21 Apr 2018  

KBH: Let skyet, 16 °C

Forbrugerne betaler for privatisering

Forbrugerne betaler for privatisering

Det er vigtigt at have en demokratisk styring af vores energikilder, så kommunerne ikke fristes til at privatisere for at undgå at skære ned på velfærden.

Det er vigtigt, at de selskaber, der styrer vores gas-, varme- og vandforsyning er demokratisk styrede. Her Hadsund Vandværk.
FOTO: Wikimedia Commons
1 af 1

Mange byråd rundt i landet har på lukkede dagsordener forholdt sig til salg af det kommunalt ejede gasnet til det statslige selskab Energinet.dk, som allerede ejer det gasnet på land, som Dong tidligere ejede.

I den store omstilling frem til en bæredygtig energiforsyning har vi brug for demokratisk styrede selskaber.

Enhedslisten har i mange kommuner stemt for salg af det kommunale gasnet, idet køberen var et statsligt selskab. Der var udsigt til at gasnettet ville være gældsfrit i 2023, og så var der vel forventninger om billigere gaslevering, indtil vi udfaser denne fossile energikilde og erstatter den med vedvarende energi.

Nu viser det sig at fire andelsejede energiselskaber har tilbudt at købe hele gasnettet.

Det er bedre, at det er forbrugerejede selskaber end Goldmann Sachs i et skattely. Men køberne ønsker vel at forrente deres investering i gasnettet, så der er risiko for at forbrugerne kommer til at betale for gasnettet to gange.

Folketinget bør forhindre, at gasnettet sælges, så forbrugerne kommer til at betale to gange for gasledningerne. 

Vores fjernvarme

I Herning har kommunen solgt den fælles fjernvarme. Mange år efter finder køberen så ud af, at værdierne i fjervarmeselskabet kan håndteres sådan, at forbrugerne i Herning skal betale 172 millioner ekstra, hvilket svarer til en ekstra varmeregning på 9000 kroner per husstand.

Det er en helt urimelig ekstraregning, som ikke kun kan ramme i Herning. 56 andre varme-selskaber har ansøgt om at sende den samme grådige ekstraregning til forbrugerne.

Politisk skal vi have lukket for de ekstraregninger. Vores fælles forsyning har været styret af et sundt hvile-i-sig-selv-princip, hvor der ikke bliver trukket profit ud til aktionærerne, men hvor et overskud i stedet bruges til vedligeholdelse, investeringer i udvidelse af nettet eller medførte lavere priser for forbrugerne næste år.

Vores vand

Regeringen siger at de ikke vil privatisere vores drikkevand. Men realiteterne er, at Venstre vil indføre vilkår, hvor kommunen kan beholde 80 procent af indtægten fra et salg af vores drikkevandsforsyning.

Det vil medføre en snigende privatisering, hvor en kommune med økonomiske problemer vælger at sælge vandforsyningen for at undgå en sparerunde på vores fælles velfærd.

Det vil mange kommuner slet ikke kunne nære sig for at udnytte og score penge til kommunekassen.

Kommunerne lokkes dermed til at privatisere vandforsyningen til et firma, som vil tjene penge og slet ikke påtager sig det samme samfundshensyn som et kommunalt selskab.

Derved kommer vores vandforsyning uden for demokratisk kontrol og erfaringerne fra andre lande viser klart, at det giver dårligere og dyrere drikkevand for forbrugerne. Problemerne med privatiseringer, mener Enhedslisten, at man skal drøfte i alle kommuner op til kommunalvalget

Vi skal forsvare vores fælles forsyning og ikke lade kortsigtede profithensyn styre. I den store omstilling frem til en bæredygtig energiforsyning har vi brug for demokratisk styrede selskaber, som kan lave den store omstilling, uden at forbrugerne kommer til at betale flere gange for det samme gasnet, fjernvarmenet eller vandforsyning.

 

07. apr. 2017 - 08:33   07. apr. 2017 - 08:40

Læserbrev

af Søren Egge Rasmussen MF, energiordfører for Enhedslisten