24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Gensyn med Danmark - verdens forstad

Gensyn med Danmark - verdens forstad

Hvis man forventer at finde den danske velfærd og et socialt sikkerhedsnet, når man vender hjem efter næsten 25 år i det fremmede, bliver man overrasket af virkeligheden.

Når Washington har slået på krigstrommerne – og det sker jo jævnligt - så har vi altid haft resourcer til at sikre oversøiske engagementer i form af militært samarbejde.
FOTO: Michael Drost-Hansen/Scanpix
1 af 1

Danmark omtales ofte som et land, der er kendt for sin sociale retfærdighed, og hvor alle er sikret en hverdag uden at skulle leve i bekymring for i morgen - også selv om man skulle blive ramt af arbejdsløshed og sygdom.

Ude omkring i verden associeres Danmark med det land, som har været med til at definere begrebet ‘velfærd’.

Værdigrundlaget for vores velfærd bygger på en socialpolitik, der blev skabt, da arbejderbevægelsen og dens faglige organisationer aktivt bidrog til at afstikke den politiske linie, hvis etiske grundlag var stærkt påvirket af det kommunistiske parti. Det drejede sig om et velfærdssystem, som byggede på solidaritet. 

Men hvor er den velfærd og det sociale sikkerhedsnet, som jeg forventede at genfinde i Danmark, da jeg for snart fire år siden vendte hjem efter næsten 25 år i det fremmede?

I dag er det lettere at blive betjent af  varehuse og supermarkeder til sent på natten end at få besøg af lægevagten.

Det vigtigste styringsprincip i Danmarks udenrigspolitik er at sikre, at den er på linie med USA’s militære – og sikkerhedsmæssige behov. Når Washington har slået på krigstrommerne – og det sker jo jævnligt -  så har vi altid haft resourcer til at sikre oversøiske engagementer i form af militært samarbejde.

Man konstaterer faktisk ingen principiel forskel i den førte politik, uanset om landet ledes af en socialdemokratisk eller en liberal venstreregering.

EU og udenrigspolitik

Hvilke konsekvenser har vores udenrigspolitik for danskernes velfærd - de mange års engagement i Afghanistan og sidst i Mali, Iraq og Syrien? - og for vedligeholdelse og udvikling af velfærdssamfundet?

Vigtige områder af den sociale sektor er blevet sat på lavt blus og endog nedskåret, således at Danmark kan have råd til at legitimere USA’s krigeriske adfærd overfor dets eget folk, såvel som internationalt. 

I dag er det  lettere at blive betjent af de store varehuse og supermarkeder til sent på natten end at få besøg af lægevagten. Jeg spørger mig selv, hvad er der sket med de faglige organisationer, som har kæmpet for den ansattes ret til menneskelige arbejdstider?

Effekten af mange års medlemsskab af EU og den globale ensretning under en neo-liberalistisk amerikansk ledelse, dikteret af de transnationale monopoler er for alvor blevet mærkbar i Danmark.

Det officielle Danmarks anerkendelse i Bruxelles og Washington betales af danske arbejdere i form af tab af arbejdspladser, der ofte bliver besat med billig arbejdskraft.  

Jeg håber, at vi her i landet vil huske, hvor vi er kommet fra, og at vi i vores internationale samarbejde har modet til at stå op for de værdier, som vi trods alt stadigvæk huskes for rundt omkring i verden. 

Danmarks fortsatte villighed til at tilpasse sig EU-regulativer og neo-liberalistiske principper vil i længden slå velfærdsstaten fuldstændig ihjel og dræbe den sidste følelse af solidaritet, som kunne danne grundlaget for et bedre Danmark. 

Mon ikke mange danskere ligesom jeg føler, at vi ved at fortsætte en politik, hvis bedst kendte fortalere var den amerikanske præsident Ronald Reagan og den britiske statsminister M. Thatcher, er godt på vej til at miste et vigtigt element af vores danske identitet og værdighed?

Gensynet med forstaden

Danmark er som en forstad til verden. Forstadens soveby kendes på, at dagligdagen ikke påkalder sig stor opmærksomhed. Den lille Havfrue, kongelige slotte og herregårde falder jo ikke i kategorien ’breaking news’.

Men Danmark har chancen for at skabe historie og genopbygge velfærdsstaten på det arbejdende folks præmisser.

Den danske regering bør demonstrere sin selvstændighed ved etablering af et kontrolsystem, som vil gøre det muligt at sikre overholdelse af aftalte overenskomster, og at kun organiserede arbejdere ansættes på danske arbejdspladser.

Hvis vi i Danmark kan ændre overvågningssystemer til kontrol af korrekte oplysninger til skattemyndighederne, så vil vi også kunne sikre os, at virksomheder – private såvel som offentlige - kun ansætter organiseret arbejdskraft.

Danmark kan skabe historie og genopbygge velfærdsstaten på det arbejdende folks præmisser.

Med indførelse af en sådan kontrol af arbejdsmarkedet ville vi have trodset et grundlæggende princip i den neo-liberale filosofi. Det ville for bureaukraterne i EU og Washington være ’breaking news’ fra Danmark. 

På den anden side vil en fortsættelse af den nuværende politik sikkert også føre til ’breaking news’ - men af andre grunde. Forstædernes fred og idyl er nemlig ofte overfladisk og illusorisk.

Når det sociale sikkerhedsnet rives bort fra flere og flere grupper af befolkningen, vil utryghed, arbejdsløshed og fattigdom til sidst give næring til eksplosive tumulter og oprør med krav om det arbejdende folks konkrete deltagelse i de beslutningsprocesser, som påvirker og bestemmer velfærden i vores hverdag. 

15. mar. 2017 - 08:23   15. mar. 2017 - 08:30

Kronik

af Kristian Laubjerg, København, tidligere FN-medarbejder