19 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

VLAK vil sende flere serviceopgaver i udbud

Velfærden skal være profitabel

VLAK vil sende flere serviceopgaver i udbud

Regeringen vil have kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte langt mere inden for ældrepleje, børnepasning og sundhed ved at indføre måltal, der stiger år for år.

Regeringen vil sikre, at private kan byde på langt flere kommunale velfærdsopgaver, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Amnitzbøll.
FOTO: Steen Brogaard
1 af 1

Langt flere offentlige serviceopgaver inden for for eksempelvis ældrepleje, børnepasning og sundhed skal konkurrenceudsættes.

 Vi skal være langt mere ambitiøse. Derfor bør vi fastsætte konkrete måltal for konkurrenceudsættelse.
Simon Emil Ammitzbøll 

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. Ifølge ministeren skal stigningen i kommunal konkurrenceudsættelse mindst op på samme niveau som under VK-regeringen i 00'erne.

Ugebrevet Mandag Morgen har regnet sig frem til, at det vil betyde en stigning fra de nuværende knap 27 procent af de kommunale serviceopgaver til mindst 33 procent. Det svarer til en øget konkurrenceudsættelse for mindst 75 milliarder kroner.

Konkurrenceudsættelsen skal ifølge Simon Emil Ammitzbøll ikke nødvendigvis føre til privatisering af mere offentlig velfærd. Men det, at private firmaer byder ind på velfærdsopgaver i konkurrence med kommunens egne ansatte, sikrer ifølge ministeren "den bedste service til prisen".

Regeringen vil derfor indføre måltal for kommunerne, så de tvinges til at konkurrenceudsætte noget mere. 

– Vi skal være langt mere ambitiøse. Derfor bør vi fastsætte konkrete måltal for konkurrenceudsættelse. Det handler om at skabe et vedvarende pres for at sikre den bedste og mest effektive løsning af de mange velfærdsopgaver i kommunerne, siger Simon Emil Ammitzbøll i en pressemeddelelse.

Kritik fra FOA

Under de tidligere VK-regeringer var der også måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse af opgaverne. Her voksede andelen af konkurrenceudsatte opgaver frem til 2011 til at udgøre en fjerdedel af de kommunale serviceopgaver. Måltallene blev afskaffet af regeringen Helle Thorning-Schmidt.

Konkurrenceudsættelsen har mødt kritik af blandt andet fagforbundet FOA. Ifølge FOA tilbyder de private firmaer ofte at udføre opgaven til en pris, der ikke dækker deres omkostninger, for at kunne få en fod indenfor markedet. Derfor har man set mange private selskaber indenfor ældreplejen gå konkurs.

– Problemet er, at der slet ikke er nogen dokumentation for, at privatiseringer og konkurrenceudsættelser virker. Det er luftkasteller konstrueret af CEPOS' og DI's regnedrenge, som savner enhver positiv praktisk erfaring fra den virkelige verden, siger FOA's formand Dennis Kristensen.

Samtidig betyder konkurrenceudsættelsen også, at de kommunalt ansatte, der alligevel vinder udbuddet, ofte oplever forringelser af arbejdsmiljøet.

– Hvis Simon Emil Ammitzbøll og hans ministerkolleger bevægede sig ud i kommunerne, hvor medlemmerne arbejder, ville han møde nogle dedikerede medarbejdere, som allerede ved alt om at være udsat for et vedvarende pres, siger Dennis Kristensen.

Sammenhængsreform

Omfattende privatiseringer er en del af VLAK-regeringens grundlag. Regeringen vil komme med de konkrete måltal for konkurrenceudsættelsen i kommunerne i forbindelse med den "sammenhængsreform" af den offentlige sektor, som regeringen vil præsentere i starten af næste år.

Her lægger regeringen også op til at udvide den såkaldte fritvalgsordning, hvor kommuner tvinges til at betale private aktører for at udføre kommunens hjemmehjælpsopgaver for den enkelte borger, hvis borgeren ønsker det. Fremover skal også andre velfærdsopgaver være omfattet af fritvalgsordningen.

Desuden vil regeringen byde private investorer velkommen til at investere i kommunale velfærdsopgaver. Regeringen lægger også op til at indskrænke kommunernes mulighed for at udføre opgaver, der også kan udføres af private.

– For mig at se skal det offentlige koncentrere sig om sin kerneopgave og ikke løse opgaver, der hører hjemme i den private sektor, siger minister for offentlig innovation, Sophie Løhde.

Hun er i øjeblikket på rundtur til alle landets kommuner og regioner. I udspillet til den såkaldte sammenhængsreform er der lagt op til, at der skal ske en sammenligning helt ned på institutionsniveau, så man kan finde dem, der "løber længst på literen" og gøre dem til succeskriterie for reformen.

09. maj. 2017 - 08:13   09. maj. 2017 - 09:28

Privatisering

he@arbejderen.dk
Privatisering

Det vil VLAK-regeringen blandt andet gennemføre:

  • Øget udlicitering af offentlige opgaver. Der skal genindføres obligatoriske måltal for, hvor meget kommuner, regioner og staten skal udlicitere.
  • Fritvalgs-ordninger på flere områder blandt andet hjemmesygepleje, madservice og plejehjemsplads.
  • Mere togdrift skal sendes i udbud.
  • Privatisere statslige selskaber. I første omgang TV2.
  • Liberalisere forsyningssektoren.
  • Åbne for private universiteter og andre private uddannelsesinstitutioner.
  • Øge tilskud til friskoler.
  • Udlicitere mere drift af statslige skove og sælge statslige campingpladser.

Kilde: Regeringsgrundlaget "For et friere, rigere og mere trygt Danmark".