25 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Stigende antal børn sættes i detentionen

Politi begår lovbrud

Stigende antal børn sættes i detentionen

I strid med reglerne i retsplejeloven tilbageholder politiet et stigende antal børn under 15 år, hvis de er mistænkt for småkriminalitet. Statsadvokaterne kritiserer politiets adfærd.

Et stigende antal børn under 15 år bliver sat bag lås og slå på politistationerne.
FOTO: Nicolai Perjeci/Fængselsforbundet
1 af 1

Antallet af børn under 15 år, der bliver frihedsberøvet af politiet og sat alene bag lås og slå i detentionen, er steget voldsomt.

Sidste år blev 21 børn sat alene i detentionen eller i et venterum. I 2015 var det kun fem børn.

 Det kan være en enorm traumatiserende oplvelse at være alene på en politistation og blive låst inde alene
Tina Maria Larsen, Børnerådet

Tallene fremgår af en beretning om politiets såkaldte eneanbringelser af børn, som Rigsadvokaten har afleveret til Folketingets Retsudvalg.

I strid med loven

Størstedelen af fængslingerne er sket i strid med retsplejeloven: I fem tilfælde har politiet tilbageholdt et barn i mere end de seks timer, som politiet maksimalt må tilbageholde et barn. Og i fem tilfælde har politiet blot "skønnet", at barnet var over 15 år, og har slet ikke identificeret barnet og dets alder.

"Jeg finder det beklageligt, at antallet og udstrækningen af enerumsanbringelser i nogle kredse i 2016 er steget, herunder at der har været tale om i alt fem enerumsanbringelser ud over seks timer… Jeg agter i øvrigt at følge området tæt i forbindelse med mit tilsynsarbejde i 2017", skriver vicestatsadvokaten i København, Gyrithe Ulrich, i sin rapport til Rigsadvokaten.

Vicestatsadvokaten kritiserer også, at de skemaer, som politiet skal udfylde, når de tilbageholder et barn, ikke er ordentligt udfyldt i mere end halvdelen af gangene. Politiet får især kritik for at sætte børn i enerum, som blot er mistænkt for småkriminalitet som butikstyveri.

"Begrundelsen for enerumsanbringelsen i sagerne oplyses at være blandet andet travlhed og afventning af transport eller lokaleproblemer, hvilket ikke kan begrunde enerumsanbringelse efter retsplejelovens bestemmelser", skriver Gyrithe Ulrich.

Børn traumatiseres

Det stigende antal frihedsberøvelser af børn vækker bekymring hos Børnerådet.

– Når du er 14 år eller derunder, er du ikke særlig gammel. Forestil dig at døren bliver lukket, og du bliver efterladt alene i detentionen. Du aner ikke, hvornår du bliver lukket ud igen, og hvornår du skal se din mor igen. Nogle har måske være med i en gruppe, og har ikke forstået, hvorfor de er blevet tilbageholdt. Det kan være en enorm traumatiserende oplvelse at være alene på en politistation og blive låst inde alene, forklarer Tina Maria Larsen til Arbejderen.

Hun er rådsmedlem af Børnerådet med speciale i børns retsstilling og forstander på en sikret institution for børn og unge.

– Børn kender ikke lovgivningen og deres rettigheder og det danske retssystem. De har måske set amerikanske film om, hvordan det foregår der. Det kan være angstprovokerende for børn at møde politiet og arrestvæsenet. Derfor er det vigtigt, at der er folk i politiet – enten efteruddannede politifolk eller pædagoger – der kender lovgivningen og kender børns tanker og behov i sådan en situation.

– Det går ikke, at politiet forsøger at bruge pladsproblemer, travlhed som begrundelse for at at overtræde dansk lovgivning og internationale konventioner. Hvis politiet ikke engang sætter sig ind i, hvor gammel barnet er, kan de ikke tage det særlige hensyn, de er forpligtet til, uddyber Tina Maria Larsen.

Højst seks timer

Landsforeningen af Forsvarsadvokater kræver, at politiet bliver sat på efteruddannelse, og at ledelsen kommer ind over, hvis et barn skal i enerum.

– Børn er en særlig sårbar gruppe, og derfor går det ikke, at undersøgelsen viser, at det i flere tilfælde er konstateret, at der sker tilbageholdelse og enrumsanbringelse i strid med reglerne, siger Peter Trudsø fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater til Arbejderen.

Retsplejeloven slår fast, at politiet kun må tilbageholde børn under 15, hvis der ikke findes mindre indgribende foranstaltninger. Loven slår også fast, at børnene kun rent undtagelsesvis må sættes alene i detentionen og aldrig i mere end seks timer.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi får ros af Statsadvokaten for at spørge en jurist til råds, hver gang de overvejer en enerumsanbringelse. Det har ført til, at man i flere år har haft nul eneanbringelser.

12. jul. 2017 - 07:18   12. jul. 2017 - 07:20

Børn

ml@arbejderen.dk
Fakta om enerumsanbringelser
  • En enerumsanbringelse er anbringelse i venterum, detentionslokale el.lign., dvs. aflåste rum, hvor barnet befinder sig uden at være sammen med politipersonale eller medarbejdere fra de sociale myndigheder.

  • Retsplejeloven slår fast, at politiet kun må tilbageholde børn under 15, hvis der ikke findes mindre indgribende foranstaltninger. Børnene må kun rent undtagelsesvis sættes alene i detentionen og aldrig i mere end seks timer.

  • Sidste år blev 21 børn sat alene bag lås og slå i detentionen eller i et venterum. Det er en voldsom stigning i forhold til 2015, hvor kun fem børn blev isoleret af politiet.

Kilde: Rigsadvokaten