20 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Demo: Tør du blive syg?

Demonstration

Demo: Tør du blive syg?

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre indkalder til demonstration den 24. april mellem klokken 13 og 16 ved Jobcenter Baldersgade på Nørrebro i København. Læs her hvorfor!

24 apr 2018

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre indkalder til demonstration tirsdag den 24. april mellem klokken 13 og 16 ved Jobcenter Baldersgade, Baldersgade 24 i København.

Tør du blive syg?

Hvis du har fået nok af at høre rædselsberetninger om, hvordan syge og handicappede behandles i beskæftigelsessystemet, så mød op til demonstration i Baldersgade den 24. april og udvis solidaritet med de mange reformramte borgere.

Programmet opdateres løbende. Næstehjælperne byder på kaffe og kage. Næstehjælpernes bisidderkorps vil være tilstede.

Underholdning:

Peter Larsen, skuespiller: sprechstallmeister

Arne Wügler på guitar: Sang til de varme hænder.

Sara Hauge med poetry slam.

Foreløbig talerliste:

Finn Sørensen, Enhedslisten

Torsten Gejl, Alternativet

Mille Kram, aktivist i JO og NH

Mona Striib, næstformand i FOA

Linda Villadsen, medstifter af Næstehjælperne

Heidi Petersen, reformramt borger

Katherina Hansen, reformramt borger

Bettina Bundgaard, reformramt borger

Baggrunden for demonstrationen:

Tør du blive syg? Svaret i disse tider er et rungende nej.

Det kan ikke passe, at fordi man rammes af alvorlig sygdom, at så kan man kun "se frem" til en tilværelse i fattigdom og med permanent stress over, hvad Cirkus Jobcenter udsætter én for af kontrolforanstaltninger, pisk og umyndiggørende behandling.

Vi har krav på at "turde" at blive syge – og vi har krav på at blive grebet nænsomt af et velfærdssamfund, der ikke kun tænker i regneark – men tænker i mennesker, i livskvalitet og reel rehabilitering.

Men det er ikke, hvad der foregår p.t. i landets jobcentre. Der skal næsten mirakler til, førend at man kan få sygedagpenge ud over de 22 uger.

Jobcentrene blæser højt og flot på læger og andre fagpersoners vurdering af sygdommes tilstand. Jobcentrene kører en utrolig rigid og direkte umenneskelig stil, der desværre forværrer tilstanden for de patienter, der er så uheldige at komme i deres kløer.

Nu er det en smuk ildsjæl, nemlig Carsten Larsen, der har "formastet" sig til at blive syg, som vi danner ring om, og som vi med denne demonstration giver vores opbakning til.

Carsten har i mange år været de undertryktes, de syge, flygtninges og fattiges talerør. Carsten har endvidere 'formastet' sig til at komme med en ram kritik af, hvad udsatte borgere bydes i dette umenneskelige system, og derfor skal han øjensynligt have det glatte lag!

Sammen med sin daværende kæreste (nu kone), Linda Villadsen, har Carsten stiftet den enormt indflydelsesrige sociale bevægelse Næstehjælperne, som har betydet alt for mange reformramte.

Næstehjælperne har iværksat praktisk hjælp til reformramte, men har også bevæget sig på det andet ben og har haft en aktivistisk kerne. En aktivisme der har bevæget sig omkring kritik af det umenneskelige beskæftigelsessystem, som reformramte har oplevet de benhårde konsekvenser af.

Til denne demonstration giver vi alt, hvad vi har af aktivisme for at bakke op om Carsten – og desværre talrige andre borgere – der bliver affejet og smidt på kontanthjælp eller andre tilsvarende ydelser til trods for alvorlig og invaliderende sygdom.

Vi ønsker ydermere med denne demonstration at sætte fokus på et område, hvor lovgivningen fortolkes meget forskelligt fra kommune til kommune, så det præcist som med fleksjob og førtidspension bliver postnummeret, der afgør kvaliteten af den velfærd, man som borger modtager, når sygdom eller ulykke rammer.

