23 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 9 °C

Jamen, der er intet alternativ til EU

Jamen, der er intet alternativ til EU

Det virker mærkværdigt, at en politiker, der ynder at argumentere for, at man skal bruge sin fantasi, er så fantasiforladt, når det gælder EU.

Uffe Elbæk - her fra Folkemødet på Bornholm, mens han var kulturminister.
FOTO: wikipedia
1 af 1

"Jamen, der er intet alternativ til EU", udtrykker Uffe Elbæk (Alternativet) blandt andet ved et arrangement i Brumleby på Østerbro.

Ville det ikke være skønt, hvis Danmark kunne slippe for EU's afvikling af det danske velfærdssystem?

Men ud fra hans egen ofte anvendte replik: "Det er kun fantasien, der sætter grænser", findes der faktisk et alternativ til EU. Nemlig, "Den Alliancefri Bevægelse" - det nuværende NAM (The Non-Alignment Movement) med 120 medlemslande og 17 observatør-lande. Dette til sammenligning med EU's nu resterende medlemslande på kun 27.

Den alliancefri Bevægelse

Bør Danmark på den baggrund også blive medlem af "Den alliancefri Bevægelse"? Jeg syntes vi bør overveje hvilke fordele og ulemper, der måtte være ved at Danmark som en del af Norden også blev medlem.

Det vil udgøre et alternativ til både EU og NATO, sidstnævnte ved at erstatte krig med fred. Ville det ikke være skønt, hvis Danmark kunne slippe for EU's afvikling af det danske velfærdssystem? Og tænk, hvis vi tillige kunne slippe for NATOs evige krige, wow!

Vi bør blot mindes, at EU har afsat demokratiske præsidenter i flere medlemslande, og EU har længe været i fuld gang med at afvikle velfærdssamfundene i hele EU, så tiden er for længst inde til at finde alternativer til både EU og NATO.

Heldigvis er EU i dag ved at falde fra hinanden. Min opfordring til arbejderklassen er: lad EU dø og lad os søge nye og andre veje.

Til Uffe og alle andre bør vi råbe, at vi må vi satse på noget andet end fallitboet EU. Måske er svaret, "Den Alliancefri bevægelse" NAM (The Non-Alignment Movement).

Alternativet må tage ansvar

Uffe og "Alternativet" støtter implicit EU´s neoliberalisme med deres ufravigelige fastholden til evig EU-medlemskab og medvirken til at reformere EU indefra, som hermed bidrager til at holde EU i live. Men Uffe og kompagni kan ikke løbe fra deres ansvar for følgerne heraf, bare fordi de endnu ikke har formuleret en klar og holdbar EU-økonomisk politik.

Når Alternativet aktuelt aktivt støtter EU under påskud at ville reformere EU indefra, så er dette enten ekstremt naivt, kynisk eller dumt. I virkelighedens verden er deres EU-engagement en de facto ført realpolitik – som er dybt reaktionær. EU og Goldman Sachs har jo gjort det folkelige Grækenland til et næsten magtesløst samfund – og årsagen er neoliberalismen, som Uffe og kompagni frivilligt, bevidst, tilfældigt eller dumt kommer til at støtte.

Lad os tage Uffe på ordet og med fantasien i behold følge Brexit, indgå associeringsaftaler med EU alá Norges. Lad os omgå EU's handels-restriktioner overfor Island, og lad os skabe fair trade med verden og de dele af Asien, der endnu ikke er helt underlagt neoliberalismens verdensdominans.

07. mar. 2017 - 08:07   07. mar. 2017 - 08:10

Læserbrev

af Troels Schmidt, Brumleby