22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Prisuddeling hylder de uofficielle

Scharnbergs Uofficielle Fond 2016

Prisuddeling hylder de uofficielle

De tre prismodtagere i år er Venligboerne i Hjørring, Socialrådgiver Klubben i Odense Kommune og Oktoberkoret fra København.

Fra Socialrådgiverklubben i Odense Kommune, fra venstre ses Nete Vejen Hansen, Vivian Lykke Nielsen, Susanne Fasting Artz og Ditte Karup Rasmussen.
FOTO: PN
1 af 1

Carl Scharnbergs Uofficielle Fond uddelte i går sin årlige pris til grupper eller enkeltpersoner, som har gjort en indsats for fred og solidaritet. Det er 20. gang siden fondens oprettelse i 1997. Som det er tradition foregik dette på 3F kursusejendom Langsøhus i Silkeborg.

Socialrådgiverne fik medhold i deres sag og ansvarlige kommunale ledere blev fyret.

Prismodtagerne for 2016 spænder vidt i deres daglige virke. 

Venligboerne er et folkeligt initiativ som bygger på grundideen om at møde mennesker med venlighed, det gælder både den danske befolkning og flygtninge, som kommer til Danmark. Næsten 23.000 personer er engageret i dette initiativ, alene i Hjørring.

Socialrådgiver Klubben i Odense Kommune fik prisen for deres reaktion på, at deres ledelse af i 2015 pålagde dem ulovlige lukninger af børnesager. Begrundelsen var besparelser. I samarbejde med deres fagforening, Dansk socialrådgiver forening, kontaktede de ombudsmanden. De fik medhold i deres sag og ansvarlige kommunale ledere blev fyret.

Den tredje prismodtager var Oktoberkoret, der i år kan fejre sit 40-års jubilæum. Fra fondens side vil man gerne anerkende korets mangeårige indsats for solidarisk kultur. Prisen er også givet som en støtte til afholdelsen af deres jubilæumsarrangement, som finder sted i koncertkirken, Blågårds Plads den 30.september.

Begrebet "Uofficielt" brugte Carl Scharnberg om "indlæg og synspunkter, der ikke kunne trænge igennem i de officielle medier", og han udgav i mange år det lille skrift "Uofficielle synspunkter".

16. jun. 2016 - 11:00   16. jun. 2016 - 11:10

Prisuddeling

kb@arbejderen.dk