23 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Stadig flere har ikke råd til mad

Bekymring hos Kirkens Korshær

Stadig flere har ikke råd til mad

Madbudgetterne i Kirkens Korshær er steget voldsomt i kølvandet på de sidste års sociale reformer. Hjælpeorganisationen efterlyser mere fokus på fattigdom, også når julen er slut.

Fra et af Kirkens Korshærs væresteder.
FOTO: Massino Fiorentino
1 af 1

Antallet af danskere, der ikke har råd til mad, er kraftigt stigende, oplever hjælpeorganisationen Kirkens Korshær. 

Folk efterspørger hjælp til helt basale ting som mad, tøj og husly.
Helle Christiansen, Kirkens Korshær

Her op til jul viser det sig ved, at 30 procent flere har søgt om julehjælp og ved stor søgning til de julemiddage, som Kirkens Korshær arrangerer rundt omkring i landet enten juleaften eller mellem jul og nytår.

Men der er ikke kun tale om et julefænomen. Kirkens Korshær oplever også, at et stigende antal mennesker opsøger værestederne resten af året for at få et måltid mad. Værestederne melder om madbudgetter, der er steget med mellem 25 og 100 procent i år for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel.

Flere brugere 

Antallet af brugerne på værestederne er steget mellem 15 og 25 procent. Der har især været mange henvendelse efter, at kontanthjælpsloftet trådte i kraft den 1. oktober. 

Men chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen understreger, at kontanthjælpsloftet blot er det foreløbige lavpunkt i en række af fattiggørende tiltag, der er blevet støttet af et bredt flertal i Folketinget.

– Vi har oplevet et øget pres gennem de seneste år. Der er sket en fattiggørelse af mennesker uden tilknytning til arbejdsmarkedet, så de nu har svært ved at få enderne til at mødes. Folk efterspørger hjælp til helt basale ting som mad, tøj og husly, siger Helle Christiansen.

– I forvejen bærer de mennesker, vi møder, mange tunge ting med sig. Nu skal det oven i det bekymre sig over, hvor de skal få mad fra, tilføjer hun.

Pres på julemiddage

Helle Christiansen fortæller, at Kirkens Korshær ikke har haft ressourcer til at efterkomme alle de mange ansøgning om julehjælp. Flere har fået afslag og er blevet henvist til for eksempel de lokale kirker.

I forhold til de lokale julemiddag har Kirkens Korshær lavet et samarbejde med Netto og FødevareBanken for at gennemføre arrangementer på Kirkens Korshærs væresteder i landets fem største byer.

De friske varer, der ikke er solgt i Nettos butikker lillejuleaften, bliver juleaftensdag kørt rundt til værestederne, så ensomme hjemløse og fattige børnefamilier kan få glæde af dem.

Der er et stort behov for julemiddagene. Havde Kirkens Korshær haft uanede ressourcer til deres julemiddage, vurderer et flertal af værestederne, at antallet af deltagere kunne fordobles. Et enkelt værested melder om behov for en firdobling. 

Antallet af tilmeldinger er steget gennem de senere år, oplyser Helle Christiansen. Flere steder laver man nu to julearrangementer mod et tidligere.

Korshærschefen er glad for samarbejdet op til jul med Netto og FødevareBanken, men ville ønske, at der var lige så stor fokus på problemerne med fattigdom resten af året.

– Lige nu er der stor opmærksomhed på de fattige, fordi det er jul. Men problemerne forsvinder jo ikke den 1. januar, siger Helle Christiansen.

Hun understreger, at man måske godt kan klare sig nogenlunde i et år på de meget lave sociale ydelser.

– Men når man skal gøre det over lang tid, bliver alt overflødigt høvlet af, og til sidst er der kun den rå overlevelse tilbage. 

Udmeldingen fra Kirkens Korshær kommer lige i kølvandet på en alarm fra de hjemløses organisation Sand om, at der mangler pladser på hovedstadens herberger.

En rundringning viser, at alle herberger i København dagligt må afvise flere hjemløse. 

24. dec. 2016 - 07:51   24. dec. 2016 - 08:00

Fattigdom

ur@arbejderen.dk