22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Udkantsdanmark mister busruter

Store nedskæringer

Udkantsdanmark mister busruter

Hver femte afgang på busruterne i yderområderne er sparet væk efter, at strukturreformen trådte i kraft for 10år siden.

Der kører færre busser i yderområderne efter, at strukturreformen trådte i kraft.
FOTO: PN
1 af 1

I december var mere end 40 indbyggere fra landsbyen Vesterhede i Jylland samlet til borgermøde. Årsagen til mødet var vrede over, at landsbyen står til at miste sin busrute.

Bussen er livsnerven, der er med til at landdistrikterne kan eksistere.
Henning Madsen, Vesterhede

Nedskæringen er et led i Region Syddanmarks spareplan. Flere busruter står til at blive omlagt eller helt nedlagt.

– Bussen er livsnerven, der er med til at landdistrikterne kan eksistere, at der er nye tilflyttere, når vore huse skal sælges, når de unge skal i skole, eller når de ældre skal handle ind og til læge, siger Henning Madsen fra Vesterhede Koordinationsråd til billundonline.dk.

Hvis bussen forsvinder, må landbyen nøjes med en skolebus om morgenen og to om eftermiddagen.

Indbyggerne i Vesterhede kæmper nu for at bevare deres bus.

De står ikke alene med deres problem. Siden strukturreformen trådte i kraft for 10 år siden, er der skåret kraftigt ned i busdækningen af yderområderne. Mere end hver femte busafgang i yderområderne er forsvundet – helt præcist er der tale om en nedskæring på 21. procent, viser en opgørelse fra TV2.

Der er også sparet på bybusserne, men her er nedskæringen nede på en procent.

Udviklingen bekymrer Landdistrikternes Fællesråd, der påpeger, at det kan øge fraflytningen fra land til by.

Med strukturreformen overtog kommunerne ansvaret for de kortere lokale busruter, typisk koncentreret omkring de større byer, mens regionerne fik ansvaret for de længere regionale busruter, der typisk kører gennem flere kommuner. 

De økonomisk pressede regioner har opgivet rigtig mange busruter. Nogle er overtaget af kommunerne, men langt fra alle. Flere steder har der været slagsmål mellem kommuner og regioner om, hvad der er lokale ruter.

11. jan. 2017 - 08:11   11. jan. 2017 - 08:20

Transport

ur@arbejderen.dk
Strukturreformen
  • Strukturreformen trådte i kraft 1. januar 2007. 271 kommuner blev til 98 kommuner og amterne blev nedlagt.
  • I stedet for amterne kom fem regioner, der blev frataget retten til at udskrive skatter og blev underlagt en stram statslig styring.
  • Strukturreformen skabte rammerne for en markedsgørelse af hele den offentlige sektor, hvor alle opgaver bliver målt og prisfastsat.
  • Samtidig med strukturreformen kom en budget- og regnskabsreform, der indførte regnskabsprincipper i det offentlige svarende til dem, vi kender fra det private erhvervsliv.
  • Strukturreformen blev vedtaget af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.