21 Apr 2018  

KBH: Let skyet, 16 °C

Hvem løber børnene for - eller fra?

Hvem løber børnene for - eller fra?

I Danmark arrangeres der løb imod cancer. I andre lande advarer man mod trådløs stråling fra mobiltelefoner og andet udstyr, der udsender mikrobølger.

Myndigheder og politikere løber fra ansvaret for vores børn, når man ikke har fokus på trådløs stråling i skoler og institutioner.
FOTO: Per Gudmann/Scanpix
1 af 1

Fornylig skulle min søns skole løbe for Børnelungefonden.

Alt imens myndigheder, politikere og voksne løber fra ansvaret og fra overhovedet at ville forholde sig til, hvad vores børn hver dag eksponeres massivt for i skoler og daginstitutioner med hensyn til kræftfremkaldende mikrobølgestråling, som utallige forskere, læger, eksperter samt EU-organer på det kraftigste råder os til at beskytte især børn og unge imod.

Danmark følger anbefalinger for grænseværdier fra Europarådet, men Europarådet kom med nye og ekstremt lavere anbefalinger i 2011.

Ifølge Sundhedsstyrelsen følger Danmark anbefalinger for grænseværdier fra Europarådet.

Resolution 1815

Men Europarådet kom med nye og ekstremt lavere anbefalinger i deres Resolution 1815 fra 2011, hvor de skriver, at man "genovervejer det videnskabelige grundlag for de nuværende standarder for eksponering for elektromagnetiske felter fastsat af the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection ICNIRP, som har alvorlige begrænsninger".

ICNIRP er en privat, selvvalgt organisation, primært repræsenterende teleindustrien og militæret, som ikke anerkender de ikke-termiske virkninger ved strålingen. Deres tillagte indflydelse kritiseres voldsomt af forskere fra hele verden.

I forhold til børn anbefaler Europarådet,

  • at man "indenfor de forskellige ministerier (undervisning, miljø og sundhed) udvikler målrettede oplysningskampagner rettet mod lærere, forældre og børn for at advare dem om de særlige risici, der er forbundet med tidlig, uovervejet og langvarig brug af mobiltelefoner og andet udstyr, der udsender mikrobølger",
  • og at man "forbyder alle mobiltelefoner, DECT-telefoner eller WiFi- eller WLAN-systemer fra klasseværelser og skoler, som anbefalet af nogle regionale myndigheder, lægeforeninger og civilsamfundsorganisationer".

I februar afholdt Foreningen for Forældre til Førskolebørn i Reykjavik et heldagsseminar, hvor nogle af verdens førende eksperter var inviteret.

Reykjavik-appellen

Der blev udsendt endnu en ekspert-appel, Reykjavik Appeal on Wireless Technology in Schools (Reykjavik-appel om trådløs teknologi i skoler), der kort fortæller, hvad forskning har vist og med anbefaling om kabling i skoler med videre.

I USA sender Maryland nu som første stat anbefalinger til de lokale skolemyndigheder om at reducere stråling. 

Det samme sker på Cypern, hvor uddannelses- og kulturministeren den 31. januar udstedte et dekret, mærket "haster". 

Trådløse netværk skal fjernes fra alle Cyperns børnehaver, og opsætning af trådløse installationer er blevet standset i grundskoler og begrænset til administrative kontorer. Forældre skal informeres og godkende deltagelse i eventuelt undtagelsesvis trådløs undervisning.

I Danmark sætter vi i stedet børnene til at løbe. Det er reelt set os, de løber fra.
 

 

05. apr. 2017 - 08:45   05. apr. 2017 - 08:50

Læserbrev

af Kirsten Maise Pedersen, Vejle