27 May 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Unge i aktion mod uddannelsesloftet

Fortsætter protester

Unge i aktion mod uddannelsesloftet

Mange unge er forhindret i at tage den uddannelse, de ønsker, på grund af uddannelsesloftet. Torsdag var der demonstration mod loftet.

FOTO: Aage Christensen
Demonstranterne gik fra Israels Plads til Christiansborg.
FOTO: Aage Christensen
Demonstranterne gik under stativerne til de mange havepavilloner, der symboliserede uddannelsesloftet.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
De mange havepavilloner symboliserede uddannelsesloftet.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Arrangørerne
De unge har smadret uddannelsesloftet.
FOTO: Jakob Sølvhøj

Hundredvis af elever og studerende aktionerede torsdag imod det såkaldte uddannelsesloft, der lægger begrænsninger på, hvor mange uddannelser den enkelte kan gennemføre.

Vi fortsætter kampen, til loftet er helt væk. 
Sana Mahin Doost, DSF

Protesten blev arrangeret af Facebook-initiativet "Nej til begrænsning af dobbeltuddannelse" med støtte fra ni forskellige uddannelsesorganisationer. 

– Arrangementet var kulminationen på mange måneders frustration blandt elever og studerende, der fra starten har kæmpet imod loftet. Der er blevet samlet over 80.000 underskrifter, der er blevet afholdt demonstration, aktioner, massetilmelding til samråd og mere endnu, siger Sana Mahin Doost, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der er blandt de ni organisationer.

Uddannelsesloftet blev vedtaget i december sidste år af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet og betød, at hvis man allerede havde en uddannelse, kunne man ikke tage en ny på samme eller lavere niveau. 

Målet var at spare godt 300 millioner kroner, der skal bruges til at finansiere dagpengeaftalen fra 2015.

Rammer stadig mange

Allerede efter en måned blev der efter omfattende protester lempet på loftet, så det nu blev muligt at starte på en ny uddannelse på samme eller lavere niveau seks år efter, at den første uddannelse er gennemført. Aftalepartierne forventer stadig at spare de 300 millioner.

På trods af lempelsen er det stadig sådan, at 72 procent af ansøgerne til de videregående uddannelser, der i forvejen har gennemført en anden uddannelse på samme eller højere niveau, fortsat vil blive ramt af loftet, påpeger uddannelsesorganisationerne.

– Ændringen til en seks-årig karantæne er ikke godt nok, når 72 procent fortsat ville blive ramt. Derfor fortsætter vi kampen, til loftet er helt væk. Vi mener grundlæggende, at alle skal have mulighed for livslang læring og ikke sættes i karantæne, hvis de enten vælger forkert eller ønsker tværfaglighed senere i deres uddannelsesforløb, siger Sana Mahin Doost.

Også Danske Gymnasieelever bakkede op om demonstrationen.

– Uddannelsesloftet er med til at skabe stress og frustration omkring uddannelsesvalget. Hvad nu, hvis man vælger forkert? Uddannelsesloftet er sidste skud på stammen i en lang række af uansvarlige politiske tiltag, der bidrager endnu mere til det pres, der i forvejen er forbundet med at skulle træffe en så vigtig beslutning, som uddannelsesvalget er, siger formand for gymnasieeleverne Martin Thing.

Støtte fra udlandet

Op til torsdag modtog arrangørerne støtteerklæringer fra studerende og elever i Italien, Storbritannien, Frankrig, Holland, Island, Estland, Zimbabwe, Armenien og mange andre lande.

De unge startede protesten på Israels Plads. Herfra gik de i demonstration gennem Københavns gader til Christiansborg Slotsplads under 72 havepavilloner, der symboliserede de 72 procent, der bliver ramt af uddannelsesloftet.

På Slotspladsen blev havepavillonerne stillet op, så de set oppe fra politikernes vinduer dannede ordet "LOFT". 

Som afslutning på demonstrationen blev det symbolske uddannelsesloft kastet væk og smadret. 

07. apr. 2017 - 10:51   10. apr. 2017 - 11:20

Uddannelse

ur@arbejderen.dk
Uddannelsesloftet
  • Uddannelsesloftet blev vedtaget i december 2016 af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det betød, at hvis man allerede havde en uddannelse, kunne man ikke tage en ny på samme eller lavere niveau. 
  • Efter massive protester blev loftet allerede efter en måned ændret, så det nu er muligt at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau seks år efter, at den første uddannelse er afsluttet.
  • En række uddannelser med god beskæftigelse er undtaget fra loftet. Derudover kan der søges dispensation af helbredsmæssige årsager.