24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Debatmøde på FN's Fredsdag

Fredsbevægelse

Debatmøde på FN's Fredsdag

Fredsministerium inviterer til dialog i The Dome of Visions i Aarhus.

21 sep 2017

Fredsministerium inviterer dig til hele to arrangementer på FN's fredsdag, den 21. september.

I Aarhus kan du deltage i en politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions.

Mødet skal ses i sammenhæng med, at Aarhus i år er EU-kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

Dialogmødet har derfor titlen ”Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik” og indledes med oplæg af Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, Rasmus Nordquist fra Alternativet og Carsten Andersen fra fredsministerium.

Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Invitation til dialogmøde på FN’s fredsdag 21. september 19.00 – 21.00

The Dome of Visions, Inge Lehmans Gade, Pier 2, 8000 Aarhus C

På FN's fredsdag inviterer vi til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, på Aarhus Havn, i tilknytning til Aarhus som EU Kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling. Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten for en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?

Dialogmødet er arrangeret af fredsminsiterium.dk og der er gratis adgang

PROGRAM

Dialogen om ny dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik indledes af Jørn Boye Nielsen, udenrigspolitisk gruppe fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO). En bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat har derfor også handlet om forsvarspolitik og forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Vi mener, at Danmark skal gå forrest i en aktiv udenrigspolitik baseret på diplomati, internationale organisationer, internationale regelsæt og konfliktløsning.

Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten og Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet. Den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning.

- fra den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd

Norden, Arktis og Østersøområdet har i årevis været præget af en opgående øvelses- og oprustningsspiral, som kombineres med en stadig mere højlydt retorik. Både Nato og Rusland bidrager til denne udvikling. Det er en alarmerende udvikling, og det er på tide, at Nordens lande tager initiativ til at vende den. Målet er at styrke de sikkerhedspolitiske redskaber. Vi vil skabe en politik, der reducerer spændinger og krigstrusler.

Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium.dk

Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs - Den nye sikkerhedspolitiske situation og visionen om Norden som alliancefrit område.

Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten om en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Skal USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området. Oprustning og konfliktoptrapning er farligt for Norden og de nordiske lande kan bidrage til nedtrapning og konfliktløsning.

Aarhus som fredens by. Med dette års dialogmøde i the Dome of Visions i forbindelse med Aarhus som EU kulturhovedstad håber vi at kunne bidrage til at byen styrker sit fredspolitiske image bla.a. ved at byens freds- og konfliktløsnings miljø i fremtiden vil deltage aktivt i markeringen af FNs fredsdag – måske endda med tilbagevendende arrangementer i Domen.

FN's Fredsdag er nemlig ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. En dag med våbenhvile kan betyde, at fredsforhandlinger genoptages, og at humanitære organisationer får mulighed for at bringe medicin, mad, telte ud i konfliktområder – hvis regeringer og civilsamfund følger op med handling.

Fredsministerium.dk er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år. Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dets eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger. Hvert år på FN’s Internationale Fredsdag den 21. september afholder vi et arrangement lige som vi for 6. år i træk afholdt Fredshøjskole på Folkemøde på Bornholm. På den måde prøver vi at præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken.

Annonce

< jun 2018 >

25
25. jun. 2018 (Hele dagen) til 26. jul. 2018 (Hele dagen)
25
25. jun. 2018 - 19:00 til 21:00
30
30. jun. 2018 - 12:00 til 17:00
30
30. jun. 2018 - 12:00 til 01. jul. 2018 - 12:00

< jul 2018 >

15
15. jul. 2018 (Hele dagen) til 21. jul. 2018 (Hele dagen)
16
16. jul. 2018 - 09:00