21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Enhedslistens udvikling

Enhedslistens udvikling

Hvor langt skal man gå i støtten til en socialdemokratisk regering? Og hvordan holder man fast i solidariteten med de svage ude i kommunerne?

Der har været debatindlæg i Information om, at Enhedslisten har valgt den parlamentariske vej og forkastet revolutionen, som vejen til socialisme.

I 2012 var de såkaldte arbejdspartier med til reformer, der ikke havde sigte mod en bedre fordeling af samfundskagen, snare tværtimod. 

De partier, der oprindeligt bekendte sig til socialisme, men som valgte at reformere det kapitalistiske samfund, bekræfter Karl Marx' påstand om, at de ikke alene ville ende som administrator for kapitalismen, men de ville også begynde at tænke som en kapitalist.

Dette kulminerede i 2012, da de såkaldte arbejdspartier var med til reformer, der ikke havde sigte mod en bedre fordeling af samfundskagen, snare tværtimod. 

Enhedslisten holdt hånden under Thorning-regeringen og dermed har de et medansvar for de negative følgevirkninger som for eksempel forringelser af førtidspensionen. Men partiet var ikke villig til at bruge det eneste værn mod den ulighedsskabende politik, nemlig at trække støtten til Thorning-regeringen, der førte ren klassepolitik.

Det må desværre også konstateres, at tillidsfolk i partiet har været med til at føre en politik, hvor det har været svært at se, at de kun har stemt for forbedringer og mod forringelser på det sociale område

Enhedslisten i Køge Kommune var ikke alene med til at svække beboerdemokratiet, men også at skabe økonomiske konsekvenser for beboerne i flere boligafdelinger på flere millioner kroner. Enhedslisten støttede et forslag fra Liberal Alliance og Lejerbo om, at boligselskabet ikke alene skulle kunne tvangaktivere beboere, der fik en overførselsindkomst, men også at udlejeren kunne trække i de pågældendes overførselsindkomst.

Det er svært at se, at solidaritet, social ansvarlighed og troen på beboerdemokrati har ligget de tillidsfolk i Enhedslisten særligt på sinde.

Enhedslisten tilkendegiver ofte i den offentlige debat, at partiet støtter menneskerettighederne, men når Danmark ikke lever op til sine menneskeretighedsforpligtelser med hensyn til tvangs- og slavearbejde, er det svært at få øje på Enhedslistens indsats.

Partiet bør være opmærksom på, at hvis partiet bevæger sig mod højre, så rykker de andre partier endnu længere ud på højrefløjen.  

Forkortet af redaktionen

 

08. sep. 2017 - 17:41   08. sep. 2017 - 17:50

Læserbrev

af Kim Nielsen, Køge