En velfærd der kan have afgørende betydning for, om man som syg borger har muligheden for at bruge sine kræfter på at bekæmpe sin sygdom, eller om man må bruge sine sidste kræfter på at bekæmpe en malstrøm af paragraffer og en inhuman mistænkeliggørelse fra jobcentret.

Vi er overbeviste om, at kulturen og menneskesynet betyder ualmindeligt meget for, hvordan syge borgere mødes i jobcentrene, og det er ikke vores oplevelse, at syge borgere mødes med den respekt, tillid og ligeværd, som Borgerrepræsentationen ellers er enige om, at københavnerne skal opleve i deres møde med det kommunale system.

Vi ser os nødsaget til at påpege, at der tilsyneladende i andre kommuner er et mere humant system, hvor lovgivningen ikke tolkes så stramt, og hvor man er mere large med hensyn til at give førtidspensioner og forlænge sygedagpenge med mere. Det giver os anledning til at tro, at kulturen og menneskesynet betyder ualmindeligt meget.

Vi har et stort ønske om, at menneskesynet i de københavnske jobcentre snart begynder at reflektere de værdier, der er udstukket af kommunen. Det har vi svært ved at få øje på p.t.

Carstens historie – 22 uger fra tryghed til panik

I efteråret 2017 rammes Carsten af to blodpropper i hjernen med få måneders mellemrum. Den sidste lammer ham fuldstændigt i højre side af kroppen og fratager ham evnen til at tale. Carsten, der jo også har været indlagt med en blodprop i august, bliver chokeret og bange. Men først og fremmest er han ekstremt udmattet af såkaldte ”hjerneskadetræthed”. Allerede på andendagen af indlæggelsen på Bispebjerg Hospital begynder beskederne fra jobcentret at tikke ind per sms: ”Husk at tjekke din jobnet beskedindbakke. Ellers kan du blive sanktioneret økonomisk”, står der.

I de næste seks måneder kæmper Carsten for at genvinde sin førlighed og tale, ligesom synet også skal trænes. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er en enorm kompetent og empatisk støtte. De bevilliger fem måneders behandlings- og genoptræningsophold på genoptræningshospialet Vejlefjord. Her er fantastisk dygtige ansatte og lige så vigtigt: Ro og fred til at holde fokus på træningen. Ro er helt afgørende for, at hjernen kan genvinde de tabte funktioner efter en senhjerneskade, som en blodprop jo er. Det er alle omkring Carsten med på... Undtaget Jobcenter Baldersgade og deres sms-beskeder hver 14. dag: "Husk at tjekke din post i jobnet.....".

I februar måned 2018 meddeles Carsten, at jobcentret agter at stoppe hans sygedagpenge efter de 22 uger, som loven foreskriver. Der findes godt nok hele syv muligheder i loven for at forlænge sygedagpengeperioden, men dem mener jobcentret ikke kan bruges i Carstens tilfælde. For eksempel hvis den syge kan dokumentere, at han/hun forventer at blive klar til at genoptage arbejdet inden for 134 uger. Men jobcentret mener ikke, at Carsten eller hans læge på Vejlefjord i klagen over afgørelsen har sandsynliggjort, at han vil blive rask. Bemærk i øvrigt, at det er den syges eget ansvar at løfte bevisbyrden her!

Under hele sygdomsforløbet har Carstens arbejdsgiver støttet ham og været mest interesseret i hans helbredstilstand. Dog står det klart, at bortfaldet af sygedagpengerefusionen betyder en større lønudgift for dem, og at jobcentrets afgørelse dermed har skubbet Carsten ubehageligt meget tættere på en afskedigelse og dermed en indkomst på kontanthjælpsniveau.

Annonce

< apr 2018 >

20
20. apr. 2018 - 16:00
20
20. apr. 2018 - 16:00 til 18:00
20
20. apr. 2018 - 16:00 til 20:00
20
20. apr. 2018 - 21:00
21
21. apr. 2018 (Hele dagen) til 22. apr. 2018 (Hele dagen)
21
21. apr. 2018 - 12:00 til 13:00
21
21. apr. 2018 - 14:00