21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

CETA sænker ikke standarder

CETA sænker ikke standarder

Det er den første aftale med et ligesindet land med høje standarder både i forhold til arbejderrettigheder, forbrugersikkerhed, folkesundhed og klima.

Det er på tide, at mytedyrkningen om CETA ophører, og at der kommer fakta på bordet. Som socialdemokrat går jeg ind for CETA, som er den mest progressive handelsaftale nogensinde, og vi er kommet utrolig langt på de syv år, forhandlingerne har stået på.

Det er klart, at vi socialdemokrater aldrig ville stemme for en aftale, hvori der er risiko for at give køb på arbejdstagerrettigheder.

Desuden er det den første aftale, som vi indgår med et ligesindet land, der også har høje standarder både i forhold til arbejdstagerrettigheder, forbrugersikkerhed, folkesundhed og klimabeskyttelse.

Disse faktorer går igen i CETA. Bemærk nogle af de ting, som CETA-aftalen er blevet kritiseret for: ICS-mekanismen, staternes ret til at lave lovgivning samt CETA-aftalens forhold til arbejdstagerrettigheder, forbrugersikkerhed, folkesundhed og klimabeskyttelse.

Det er vigtigt for mig at understrege, at CETA-aftalen ikke ændrer ved staters ret til at regulere, og at aftalen bevarer vores høje standarder i forhold til arbejdstagerrettigheder og fødevaresikkerhed. Se for eksempel disse passager i den konsoliderede aftaletekst (side 3):

  • Recognising that the provisions of this Agreement preserve the right of the Parties to regulate within their territories and the Parties’ flexibility to achieve legitimate policy objectives, such as public health, safety, environment, public morals and the promotion and protection of cultural diversity;
  • Recognising that the provisions of this Agreement protect investments and investors with respect to their investments, and are intended to stimulate mutually-beneficial business activity, without undermining the right of the Parties to regulate in the public interest within their territories;

Til det vil jeg gerne tilføje, at der er indskrevet en garanti for, at økonomiske gevinster ikke må ske på bekostning af demokrati, miljø, beskyttelse af arbejdstagere eller forbrugernes sundhed og sikkerhed. Her vil jeg igen henvise til den konsoliderede aftaletekst:

  • Implementing this Agreement in a manner consistent with the enforcement of their respective labour and environmental laws and that enhances their levels of labour and environmental protection, and building upon their international commitments on labour and environmental matters.

Desuden vil jeg gerne gøre opmærksom på de specifikke referencer til ICS-mekanismen, som har været et af de største kritikpunkter fra CETA-modstandere. Her har vi socialdemokrater medvirket til at sikre, at den konsoliderede aftaletekst netop nævner, at ICS-mekanismen ikke kan gå imod staters ret til regulere inden for deres eget territorium.

Desuden står der, at stater ikke kan komme i klemme, hvis den lovgivning, de vedtager påvirker investorers investeringer eller forventede investeringer negativt. Disse bestemmelser tager hånd omkring de bekymringer, der måtte være. ICS-mekanismen tager desuden udgangspunkt i et princip om rimelighed, og at investordomstolen består af 15 dommere - fem fra EU, fem fra Canada og fem fra tredjelande.

Alle afgørelser her vil for øvrigt blive offentliggjort. Det er klart, at jeg og mine kolleger som socialdemokrater aldrig ville stemme for en aftale, hvori der er den mindste risiko for at give køb på arbejdstagerrettigheder, forbrugersikkerhed, folkesundhed eller klimabeskyttelse.

Alle disse sager er hjerteblod for os, så det ville være et klart selvmål, hvis vi gik imod dem. Jeg mener virkelig, at denne aftale er god både for Danmark, også når vi tænker arbejdstagerrettigheder, forbruger - og miljøbeskyttelse ind.

 

17. feb. 2017 - 08:49   17. feb. 2017 - 08:50

Læserbrev

af Ole Christensen, medlem af Europa-parlamentet (S)