24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Lad det spire og gro

Konference

Lad det spire og gro

Vi slås for den danske model. Fagligt aktive landet over indbydes til inspiration, rådslagning og drøftelse i Horsens.

20 sep 2017

En flok fagforeningsformænd indbyder bestyrelsesmedlemmer, tillidsvalgte og andre fagligt aktive i fagforeningerne og på arbejdspladserne til inspiration og rådslagning og drøftelse af perspektiverne for fagbevægelsen i fremtiden.

De indbyder til konference onsdag den 20. september i Horsens: Lad det spire og gro...

"Vi satser på, at det bliver et møde, som kan understøtte fornemmelsen for fagligt fællesskab, og hvor vigtigt stærke fagforeninger er for at sikre et trygt og frit samfund for os alle," skriver arrangørerne og fortsætter:

"Scenen er sat af års reform-amok, som angriber medlemmerne og den danske velfærdsmodel; af behovet for at finde en løsning for tilbagetrækning i takt med en højere pensionsalder; behovet for svar på deleøkonomi, nul-timers-kontrakter, projektansættelser og "frivilligt arbejde"; behovet for at få evalueret OK 2017 – forberedelserne, forhandlingerne og afstemningen og herunder også linjen i de kommende forhandlinger."

Program

Konferencen finder sted på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6 i Horsens.

Klokken 10:00: Velkomst og kort om programmet ved Hans A. Sørensen, formand for 3F Horsens og Omegn.

Klokken 10:15: Fagbevægelsens kampe – fagbevægelsens roller... Ved Morten Skov Christensen, næstformand LO Danmark.

Kort om blandt andet overenskomstfornyelsen 2017 og forbundenes, forhandlingsfællesskabernes og LO's rolle. Og om de nærmeste højdepunkter: LO, FTF og overenskomstfornyelse 2018; trepartsforhandlinger; kommune- og regionsvalg med velfærd og tryghed; fagbevægelsen i skyggen af dagpengereformens mange ofre; projektansættelser og fantasifulde nettjenester; fornyelsen af det faglige fællesskab.

Klokken 11:00: Danskerne siger NEJ til social dumping, JA til fællesskab og ønsker tryghed for alle... Ved Henning Jørgensen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning, Carma, Aalborg Universitet.

Medlemmerne forholder sig i stigende grad til overenskomstforhandlingerne og til vores metoder, mål og resultater. Så der er flere spørgsmål til fagbevægelsen og fremtiden end nogensinde: Krav og forventningsafstemning undervejs... Forhandling med "musketer-ed" eller hver for sig... Sammenkædning i en ny model... Måske kan vi både blive klogere på det, finde fælles fodslag fremover og også sprede lidt begejstring...

Klokken 11:45: Kort paneldebat om formiddagens emner og korte kommentarer fra salen.

Klokken 12:15: Frokost

Klokken 13:00: Den europæiske vinkel...

"Arm trotz Arbeit" og den tyske mindsteløn. Ved Gerd Leu, IG Metal, Flensborg Værft:

Om erfaringerne med den tyske lovgivning om mindsteløn og om, hvordan afvikling / omlægning af ordninger for arbejdsløshedsdagpenge og dagpenge ved sygdom har medført dramatisk anderledes forhold for mange tyskere.

"Social protokol" mod løndumping i EU. Ved Palle Bisgaard, forhandlingssekretær, 3F.

Klokken 14:00: Den seneste kamp – og den næste...

Derfor anbefalede NNF et NEJ. Ved Henrik Tonnesen, formand, Fødevareforbundet NNF, Sjælland og Øerne.

En lære frem mod OK 2020. Ved Henrik Stilling, formand, Metal København.

Fornemmelserne for OK 2018. Ved forhandler for offentlig OK 2018.

Klokken 15:00: Opsamling og tak for i dag...

Efter gode indlæg og debatter – sikkert en enkelt konklusion eller to... Ved John Ekebjærg-Jakobsen, formand, Byggefagenes Samvirke, København.

Tilmelding

Af praktiske årsager bedes man – hurtigst muligt og senest den 11. september – sende tilmelding med navn og e-mail-adresse på deltagere til hans.sorensen@3f.dk. Herefter vil opkrævning på gebyret, der er 300 kroner per deltager, blive fremsendt. Gebyret dækker blandt andet forplejning.

Ved spørgsmål kan John Ekebjærg-Jakobsen kontaktes på 40 18 63 84/ clv8@get2net.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce

< jun 2018 >

25
25. jun. 2018 (Hele dagen) til 26. jul. 2018 (Hele dagen)
25
25. jun. 2018 - 19:00 til 21:00
30
30. jun. 2018 - 12:00 til 17:00
30
30. jun. 2018 - 12:00 til 01. jul. 2018 - 12:00

< jul 2018 >

15
15. jul. 2018 (Hele dagen) til 21. jul. 2018 (Hele dagen)
16
16. jul. 2018 - 09:00