 

SKAT har andre store huller. Der årligt tab er mindst seks milliarder, fordi enhver kontrol er skrinlagt. Vi revisorer (jeg taler kun for mig selv og de kolleger, jeg har talt med, og ingen af dem er fra firmaet, der i daglig tale kaldes "De Løjter å Fusk") har en moral, der er stærkt påvirkelig af kontrollen.

Når denne er væk, svækkes min moral og de kolleger, jeg har talt med, siger det samme. Koster det nu bare 15.000 kroner i tabte skatteindtægter i gennemsnit i 400.000 virksomheder, er det seks milliarder per år. Den lille freelancer snyder for 3.000 og det store aktieselskab for 300 millioner. Men et gennemsnit på 15.000 er ganske realistisk.

Opkrævning af restancer

Et andet gigantisk problem er opkræving af restancer. Hvert år afskrives store milliardbelab som uerholdelige. Hvem husker ikke at Kasi-Jesper pralede med at hans skattegæld var forældet, fordi SKAT havde glemt at opkræve. En af mine bekendte fik en bøde på 25.000, der heller aldrig blev opkrævet, og som nu er forældet. Endelig tror jeg, at restancerne er steget cirka 40 milliarder de sidste 15 år.

Ejendomsvurderingerne er i dag fra yngre stenalder (2012), hvilket betyder, at forældre helt lovligt kan smyge sig uden om ejendomsavancen på forældrekøb, når bare man starter med at sælge til barnet til 2012-vurderingen minus 15 procent. Det koster skønsmæssigt 50 millioner årligt i tabte skatter.

De fleste danskere vil godt betale skat, når bare naboen også kommer til at bidrage. Men Hjort Frederiksen og Kristian Jensen har i fællesskab ødelagt skattevæsenet (de er hovedsynderne), og græske tilstande skimtes i horisonten. Hvorfor skal jeg betale skat, når jeg ved, at naboen slipper, og at statskassen står på vid gab, når bare man er fræk nok? 

11. jan. 2017 - 08:55   11. jan. 2017 - 09:00

Læserbrev

af Jens Thoft, Højbjerg, tidligere MF for SF