24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Danmarks samvittighed

Danmarks samvittighed

Skal vi have en såkaldt Danmarks-kanon over undertrykkelse af menneskeheden? Der er nok at stå til regnskab for, når listen gøres op.

2.000 demonstranter blev frihedsberøvet under COP15. 250 klagede, og de fik alle medhold i, at indgrebet var ulovligt.
FOTO: Steen Flemming Jørgensen
1 af 1

Statsministerens udenomssnak i forbindelse med en eventuel undskyldning for Danmarks fortid som slavenation har gjort det presserende at bringe mere balance i regnskabet, hvad angår de nationale kanon'er. Vi må have udarbejdet en Danmarkskanon over statslige overgreb og forbrydelser mod menneskeheden.

Vores folkeskoleelever bør have mulighed for at lære af historien i kontrast til, at der bare bliver kogt sød-suppe på den.

Listen bør anvendes som udgangspunkt for undervisningen i Folkeskolen på linje med de allerede udarbejdede kanoner. Vores folkeskoleelever bør have mulighed for at lære af historien i kontrast til, at der bare bliver kogt sød-suppe på den.

Den strukturelle undertrykkelse, som Danmark og kapitalismen løbende har været garant for er ikke med på listen.

Her er nogle foreløbige punkter, der kunne danne udgangspunkt for den nye Danmarkskanon (I kronologisk rækkefølge):

Lang liste over Danmarks forbrydelser

Fra 965 til 1050: Vikingernes plyndringer: Vikingerne hærgede i det meste af Europa, i Asien og i Nordamerika. Danmark samles og kristnes i 965, hvorfor kun vikingernes plyndringer fra dette år hører med på Danmarks-kanonen.

Fra 1159 til 1169: Valdemar den Stores årlige togter mod venderne: Gudestøtten af den vendiske gud Svantevit blev omstyrtet og hugget i stykker, gudens tempel blev ødelagt og plyndret, og hele Rügens befolkning blev tvangskristnet og underlagt dansk overherredømme.

1219: Det baltiske korstog - erobringen af Estland: Valdemars Sejrs blodige undertvingelse og kristning af Estland.

1313: Erik Menveds tvangsborge: Efter et nedkæmpet bondeoprør lader Erik Menved flere tvangsborge opføre, for eksempel Kalø nord for Århus, Borgvold i Viborg, Bygholm ved Horsens og Ulstrup øst for Struer. Som arbejdskraft bruges de undertvungne bønder.

1520: Det stockholmske blodbad: 82 af Christian den Andens modstandere henrettes ved halshugning få måneder efter dennes kroning.

Fra 1670 til 1802: Trekants-handlen: Op mod 100.000 slaver blev transporteret over Atlanterhavet på danske skibe. Danmark var verdens syvende største slavenation mellem 1600- og 1800-tallet.

Undertrykkelse i vores tid

Fra 1929 til 1968: Tvangssterilisation og internering: Danmark var det første land i verden til at vedtage en national lov om sterilisering og kastration af blandt andet udviklingshæmmede. I perioden blev mere end 12.000 personer steriliseret i Danmark. Danmark var det første land i verden, der internerede "moralsk defekte" mænd og kvinder – på ø-anstalterne Livø og Sprogø.

Fra 1939 til 1984: Det hvide snit: 4500 psykisk syge eller udviklingshæmmede får udført en såkaldt lobotomi i Danmark. Danmark det land i verden, der har udført flest lobotomier i forhold til befolkningstallet.

Fra 1940 til 1943: Overgivelse af jødiske flygtninge til Gestapo: I alt blev 20 udenlandske jødiske flygtninge overgivet i Gestapos varetægt under besættelsen. 15 af dem blev udleveret udelukkende efter dansk ønske. I alt 18 af de udleverede overlevede ikke deportationen til Tyskland.

1941: Kommunistloven: 295 kommunister interneredes, heriblandt DKP's tre folketingsmedlemmer samt forfatterne Martin Andersen Nexø, Hans Kirk og Hans Scherfig. Gestapo havde forlangt internering af 72 navngivne kommunister, men det kunne Danmark godt toppe.

1945-1946: Ingen hjælp til tyske flygtninge: I marts 1945 besluttede den danske lægeforenings hovedbestyrelse, at man ikke kunne "medvirke ved organisation af nogen form for lægehjælp til tyske civilflygtninge’". Det var også forbudt at donere mad og tøj til flygtningene, som ikke måtte have omgang med danskerne. Mellem 1945 og 1946 døde 13.492 tyske flygtninge på dansk jord. 7000 af dem var under fem år – heraf var 3000 spædbørn. Den 24. juli 1945 var cirka 10.000 danskere beskæftiget med at bevogte lejrene.

1941: Kommunistloven: 295 kommunister interneredes, heriblandt DKP's tre folketingsmedlemmer.

1951: Grønlænder-børnene: 22 børn blev forsøgsvis fjernet fra deres grønlandske forældrene og indoktrineret med dansk sprog og kultur, for senere at skulle vende tilbage til Grønland medbringende sig danskheden. Forsøget gik galt, og børnene kom aldrig hjem. Flere blev bortadopteret med tvivlsomt samtykke fra forældrene, mens de øvrige tilbragte resten af barndommen på børnehjem. Over halvdelen døde i en tidlig alder.

1953: Tvangsforflytning af thulefangerne: 27 familier, eller 116 enkeltpersoner blev tvangsforflyttet med tre ugers varsel, så man kunne bygge Thulebasen.

1968: Radioaktiv stråling: Et B-52 fly med fire brintbomber styrtede ned nær Thulebasen og eksploderede, hvilket spredte radioaktivt materiale ud over isen. Lokale personer var involveret i oprydningsarbejdet, men de blev ikke oplyst om den forøgede radioaktive stråling.

2003-2011: Irakkrigen: Danmark deltager i den folkeretsstridige Irak-krig på et løgnagtigt grundlag. Krigen forårsager tab af milioner af menneskeliv (direkte og indirekte).

2008: Tortur: Thulebasen benyttes med den danske regerings blåstempling til mellemlandinger for CIA-fangetransporter, hvor formodede terrorister blev fløjet til afhøring i torturlande.

2009: Ulovlige masseanholdelser ved klimatopmødet COP15: I sin nytårstale blåstempler Hendes Majestæt Dronning Margrethe II politiets indsats ved masseanholdelserne under COP15. Disse bliver dog senere kendt ulovlige. 178 tilbageholdtes i det såkaldte fut-tog, blev fastholdt med håndjern og placeret siddende i rækker på kold asfalt i frostvejr. I alt blev 2.000 demonstranter frihedsberøvet under COP15. 250 klagede, og de fik alle i Københavns Byret medhold i, at indgrebet var ulovligt.

Man forstår imidlertid godt statsministeren. For undskylder man på statens vegne for slaveriet dengang, er man nødsaget til også at undskylde for det slaveri, vi har i dag.

12. jan. 2017 - 08:13   12. jan. 2017 - 08:20

Kronik

af Jens R. B. Hansen, Mårslet